SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Rok wydania:2003 Liczba stron:240 ISBN:83-231-1637-7
OPIS

Spis treści
Wstęp; Źródła - ich rodzaje i wartość poznawcza; Jerzy Kochanowicz SJ: Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego; Andrzej Meissner: Źródła drukowane do dziejów oświaty w Galicji; Krzysztof Jakubiak: Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej z XIX i początków XX wieku; Władysława Szulakiewicz: Podręczniki historii wychowania jako źródło historyczne "adresowane"; Iwonna Michalska: Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania; Grzegorz Michalski: Zakresy poszukiwań źródłowych w badaniach historyczno-pedagogicznych stowarzyszeń; Wiesław Jamrożek - Źródła w badaniach historyka wychowania dziejów najnowszych (wybrane problemy). Źródła w praktyce badawczej: Kazimierz Szmyd: Badania nad edukacją Galicji doby autonomicznej (uwagi metodologiczne i źródłowe); Stefania Walasek: Pedagog i historyk wychowania wobec źródeł. Z badań nad oświatą Guberni Wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego; Barbara Jędrychowska: Z doświadczeń badawczych historyka oświaty na Wschodzie (Ziemie Litewsko-Białoruskie i Syberia Wschodnia); Wiesława Szulakiewicz: Źródła do badań nad dziejami środowiska historyków wychowania w archiwach Polskiej Akademii Nauk

Ze wstępu
Oddawana do rąk czytelników publikacja jest zbiorem artykułów, w których ich autorzy podejmują refleksję teoretyczną nad rodzajami źródeł wykorzystywanych w badaniach historii wychowania i ich wartością poznawczą. Dzielą się też doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej własnej praktyki badawczej z materiałem źródłowym. Wypowiedzi autorów traktują głównie o źródłach do dziejów oświaty i wychowania XIX i XX wieku oraz dziejów kształtowania się historii wychowania i pedagogiki jako dyscyplin naukowych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.