• Home
  • Językoznawstwo
  • Przysłówki reprezentujące pojęcie "granicy" we współczesnym języku polskim

Emilia Kubicka

Przysłówki reprezentujące pojęcie "granicy" we współczesnym języku polskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3448-0
Publication year:
2015
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Emilia Kubicka

Przysłówki reprezentujące pojęcie "granicy" we współczesnym języku polskim

Kategoria produktu:

W rozprawie opisano łączliwość składniową ponad 30 adwerbiów limitatywnych i zaproponowano dla nich reprezentacje semantyczne. Ich ogólny podział został dokonany na podstawie kryterium semantyczno-składniowego. Wyróżniono zatem przysłówki intensyfikujące, komentujące takie jednostki, które same wyrażają wartości graniczne i z tego powodu są postrzegane jako nadmiarowe, redundantne, i przysłówki nieintensyfikujące, które z kolei podzielono na adwerbia finitywne i gradualne.Przysłówki finitywne nazywają granicę czasową niezależną od przebiegu akcji i są jedynym limitatorem w wypowiedzeniu, przysłówki gradualne zaś, w większości należące do stylu potocznego, precyzują stopień lub intensywność danej akcji. Szczegółowo zrelacjonowano problemy związane z ustaleniem zakresu pojęcia przysłówek, a także pochylono się nad pojęciem granicy, które, mimo iż wielokrotnie opisywane w literaturze filozoficznej, nie zostało należycie opracowane językoznawczo.

1.Wstęp / 9

2.Założeniametodologiczne / 13 

3. Pojęcie przysłówka / 19
3.1. Przysłówek jako część mowy / 19
3.2. Przysłówek w polskiej tradycji językoznawczej / 21
3.3. Przysłówki a nieprzedmiotowy poziom języka / 25
3.4. Przysłówek a przymiotnik / 28
3.5. Problem frazeologicznych wyrażeń określających / 31

4.Jednostki fundowane na pojęciu granicy / 35 

5. Przysłówki limitatywne – wstępne rozróżnienia / 45
5.1. Granica a zupełność / 45
5.2. Granica a możliwość / 48
5.3. Podział przysłówków reprezentujących pojęcie granicy / 49
5.4. Łączliwość przysłówków limitatywnych z czasownikami / 52
5.5. Ciągi wyłączone z badań / 55

6.Przysłówki intensyfikujące / 63
6.1. Intensyfikatory w badaniach lingwistycznych / 63
6.2. Problem pleonastyczności przysłówków intensyfikujących / 72
6.3. Do szczętu / 74
6.4. Do cna / 83
6.5. Do dna / 87
6.6. Do ostatka / 91
6.7. Do reszty / 99
6.8. Do pełna / 102
6.9. Po brzegi / 106
6.10. Do niemożliwości / 113
6.11. Do syta / 118
6.12. Do czysta / 125
6.13. Do białości / 131
6.14. Z kretesem / 135
6.15. Na amen / 138
6.16. Podsumowanie / 142

7.Przysłówkifinitywne / 145
7.1. Ogólna charakterystyka grupy / 145
7.2. Przysłówki oznaczające ‘do śmierci’ / 146
7.2.1. Sposoby ujmowania zjawiska śmierci we frazeologii / 146
7.2.2. Przysłówki po grób, do grobu i do grobowej deski / 148
7.2.3. Przysłówki do ostatniej kropli krwi i do ostatniego tchu / 154
7.3. Jednostki o kształcie do końca / 160
7.4. Podsumowanie / 167

8.Przysłówkigradualne / 169
8.1. Ogólna charakterystyka przysłówków gradualnych / 169
8.2. Co sił, ile sił / 171
8.3. Co tchu, ile tchu / 177
8.4. Do utraty tchu / 179
8.5. Do upadłego / 181
8.6. Do oporu / 184
8.7. Ile wlezie / 193
8.8. Z całej siły, z całych sił, ze wszystkich sił / 198
8.9. Na całe gardło, na cały głos / 203
8.10. Na cały regulator / 207
8.11. Na ful / 210
8.12. Na całego / 213
8.13. Na Maksa / 219
8.14. Podsumowanie / 224

9.Zakończenie / 225

Indeks wyrażeń komentowanych / 229
Wykaz skrótów / 233
Bibliografia / 235
Adverbs representing the concept of limit / boundary in the contemporary Polish language. Summary / 251

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum