Zbigniew Karpus, Beata Stachowiak (red.)

Granice i świat współczesny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2610-2
Publication year:
2010
Pages number:
348
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Beata Stachowiak (red.)

Granice i świat współczesny

Książka, którą przedkładamy Czytelnikowi, przynosi zbiorową refleksję nad zagadnieniami granic i graniczności w kulturze współczesnej. Jest to zatem refleksja nad tym, czego doświadczamy na bieżąco, w naszym życiu społecznym i politycznym. Ograniczenie do tych dwu obszarów wynika z tego, że to właśnie polityka i „sprawy polityczne" najczęściej organizują dzisiaj życie jednostek i wspólnot. Zebrane w tym tomie artykuły i rozprawy, będące zarówno pracami analitycznymi, jak i badawczymi, przynoszą spojrzenie na problem granic z perspektywy najważniejszych wyzwań naszego czasu. Różne obszary zaprezentowanych tu badań pozwalają na wielowymiarową analizę problemu granic w kulturze współczesnej. Autorzy zebranych tu prac dają wyraz jednemu z najważniejszych doświadczeń naszej epoki, jakim jest właśnie granica i graniczność. Poszukiwania tu rozpoczęte z pewnością nie są zakończone, raczej zachęcają do dalszych badań.

Wprowadzenie / 7

I. Granice w ujęciu historycznym
Teresa Kulak – Sprawa zasięgu granicy językowej na Śląsku od XVIII do połowy XX wieku / 13
Michał Klimecki – Granica na Zbruczu 1918-1939 r. / 27
Hanna Szczechowicz – Granica przyjaźni politycznej Polski i Ukrainy / 43
Agnieszka Sawicz – Czy granica polsko-ukraińska po 1991 roku oddzieliła Polaków od macierzy? / 55
Magdalena Lachowicz – Granice na pograniczu zakarpackim: refleksja badawcza nad grupą rusińską w perspektywie socjologicznej / 75
Bartłomiej Toszek – Nowe znaczenie granicy angielsko-walijskiej w kontekście procesu dewolucji / 89
Zbigniew Karpus – Sytuacja wyznaniowa w Starogardzie gdańskim w okresie międzywojennym. Granice tolerancji religijnej na Pomorzu w latach 1920-1939 / 105

II. Granice w politologii i myśli politycznej
Jarosław Nocoń – Problem granic dyscyplinarnych politologii / 117
Vladimir M. Kuzmin - Проблема границ в лимологии / 131
Swietłana Czerwonnaja – „Realizmbez brzegów” Rogera Garaudy’ego a kategoria granicy i brzegów w ideologii radzieckiej / 157
Łukasz Orylski – Granice na polskiej scenie politycznej / 173
Henryk Składanowski – Granice współczesnej inwigilacji w demokratycznym państwie / 197
Dorota Leszczyna – Granice między tym, co europejskie, a narodowe w koncepcjach filozoficzno-politycznych Jose Ortegi y Gasseta / 221
Paweł Kaźmierczak – Katolicy wobec PRL. Spór o granice kompromisu / 233
Ks. Józef Dębiński – Papież PiusXII wobec totalitaryzmu XX wieku / 243
Lidia Nowakowska –Instytucjonalne granice europejskiego społeczeństwa obywatelskiego / 269
Beata Stachowiak – Poza granicami społeczeństwa informacyjnego - wykluczenie cyfrowe… I co dalej? / 285
Karolina Karpus – Wspólnotowa zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań a granice ochrony podmiotu indywidualnego / 299
Ewa Szuber-Bednarz –Prawnomiędzynarodowe aspekty współczesnych granic / 313
Dawid Bunikowski – Prawo jako granica w życiu człowieka i państw / 323
Olgierd Pankiewicz – Pęknięcia w paradygmatycznych granicach prawa / 341

Spis autorów / 347

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum