Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.)

Teatr wśród mediów

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3474-9
Publication year:
2015
Pages number:
390
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.)

Teatr wśród mediów

Kategoria produktu:

Czy teatr jest, czy nie jest medium? To środek przekazu taki jak media elektroniczne czy inny? Jakie miejsce zajmuje teatr i performanse na żywo we współczesnej mediasferze? Tom zbiorowy zatytułowany Teatr wśród mediów stanowi próbę głębszego zastanowienia nad złożonością relacji teatr – media bez przeciwstawiania i ostrych rozgraniczeń. We współczesnej kulturze aż roi się od prób włączania teatru i performansów na żywo w obszar mediów, rozwijają się dynamicznie nowe formy teatru remediowanego (teatru telewizji, radia) i wchodzącego w multimedialne relacje z innymi środkami przekazu. Ten silny bodziec płynący z różnych obszarów eksperymentowania z nowymi technologiami przekazu zachęca do refleksji nad miejscem teatru w mediasferze, bez zapominania wszakże o jego ontologicznej i estetycznej odrębności.

„[…] zbiór jest interesujący właśnie jako wielogłos niekoniecznie układający się w harmonię. Dzięki temu zaprezentowane zostają możliwości tkwiące w tytułowej kategorii, w tym także możliwości błądzenia przy jej świetle. […] Podstawowe pojęcia (przede wszystkim medium i różne sposoby jego rozumienia w kontekście teatru) dalekie są od jednoznacznego zdefiniowania i pragmatycznego rozumienia czy wykorzystania w analizach konkretnych przypadków. Wykorzystanie zaproponowanej w tytule i uzasadnionej we wprowadzeniu formuły jako punktu wyjścia do myślenia o różnorodnych problemach i zjawiskach zaowocowało kilkunastoma artykułami, które […] stanowią ciekawe rozpoznania, analizy i interpretacje wybranych zagadnień”.

Z recenzji prof. dra hab. Dariusza Kosińskiego

Wstęp / 7

I. Teatr wśrod mediow. Wprowadzenie
Artur Duda, Marzenna Wiśniewska – Teatr wśród mediów - wyzwania i propozycje badawcze / 17
Dorota Sosnowska – Rejestracja spektaklu - między obecnością a medialnością / 33
Rafał Maciąg – Media i teatr - równanie z niewiadomą / 45

II. Teatr jako medium
Leszek Karczewski – Złapać Oddech. Medialne konteksty interpretacyjne dramatu Samuela Becketta / 61
Katarzyna Wielechowska – Teatr jako medium emocji: Wiatr w Sosnach Motokiyo Zeamiego / 75
Paulina Tchurzewska – Teatr i media: wyzwania cielesności / 89
Marzenna Wiśniewska – Performatywność lalek teatralnych / 109
Joanna Ostrowska – Teatr jako medium upełnomocnienia (empowerment) – performanse w przestrzeni publicznej / 125
Maciej Szatkowski – Ja kocham XXX Meng Jinghuia jako cichy opór teatru poszukującego w Chinach / 133
Jacek Mikołajczyk – The Cradle Will Rock. Kołyska, która wstrząsnęła Ameryką / 151
Monika Kostaszuk-Romanowska – Teatr jako „medium” oburzonych / 163
Artur Duda – Teatr jako kompleks performansów na przykładzie Teatru Narodowego/Miejskiego w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym / 181

III. Teatr zmediatyzowany
Adriana Świątek – Huculski obrzęd weselny w obiektywie antropologa widowisk kultury ludowej. Od rejestracji ku narracji? / 201
Naďa Satková – Electronic Media on the Stage: Three Examples of Contemporary Czech Performances by Jan Mikulášek, Ivan Krejčí and Jiří Pokorný / 213
Sabina Macioszek – Odbiorca stechnicyzowany, czyli o percepcji wybranych oper współczesnych / 223
Bartłomiej Oleszek – Radiowe formy teatru. Próba typologii / 241
Łukasz Borowiec – Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim / 259

IV. Intermedium. Rozmowy z tworcami Słuchowiska, audiobooki, superprodukcje. O współczesnym teatrze radiowym z Januszem Kukułą, dyrektorem Teatru Polskiego Radia, rozmawia Bartłomiej Oleszek / 279
Realnie poczuć obecność widza. Z Pawłem Passinim, twórcą NeTTheatre – Teatru w Sieci Powiązań, o teatrze w Internecie rozmawiają Paulina Tchurzewska i Alicja Gruszka / 291

V. Teatr i performans wobec mediów
Piotr Skrzypczak – Intensywność dramaturgii i intensywność audiowizualna. Danton w reżyserii Andrzeja Wajdy i Sprawa Dantona w reżyserii Jana Klaty / 309
Aneta Głowacka – Teatr w mediach – media w teatrze. Medialność w spektaklach Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego / 325
Dorota Fox – Kabaretowy świat przedstawień. O związkach i zależnościach filmu i kabaretu / 343
Marek Bielacki – Suita baletowa Podróż magiczna Andrzeja Zielińskiego i zespołu Skaldowie jako dzieło muzyczne, teatralne, telewizyjne i filmowe / 357

Indeks osobowy / 373
Noty o autorach / 383

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum