Bogna Paprocka-Podlasiak, Grażyna Halkiewicz-Sojak (red.)

Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2365-1
Publication year:
2009
Pages number:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Bogna Paprocka-Podlasiak, Grażyna Halkiewicz-Sojak (red.)

Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni

Kategoria produktu:

Temat symboliki mistycznej w literaturze XIX wieku, zaproponowany doktorantom i studentom jako temat refleksji, wywołał żywy odzew. Nie wszystkie głosy znalazły się w prezentowanym zbiorze; wybrałyśmy propozycje - naszym zdaniem - najciekawsze. Książka nie pretenduje dobycia monografią, jest natomiast świadectwem czytania dziewiętnastowiecznego dziedzictwa literackiego przez najmłodsze pokolenie badaczy zainteresowanych romantyzmem i jego kontekstami. Ta lektura ujawnia nie tylko wrażliwość na tajemnice ewokowane przez utwory poetyckie epoki, ale także wysiłek podejmowany po to, by znaleźć język mówienia o mistyce. Zaowocowało to sprawdzaniem różnych perspektyw metodologicznych - od historii idei powiązanej z inspiracją fenomenologiczną (Agnieszka Nietresta-Zatoń), poprzez sztukę interpretacji skupioną na semantyce poetyckiej (Agata Wąsacz, Anna Mazur, Miłosz Kłobukowski, Dominika Wojtasińska), metody hermeneutyczne i analizę wyobraźni spod znaku krytyki tematycznej (Marcin Bajko, Marlena Słupska), po ujęcia mitograficzne (Anna Kapusta).

Nota od redakcji

I. UWAGI O GRANICACH POLA BADAWCZEGO
Agnieszka Nietresta-Zatoń, Transgresja a mistyzm.Rekonesans

II. ADAM MICKIEWICZ
Miłosz Kłobukowski, Gra światła i ciemności w,,Dziadach” Adama Mickiewicza jako znak mistycznej transgresji
Agata Wąsacz, Postać Napoleona w ujęciu mistycznym
Anna Mazur, „Snućmiłość” wariantem „Widzenia”? Rozważania nad symbolikąmistyczną w dwóch wierszach Adama Mickiewicza

III. JULIUSZ SŁOWACKI
Michał Krajkowski, Wątki gnostyckie w „KsiędzuMarku" Juliusza Słowackiego
Ewa Cybulska-Bohuszewicz, Postać Szamana w„Anhellim” jako realizacja i przekształcenie tradycyjnego wzoruosobowości szamańskiej
Magdalena Kowalska, Wgląd duszy w oglądanie rzeczy.O symbolice rzeczy srebrnych w twórczości Juliusza Słowackiego
Marcin Bajko, Symbolika ognia w „Śnie srebrnymSalomei” Juliusza Słowackiego
Małgorzata Lisecka, „Pieśńna fundum wiary anielskiego pełna jęku”. O motywach muzycznych w„Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego
Marlena Słupska, Symbol słońca wmistyczno-genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego
Urszula M. Pilch, Pejzaż przeżycia mistycznego w,,Królu-Duchu"Juliusza Słowackiego
Katarzyna Banul, Symbolika pożaru w późnejtwórczości Juliusza Słowackiego na przykładzie fragmentu „ZawiszyCzarnego”

IV. CYPRIAN NORWID
Anna Kapusta, Twarze Feba. Metaforyzacje cyklusolarnego w „Wandzie” i „Krakusie” Cypriana Norwida
Dominika Wojtasińska, „Mistyk?jest błędnym – pewno!” O Norwidowskim pojmowaniu mistycyzmu
Ewangelina Skalińska, Przeobrażenia myśli asymbolika przestrzeni w „Assuncie” Cypriana Kamila Norwida

V. KILKA KONTEKSTÓW
Liliana Górska, Symbolika Nocy w „Hymnach do Nocy”Novalisa
Aleksandra Mikołajczyk, Mistyczny pejzaż Tatr wtwórczości słowackiego mesjanisty Samo Bohdana Hrobonia
Małgorzata Burzyńska, Kolor łaski. Złocistości izółcienie w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego

Indeks osobowy
Mystical symbolism in the 19th centurypoetry. Słowacki and the others. Summary
Noty o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Bogna Paprocka-Podlasiak

    Doktor nauk humanistycznych. Autorka monografii „Faust” J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki (Toruń 2012), a także artykułów dotyczących dramatu i teatru w XIX i XX wieku, polsko-niemieckich związków literackich w epoce romantyzmu, mitu Dionizosa, mitu Don Juana w literaturze i sztuce (ze szczególnym uwzględnieniem recepcji Don Giovanniego Mozarta). Współredagowała (z prof. M. Kalinowską) tom Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans (2003), a także (z prof. G. Halkiewicz-Sojak) tom Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni (2009). Pobyty stypendialne: Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach grantu Theodor Koerner Forschungsfonds (2009); Freie Universität w Berlinie – Adamas Stiftung Götz Hübner (2012); Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn – DAAD (2013).

  • Grażyna Halkiewicz-Sojak

    Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku, także w perspektywie komparatystycznej, a w szczególności twórczość Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W tym ostatnim kontekście: wspólne miejsce literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych; obecność tradycji i wątków romantycznych w poezji XX wieku. Publikacje w formie odrębnych książek: „Byron w twórczości Norwida” (1994); „Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich brazach „całości” (1998); „Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia” [współredakcja z B. Burdziejem ] (2011),opracowanie edytorskie i Wstęp w: „Zygmunt Krasiński, Prześwit” (2004), „Poezja i astronomia” (2006) [współredakcja z B. Burdziejem], „Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni” (2009) [współredakcja z B. Paprocką-Podlasiak], a także liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Bierze udział w przygotowaniu edycji „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida,uczestniczy w pracach komitetu redakcyjnego rocznika „Studia Norwidiana”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum