Władysława Szulakiewicz

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1637-7
Publication year:
2003
Pages number:
240
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Władysława Szulakiewicz

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Źródła - ich rodzaje i wartość poznawcza; Jerzy Kochanowicz SJ: Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego; Andrzej Meissner: Źródła drukowane do dziejów oświaty w Galicji; Krzysztof Jakubiak: Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej z XIX i początków XX wieku; Władysława Szulakiewicz: Podręczniki historii wychowania jako źródło historyczne "adresowane"; Iwonna Michalska: Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania; Grzegorz Michalski: Zakresy poszukiwań źródłowych w badaniach historyczno-pedagogicznych stowarzyszeń; Wiesław Jamrożek - Źródła w badaniach historyka wychowania dziejów najnowszych (wybrane problemy). Źródła w praktyce badawczej: Kazimierz Szmyd: Badania nad edukacją Galicji doby autonomicznej (uwagi metodologiczne i źródłowe); Stefania Walasek: Pedagog i historyk wychowania wobec źródeł. Z badań nad oświatą Guberni Wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego; Barbara Jędrychowska: Z doświadczeń badawczych historyka oświaty na Wschodzie (Ziemie Litewsko-Białoruskie i Syberia Wschodnia); Wiesława Szulakiewicz: Źródła do badań nad dziejami środowiska historyków wychowania w archiwach Polskiej Akademii Nauk

Ze wstępu
Oddawana do rąk czytelników publikacja jest zbiorem artykułów, w których ich autorzy podejmują refleksję teoretyczną nad rodzajami źródeł wykorzystywanych w badaniach historii wychowania i ich wartością poznawczą. Dzielą się też doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej własnej praktyki badawczej z materiałem źródłowym. Wypowiedzi autorów traktują głównie o źródłach do dziejów oświaty i wychowania XIX i XX wieku oraz dziejów kształtowania się historii wychowania i pedagogiki jako dyscyplin naukowych.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum