• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Dorota Grego-Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski

Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2714-7
Publication year:
2011
Pages number:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

twarda

Dorota Grego-Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski

Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Kategoria produktu:

Wstęp / 7

Rozdział I.
Uwarunkowania budowy potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego w świetle współczesnej teorii – Dorota Grego-Planer, Maciej Zastempowski / 13
1.1. Wstęp / 13
1.2. Uwarunkowania zewnętrzne / 14
1.3. Uwarunkowania wewnętrzne – ujęcie zasobowe / 21
1.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa / 28
1.5. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa / 35
1.6. Koncepcja analizy potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa / 43

Rozdział II.
Charakterystyka tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Dorota Grego-Planer / 51
2.1. Wstęp / 51
2.2. Wielkość zatrudnienia / 51
2.3. Domena przedsiębiorstwa oraz klasyfikacja PKD / 52
2.4. Pozycja rynkowa / 55
2.5. Konkurencyjność / 64
2.6. Strategia konkurencyjna i rozwój / 67
2.7. Produkt i klienci / 71
2.8. Przywództwo i finanse / 73

Rozdział III.
Ocena składników potencjału konkurencyjnego tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Dorota Grego-Planer / 77
3.1. Zasoby przedsiębiorstwa i ich wpływ na budowanie potencjału konkurencyjnego / 77
3.2. Potencjał konkurencyjny i jego zróżnicowanie / 102

Rozdział IV.
Uwarunkowania zewnętrzne i ich wpływ na budowanie potencjału konkurencyjnego tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Dorota Grego-Planer / 107
4.1. Makrootoczenie i jego wpływ na budowanie potencjału konkurencyjnego / 107
4.2. Otoczenie sektorowe i jego wpływ na budowanie potencjału konkurencyjnego / 119

Rozdział V.
Ocena składników potencjału innowacyjnego tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Maciej Zastempowski / 123
5.1. Zasoby przedsiębiorstwa i ich wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego / 123
5.2. Potencjał innowacyjny i jego zróżnicowanie / 148

Rozdział VI.
Uwarunkowania zewnętrzne i ich wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego
tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Maciej Zastempowski / 153
6.1. Makrootoczenie i jego wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego 153
6.2. Otoczenie sektorowe i jego wpływ na budowanie potencjału
innowacyjnego 166

Rozdział VII.
Model budowy przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki – Maciej Zastempowski / 171
7.1. Zasoby niematerialne i ich znaczenie dla budowania potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego tajemniczych mistrzów polskiej
gospodarki / 171
7.1.1. Kluczowe uwarunkowania zewnętrzne i składniki potencjału konkurencyjnego / 172
7.1.2. Kluczowe uwarunkowania zewnętrzne i składniki potencjału innowacyjnego /188
7.1.3. Relacja pomiędzy potencjałem konkurencyjnym a innowacyjnym / 202
7.2. Propozycja modelu budowy przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki / 205

Zakończenie / 209
Bibliografia / 211
Spis rysunków / 215
Spis tabel / 217
Spis wykresów / 221
Nota o autorach / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum