• Home
  • Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXVII

Władysława Szulakiewicz (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXVII

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2011
Pages number:
164
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
AUNC. Pedagogika
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXVII

Od Redakcji / 7

Artykuły
Augustyn Bańka, Partycypacja i praca zespołowa w szkole / 11
Violetta Kopińska, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – analiza i ocena nowych regulacji prawnych / 41
Bernd Käpplinger, Convergence or Divergence in continuing vocational training through
Globalization? / 59

Materiały – komunikaty – sprawozdania z badań
Grzegorz Karwasz, Post-konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy /  75
Jarosław Horowski, O dojrzewaniu do moralności cnoty w kontekście kultury (post)modernistycznej / 83
Edyta Wolter,  Wychowanie ekologiczne w okresie polskiego modernizmu / 103
Adrianna Nizińska, Ponowoczesne rewolty w edukacji dorosłych. Od konstatacji do konsternacji / 117
Tomasz Leszniewski, Tożsamość w działaniu jako konstruktywny ogląd relacji jednostki ze społeczeństwem / 131

Recenzje, omówienia
– Gender and Religion in the Central and Eastern Europe, ed. by E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak, „Studia i Materiały”, nr 124, Poznań 2009, Redakcja Wydawnictwo, ss. 309 – rec. Edyta Głowacka Sobiech / 145
– Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 2, Wiek XX, pod red. E. Głowackiej i J. Gulczyńskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 245 – rec. Joanna Falkowska / 149

Kronika naukowa
Jarosław Horowski, VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Po życie sięgać nowe…”. Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń 20–21 września 2010 roku / 155

Noty o autorach / 163

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum