Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

  • Home
  • Pedagogika
  • Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3266-0
Publication year:
2014
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Kategoria produktu:

Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego.  Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i niewerbalnej. A zatem napisana monografia posiada wartości poznawcze, ponieważ poszerza naszą wiedzę o międzyludzkiej komunikacji. Posiada wartości praktyczne, ponieważ pomaga w określeniu celów terapii logopedycznej oraz w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania osiągnięć komunikacyjnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Ossowskiego  

Wprowadzenie / 9

Rozdział I
RENATA MARCINIAK-FIRADZA
Oddziaływanie subkodu pisanego na mówiony, czyli o tendencjach w komunikowaniu się współczesnych Polaków / 13
Wprowadzenie / 14
Wariantywność realizacyjna cechująca język mówiony / 15
Podsumowanie / 21

Rozdział II
DITTA BACZAŁA
Umiejętności prospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną / 25
Istota niepełnosprawności intelektualnej / 26
Umiejętności prospołeczne w życiu człowieka niepełnosprawnego intelektualnie / 30
Podsumowanie / 35

Rozdział III
IWONA KLONOWSKA-SENDERSKA
Błędy i deficyty w komunikacji przyczynkiem stygmatyzacji i ostracyzmu społecznego nieletnich niedostosowanych społecznie / 39
Modele i zasady komunikowania się / 40
Złożoność procesu komunikowania się / 41
Bariery komunikacyjne / 41
Inteligencja a kompetencje komunikacyjne / 42
Język fasadą budowania wizerunku / 43
Rodzina i grupa rówieśnicza podstawą kształtowania kompetencji komunikacyjnych / 43
Trudności w odczytywaniu werbalizmów i niewerbalizmów / 44
Osobowość nadawców i odbiorców komunikatu / 46
Struktura obrazu siebie / 47
Podsumowanie / 48

Rozdział IV
JACEK J. BŁESZYŃSKI
Kształtowanie kompetencji społecznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / 51
Kompetencje społeczne / 52
Kompetencje komunikacyjne i językowe / 54
Podsumowanie / 60

Rozdział V
MONIKA DĄBKOWSKA, MIROSŁAW DĄBKOWSKI
Psychopatologiczne następstwa zaburzeń w porozumiewaniu się u dzieci: próba aplikacji koncepcji „wrażliwości na odrzucenie” / 65
Wprowadzenie / 66
Zaburzenia w porozumiewaniu się językowym / 67
Wrażliwość na odrzucenie / 68
Podsumowanie / 76

Rozdział VI
ALINA SZUKAŁA
Budowanie kompetencji morfologiczno-składniowej w zaburzeniach mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / 81
Zaburzenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / 82
Diagnoza zaburzeń mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / 83
Komunikacja osób z niepełnosprawnością intelektualną / 85

Rozdział VII
MAŁGORZATA KOCHANIEWICZ-ANDRUCH
Ograniczenie sprawności mięśnia okrężnego warg u dzieci / 105
Wargi i język / 105
Rozwój mowy a okres płodowy i noworodkowy / 107

Rozdział VIII
MAŁGORZATA KOCHANIEWICZ-ANDRUCH
Masaż logopedyczny a umiejętność ssania, żucia, połykania / 113
Budowa aparatu artykulacyjnego / 113
Ssanie i połykanie / 115
Nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego / 117
Masaż logopedyczny / 118

Rozdział IX
MARTA KOPAŃSKA
Autyzm – wprowadzenie / 124
Komunikacja dziecka z autyzmem / 123
Komunikacja – rozważania terminologiczne / 130
Etapy rozwoju mowy dziecka – norma / autyzm / 139
Kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem / 144
Wpływ zaburzenia na rozwój kompetencji komunikacyjnych / 149
Echolalia a mowa echolaliczna / 150
Nieprawidłowe użycie zaimków / 154
Rozumienie mowy (deficyty poznawczo-komunikacyjne osób z autyzmem) / 156
Koncentracja uwagi a przyswajanie mowy / 158
Percepcja / 159
Język metaforyczny, neologizmy i trudne pytania / 159
Deficyty w społecznym dyskursie / 161
Monologi i dialogi / 162
Sprawność narządów artykulacyjnych / 163
Zaburzenia suprasegmentalne / 164
Podsumowanie / 165

Rozdział X
AGNIESZKA HAMERLIŃSKA-LATECKA
Trudności w komunikowaniu się osób ze zmianami nowotworowymi w obrębie twarzy / 169
Wprowadzenie / 170
Nowotwory w obrębie twarzy – epidemiologia, lokalizacja i etiologia / 171
Konsekwencje zmian w aspekcie psychologicznym i logopedycznym / 172
Podsumowanie / 176

Rozdział XI
NATALIA GUMIŃSKA
Komunikacja w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem / 181
Komunikacja jako umiejętność społeczna / 182
Autyzm / 186
Istota funkcjonowania społecznego / 190
Podsumowanie / 194
Informacje o autorach / 197

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum