• Strona główna
  • Historia nowożytna
  • W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Jan Sobczyk, Leszek Kuk, Norbert Kasparek, Zbigniew Karpus (red.)

W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1357-2
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
1056
Nr wydania:
1
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

106,00 zł

twarda

Jan Sobczyk, Leszek Kuk, Norbert Kasparek, Zbigniew Karpus (red.)

W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że o sile i znaczeniu środowisk akademickich stanowią przede wszystkim wybitni ich przedstawiciele. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu miał w swej krótkiej stosunkowo historii to szczęście, że od początku dysponował liczącym się zastępem wybitnych uczonych, którzy okazali się nie tylko znakomitymi i rzetelnymi badaczami, ale również, co może jeszcze ważniejsze, niepospolitymi osobowościami i charakterami. Wydaje się, że akademickie toruńskie środowisko humanistyczne znalazło się, patrząc z tego punktu widzenia, w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji. Od początku nie brakowało w nim wielkich uczonych i wybitnych postaci. Wywodzili się oni z różnych środowisk, wyznawali odmienne filozofie, a koleje ich życia oraz drogi naukowych karier odbijały złożone losy społeczeństwa polskiego w trudnym dla wszystkich wieku XX. Zdołali doczekać się godnych następców, a jednym z najwybitniejszych spośród nich pozostaje niewątpliwie prof. dr hab. Sławomir Kalembka, któremu uczniowie i przyjaciele mają zaszczyt dedykować tę pamiątkową księgę(...)

Leszek Kuk

 

Spis treści

Sławomir Kalembka, uczony, organizator nauki, czlowiek
Wykaz publikacji Sławomira Kalembki za lata 1960-2001
Wykaz wypromowanych doktorów
Recenzje rozpraw doktorskich
Recenzje rozpraw habilitacyjnych
Niektóre inne opinie i oceny

Dziedzictwo

Gerard Labuda, O naturze i strukturze kultury
Adam Galos, Chwała pisarzom. Przyczynek do dziejów obchodów rocznicowych w XIX wieku
Jerzy W. Borejsza, Koniec powstańczego narodu
Wojciech Wrzesiński, Stare i nowe stereotypy Niemców wśród Polaków w latach drugiej wojny światowej
Andrzej Stelmachowski, Współczesne reminiscencje Pierwszej Rzeczypospolitej
Leszek Kuk, Polska w przestrzeni środkowoeuropejskiej na progu XXI wieku. Aspekty geopolityczne

Kraj

Stanisław Achremczyk, Biskup Ignacy Krasicki i jego lidzbarski dwór wobec Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja
Władysław Rostocki, Życie kulturalne i polityczne Polaków w Żytomierzu w XIX-XX wieku (do 1914 roku)
Stanisław Wiech, Służba Polaków w żandarmerii Królestwa Polskiego w latach 1815-1896
Tomasz Chinciński, Wizja drogi do niepodległości Polski w myśli i postawie politycznej Dominika Krysińskiego (1785-1853)
Ireneusz Pieróg, Czapscy z Bukowca i ich wkład w walkę o zachowanie polskości na Pomorzu Gdańskim w okresie zaborów
JanuszJasiński, Międzyzaborowa działalność niepodległościowa JózefaWałeckiego (1820-1867) ze specjalnym uwzględnieniem dzielnicy pruskiej
LechTrzeciakowski, Poznańskie jako pomost między Zachodem a Wschodem wlatach czterdziestych XIX wieku na przykładzie Karola Libelta i AugustaCieszkowskiego
Henryk Żaliński, 18 lutego - 3 marca 1846. Czternaście dni, które wstrząsnęły Krakowem
Bohdan Ryszewski, Tadeusz Bobrowski - fragmenty biografii
Eugeniusz Niebelski, Przypadki Sybiraka Lucjana Migurskiego. (Przyczynek do XIX-wiecznych losów rodziny Migurskich)
Stanisław Łaniec, Paweł Czerwiński (1841-1864)
Adam Hołub, Sytuacja w Wilnie i na Litwie na łamach "Königsberger Hartungsche Zeitung" po powstaniu styczniowym 1864-1865
Henryk Falkowski, Wokół mianowania arcybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego Juliusa Dindera
Danuta Kasparek, Walenty Barczewski w Chełmnie (1876-1879)
Grażyna Gzella, Wiktora Kulerskiego proces z 1905 roku
Stanisław Gajewski, Rewolucje w życiu arcybiskupa Edwarda Roppa
Ryszard Bender, Duchowieństwo polskie w ruchu narodowym i chrześcijańsko-społecznym na przełomie XIX i XX wieku
Marian Stolarczyk, Początki działalności politycznej duchowieństwa katolickiego cyrkułu wadowickiego w 1848 roku
Marek Chamot, Polski Kościół katolicki na Dalekim Wschodzie w XIX i w pierwszych dekadach XX wieku
Jan Sawicki, ,,Kurier Litewski" Hipolita Korwin-Milewskiego
Ryszard Michalski, Niemcy w polskiej myśli politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku
Zbigniew Anculewicz, Prasa warszawska wobec zamachu w Sarajewie
Jan Ziółek Dzieła Lubomira Gadona w ocenie historyków
Marek Przeniosło, Działalność polskiej organizacji wojskowej na terenach wiejskich Królestwa Polskiego (1914-1918)
Dariusz Radziwiłłowicz, Legia mocarstwowa
Przemysław Hauser, Kościół ewangelicko-unijny w województwie pomorskim w latach 1920-1933
Teresa Kułak, Krakowski Centralny Komitet Wykonawczy budowy pomnika generała Tadeusza Rozwadowskiego (1930-1937)
Marek Jabłonowski, Powołanie Komitetu Obrony Rzeczypospolitej w 1936 roku
Zofia Waszkiewicz, Kilka uwag o korpusie oficerskim w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
MieczysławWojciechowski, Wszechnica Pomorska jest koniecznością. MemoriałInstytutu Bałtyckiego w Toruniu z 1934 roku w sprawie organizacjiszkolnictwa wyższego na Pomorzu
Tadeusz Filipkowski, Straty szkolnictwa polskiego na Kresach Wschodnich (1939-1945)
Ryszard Kozłowski, Kilka uwag o ruchu "księży patriotów"

Wychodźstwo

Norbert Kasparek, W drodze na emigrację
Wojciech Saletra, Generał Samuel Różycki na emigracji (1831-1834)
Janusz Pezda, ,,Bank" Ludwika Jelskiego - nieudana instytucja finansowa Wielkiej Emigracji
Marek Prokop, La bataille de Novare vue par un témoin oculaire polonais. Témoignage de Robert Sienkiewicz
Andrzej Szmyt, Legion Polski po upadku węgierskiej Wiosny Ludów
Maciej Kledzik, Nie zwrócony dług generała Jana Skrzyneckiego
Krzysztof Groniowski, Ćwierćwiecze polonijnego Chicago (1874-1899)
Wiesław Śladkowski, Komitet Paryski Ligi Polskiej (1887-1893)
Tadeusz Radzik, Wydział Narodowy Polski w Ameryce wobec kwestii granic niepodległej Polski
Andrzej Kopiczko, Polonia w Monachium - życie społeczne i religijne
TadeuszKisielewski, Federalizm w myśli politycznej emigracji polskiej naprzełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Arkadiusz Żukowski, Dyskurs metodologiczny nad terminem Polonia

Mocarstwa europejskie

HenrykKocój, Berlin face a l'insurrection de Kościuszko. Collaboration de laPrusse et de la Russie dans l'étouffement de l'insurrection deKościuszko a la lumiere de la correspondance de l'envoyé de Prusse aSaint-Pétersbourg Leopold Heinrich Goltz avec Frédéric Guillaume II
Andrzej Nieuważny, Przeciw Napoleonowi? Rosyjski projekt utworzenia legionu polskiego w 1813 r.
Wiesław Caban, Służba wojskowa Polaków na Kaukazie w latach 1831-1856
Władysław Zajewski, Leopold I o wojnie krymskiej
Małgorzata Szostakowska, ,,Königsberger Allgemeine Zeitung" (1875-1945). Przyczynek do dziejów prasy Królewca
Jan Sobczak, W kwestii polityki rosyjskiej wobec Finlandii na przełomie XIX i XX wieku
Jan Konefał, Starania dyplomatyczne Romana Dmowskiego o zjednoczoną i wolną Polskę (1914-1919)
Waldemar Rezmer, 1 Pułk Huzarów Armii Litewskiej im. hetmana Janusza Radziwiłła
Jacek Gzela, Francja w ocenach Władysława Studnickiego
Mariusz Wołos, Polska widziana z Paryża w grudniu 1920 roku
Wiesław Bolesław Łach, Przygotowanie Prus Wschodnich do uderzenia na Związek Radziecki w 1941 r.

Varia

Edward Mierzwa, Protohistoriografia chińska i hinduska
Sławomir Augusiewicz, Testament Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny
Daniel Beauvois, Relacja Jana Potockiego z jego pobytu w Paryżu w roku 1790
Andrzej Korytko, Polsko-szwedzki rozejm w Sztumskiej Wsi z 1635 roku w polskiej historiografii epoki nowoczesnej
Jan Kaczyński, Mediewista o tłumie i jego przywódcach
Janusz Hochleitner, Polski badacz Chersonezu - K. K. Kościuszko-Waluszyński. Przyczynek do twórczości naukowej
Maria Bieniek, Joachim Lelewel jako twórca podręcznikowej kartografii historycznej (do 1830 r.)
Jan Gancewski, Kilka uwag o wydawnictwach źródłowych do dziejów zakonu krzyżackiego z XIX i początku XX wieku
Henryk Rietz, Materiały do dziejów prasy na Pomorzu Zachodnim. Nakłady gazet w drugiej połowie XIX wieku
Halina Robótka, Napoleon i archiwa
Bogusław Cygler, Kilka refleksji o sylwetce i narracji historycznej Normana Daviesa
Albert Bartosiewicz, Stanisław Aleksandrowicz, Prawda tkwi w szczegółach
JarosławKłaczków, Wspólnota herrnhucka w Wielkim Rychnowie na Pomorzu w latach1920-1939 - tło sporu z władzami polskimi o dzierżawę tego majątku
Aleksander Smoliński, Zaopatrzenie Wojska Polskiego w obuwie w latach 1918-1921
Zbigniew Karpus, Karolina Karpus, Problem jeńców wojennych w stosunkach polsko-sowieckich w latach 1918-1921

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum