Mirosław Strzyżewski (red.)

Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3274-5
Publication year:
2014
Pages number:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Series:
Zygmunt Krasiński
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

twarda z obwolutą

Mirosław Strzyżewski (red.)

Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej

Kategoria produktu:

Krasiński wyjątkowo dobrze – jak sądzę – oddaje romantyczną myśl w ustawicznym ruchu i przemianach form. Polemizował z heglizmem, ale na trwale przejął z tego nurtu struktury triadyczne. Polemizował z oświeconym rozumem, ale uznał rozum sam w sobie, w duchu kantowskim, jako istotne narzędzie poznania, bez którego nie sposób kształtować wolę własną i treści duchowe. Pozornie odrzucał panteizm, ale dostrzegał hegemonię natury w refleksji antropologicznej. Zarysowała się więc kolejna sprzeczność między głębokim religijnym światopoglądem a ortodoksją katolicką, której deklarował wierność. […] Krasiński znakomicie oddaje – powtórzmy – dylematy dziewiętnastowiecznego świata, w którym rodziła się nowoczesność. Nasza nowoczesność. Zrozumienie tamtego czasu pozwala nam lepiej pojąć i czas nam dany. Dlatego światła i cienie myśli romantycznej Zygmunta Krasińskiego wydają się tak ważne. […] Krasiński wymyka się co rusz ustalonym schematom. Pozornie uwikłany tylko w strukturę myślenia konserwatywnego, co chwila z niego umyka. Przemiany, ruch, dynamika myśli, dychotomiczność i otwartość cechują jego literackie (!) filozofowanie. […] Możliwe, że sporo tekstów pomieszczonych w tej książce zawiera jednoznaczne tezy czy ostateczne wyjaśnienia. Trudno. Porażki intelektualne są wpisane w przestrzeń dysputy intelektualnej. Są nawet warunkiem koniecznym wszelkiej prawdziwej wymiany poglądów. Jedno jest pewne. Warto ponawiać interpretację tekstów Krasińskiego oraz prowadzić dialog z tym nieco zapoznanym dziś poetą filozofującym.

 

Ze wstępu Mirosława Strzyżewskiego

 

Wstęp / 7

Olaf Krysowski
„Zamęt, skąd światło Chrystusa wybłysło”. Gnostycki mit początku w twórczości Zygmunta Krasińskiego / 11

Michał Sokulski
Apokaliptyczna wizja dziejów w Nie-Boskiej komedii / 37

Iwona Łapińska
Znieść piekło – „wieczność nieszczęśliwą”. O idei apokatastazy osobowej w Irydionie / 59

Agata Wąsacz
„Wielki człowiek” – Napoleon w pismach Zygmunta Krasińskiego / 79

Grzegorz Kubski
Psalmy przyszłości – historia zbawienia / 97

Włodzimierz Toruń
Pęknięta kopuła? Krasiński wobec pontyfikatu Grzegorza XVI / 123

Magdalena Saganiak
Zygmunta Krasińskiego Kilka słów o Juliuszu Słowackim a zagadnienie istoty języka i poezji / 143

Bartłomiej Kuczkowski
Magnetyczność Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst / 171

Adrian Kołtoniak
Recepcja twórczości Zygmunta Krasińskiego w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1898–1907 / 193

Henryk Gradkowski
„Trójgłos” Juliusza Kleinera o Zygmuncie Krasińskim / 209

Gabriela Matuszek
Zygmunt. Zapomniana powieść Aliny Świderskiej / 221

Marcin Lutomierski
Krasiński w „polskim Londynie”. Na łamach powojennych „Wiadomości” / 239

Spotkania z Krasińskim w Opinogórze: 18–21 kwietnia 2012 roku / 255
Indeks osobowy / 269

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum