Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.)

Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-5197-5
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5198-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5198-2

41,60 zł

miękka

Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.)

Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości

Kategoria produktu:

Tom zawiera 17 artykułów o szerokim spektrum tematycznym: od historii rachunkowości poprzez prezentację wybranych zagadnień z zakresu raportowania i zrównoważonego rozwoju. Autorami ich są pracownicy katedr rachunkowości kilkunastu polskich uczelni wyższych. Przedstawione w monografii wyniki badań stanowią jedynie fragment opracowań problemów badawczych, jakie nurtują środowisko naukowe w ostatnich latach. Poruszana tematyka obejmuje również bieżące kwestie życia gospodarczego, na które rachunkowość także musi reagować.

Wstęp / 9

CZĘŚĆ I
HISTORIA RACHUNKOWOŚCI
Małgorzata Mierzejewska, Polityka podatkowa II Rzeczypospolitej – wyzwania pierwszych lat niepodległości / 13
Ewa Makowska, Świadectwo przemysłowe jako podstawa wymiaru podatku przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie Browaru Kuntersztyn w Grudziądzu / 25

CZĘŚĆ II
TEORIA RACHUNKOWOŚCI
Anna Karmańska, Kreowanie wartości w kontekście teorii reifikacji i praktyki sprawozdawczej / 49
Barbara Kawa, Sformułowania ,,Zysk (strata) brutto”, ,,Zysk (strata) netto” oraz ,,Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w rachunku zysków i strat sporządzonym według krajowych regulacji prawnych – propozycje zmian / 85

CZĘŚĆ III
PRAKTYKA RACHUNKOWOŚCI
Monika Pietkiewicz, Raporty niefinansowe jako źródło informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / 107
Ewa Hellich, Monitorowanie kosztów usług publicznych w gospodarce zrównoważonego rozwoju / 125
Mariusz Karwowski, Zuzanna Świerc, Wioletta Baran, Model biznesu w sprawozdaniach podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID-19 / 141
Katarzyna Bareja, Aktywa niematerialne zidentyfikowane w transakcjach fuzji i przejęć – zakres ujmowania w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według zasad rachunkowości zamieszczonych w standardach międzynarodowych – historia i perspektywa zmian / 167
Piotr Prewysz-Kwinto, Wynik netto i wynik całkowity a pandemia COVID-19 – na przykładzie podmiotów notowanych na GPW w Warszawie / 187
Krzysztof Mataczyna, Praktyki sprawozdawcze spółek produkujących leki notowanych na GPW w Warszawie w latach 2016–2020 w zakresie ujawniania informacji o kapitale strukturalnym / 207
Ewa Makowska, Bożena Kołosowska, Joanna Górka, Aleksandra Banaszkiewicz, Wykorzystanie wskaźników finansowych do oceny strategii finansowania działalności stosowanych przez spółki rodzinne i nierodzinne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2007–2009 / 229

CZĘŚĆ IV
WYZWANIA RACHUNKOWOŚCI
Renata Burchart, Organizacja rachunkowości w chmurze – korzyści i zagrożenia / 245
Katarzyna Kobiela-Pionnier, Raportowanie ESG – problemy, koszty i korzyści / 261
Magdalena Giedroyć, Pandemia koronawirusa determinantą zmian kształcenia rachunkowości? / 281
Anna Kłopotek, Ryzyka w obszarze polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych / 295
Wojciech A. Nowak, Intelektualne determinanty sprawozdawczości zintegrowanej jako kontekstu sprawozdawczości finansowej / 307

VARIA
Małgorzata Czerny, Kekeluargaan jako norma kulturowa a postawy etyczne i profesjonalizm indonezyjskich księgowych i audytorów / 331

Literatura / 351
Spis schematów / 375
Spis wykresów / 376
Spis rycin / 376
Spis tabel / 377

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum