Marzenna Cyzman, Andrzej Stoff (red.)

Z teorii dzieła literackiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1587-7
Publication year:
2003
Pages number:
246
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

Miękka

Marzenna Cyzman, Andrzej Stoff (red.)

Z teorii dzieła literackiego

Kategoria produktu:

Spis treści
O potrzebie teorii dzieła literackiego - dzisiaj (Andrzej Stoff); Andrzej Stoff: Kwestia miejsca warstwy wyglądów w dziele literackim w teorii Romana Ingardena; Marzenna Cyzman: Istota referencji literackiej. Klasyfikacja typów jednostkowo określonych wyrażeń odnoszących w dziele literackim i analiza mechanizmu ich referencji; Andrzej Stoff: Temat utworu literackiego; Andrzej Stoff: Dzieło literackie jako zapis doświadczenia czasu; Dariusz Brzostek: Czas dzieła literackiego: przypadek "science fiction"; Anna Skubaczewska-Pniewska: Aluzja literacka w świetle Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego; Indeks nazwisk

Z artykułu O potrzebie teorii dzieła literackiego - dzisiaj
Pomieszczone w niniejszym tomie prace wyrosły z kształtującej się powoli w środowisku toruńskim, ale już uświadamianej, wspólnoty zainteresowań problematyką teoretycznoliteracką. Podjęte tematy są przejawem spotkania się zainteresowań badawczych kilkorga pracowników i doktorantów Zakładu Teorii Literatury teorią dzieła literackiego. Indywidualne zamierzenia badawcze zrealizowane zostały przy różnych okazjach i dla różnych celów, chociaż długie niekiedy dyskusje, wymiana poglądów i wzajemne zapoznawanie się z wcześniejszymi wariantami prac zapewniają ich ostatecznym wersjom, jak sądzę, coś wspólnego. Kilku słów wyjaśnienia wymagaj ą deklarowane niekiedy wprost, ale zwłaszcza realizowane w praktyce, nawiązania do Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego. Nie jest to skutek wcześniej zamierzonego projektu ani (tu wątpliwości chyba być nie może) teoretycznoliterackiej mody, ale wynik zgody w ocenie znaczenia dzieł tego filozofa dla teoretyków literatury. Po prostu dzielimy przekonanie tych wszystkich, którzy uważają, że jest to teoria nadal myślowo płodna i obiecująca sensowną kontynuację wielu zagadnień. Inaczej jednak niż w pokonferencyjnym tomie Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury (Wyd. UMK, Toruń 2001) widoczny jest tu zamiar powtórnego przemyślenia niektórych kwestii, takich zwłaszcza, które swego czasu spotkały się z krytyką i propozycjami zmian, jak również chęć sprawdzenia narzędzi i metody Ingardena w odniesieniu do zagadnień przez niego wprost nie podejmowanych, co najwyżej sugerowanych, a uzupełniających spektrum spraw, które podjęte w tym duchu ujawniają swoje nowe aspekty i znaczenie.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum