• Home
  • Sztuka współczesna
  • Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjokulturowe zabawy komiksem

Marcin Jaworski

Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjokulturowe zabawy komiksem

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3460-2
Publication year:
2015
Pages number:
492
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

82,00 zł

twarda

Marcin Jaworski

Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjokulturowe zabawy komiksem

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia naukowa przedstawia bardzo ważny i aktualny problem kondycji zabawy w kulturze współczesnej na trzech zasadniczych polach. Po pierwsze, opisano potencjał zabawy kulturotwórczej („świątecznej”) i jego ponadczasowy charakter w ujęciu teoretycznym i historycznym. Po drugie, przedstawiono status i kondycję zabawy oraz jej praktykę we współczesności na gruncie kultury popularnej. Po trzecie, zarysowano koncepcję współczesnego modelu zabawy kulturotwórczej, który w książce określono jako zabawę alternowoczesną. Analizy przeprowadzone z perspektywy antropologicznej, socjologicznej i kulturowej pozwoliły ukazać zabawę jako niezwykle interesującą i niejednoznaczną część kultury dawnej i współczesnej. Z jednej strony, w swoim dominującym nurcie, zabawa jest w kulturze ponowoczesnej poddawana potężnej presji instrumentalizacji (głównie rynkowej). Z drugiej jednak strony, nadal jest praktykowana zgodnie z ponadczasowym modelem zabawy kulturotwórczej („świątecznej”), którego podstawą jest autoteliczna potrzeba bawienia się, a nie determinizm ekonomiczny lub ideologiczny. W książce – co wciąż nie jest oczywistym podejściem w badaniach humanistycznych – skoncentrowano uwagę na tych popularnych praktykach ludycznych, które wpisują się w model kulturotwórczy, a więc budują złożony (a nie jednoznacznie negatywny) obraz praktyk ludycznych w ponowoczesności i podmiotu ludycznego, który je podejmuje. Za oryginalne i nowatorskie w polskiej humanistyce należy uznać analizy recepcji komiksów interpretowanych jako współczesne przykłady odnowienia „długiej pamięci” zabawy kulturotwórczej. Było to możliwe dzięki połączeniu w badaniach wiedzy teoretycznej z dziedziny antropologii, socjologii, teorii komiksu i literatury, filozofii, estetyki – z wiedzą empiryczną, wypływającą z doświadczeń i obserwacji Autora. Monografia niesie za sobą optymistyczne przesłanie o tym, że zabawa to wciąż bardzo ważna część kultury (nie zaś tylko ogniowo pośredniczące między przemysłem rozrywkowym a konsumentem), że jest to „prawdziwe królestwo człowieka” (a nie pas transmisyjny socjalizacji podmiotu ludycznego do konsumpcji). I wreszcie, że zabawa podejmowana z bezinteresownej potrzeby (a nie z upozorowanego pragnienia) stanowi wyraz autonomicznej woli człowieka i afirmacji życia.

Wstęp  / 11

Rozdział I. Kultura, zabawa, święto, profanacja  / 25
1. Zabawa w porządku kultury symbolicznej  / 25
2. Kultura zabawy w teorii Johana Huizingi i Rogera Caillois  / 42
3. Genealogia święta i zabawy w ujęciu Giorgia Agambena  / 66
4. Kulturotwórcze znaczenie zabawy jako instrumentu profanacji i odzyskiwania w ujęciu Giorgia Agambena  / 75

Rozdział II. Karnawał średniowieczny jako historyczny model zabawy kulturotwórczej  / 84
1. Karnawał jako zabawa autoteliczna  / 84
1.1. Potencjalność zabawy karnawałowej  / 88
2. Karnawał jako święto  / 100
2.1. Metaparadygmat niecelowości i bezczynności  / 100
2.1.1. Paradygmat obfitości  / 107
2.1.2. Paradygmat metamorfozy  / 110
2.2. Metaparadygmat dopełnienia  / 126
2.2.1. Paradygmat poczucia całościowości istnienia  / 131
3. Karnawał, opozycyjność, profanacja  / 135

Rozdział III. Dominujące struktury zabawy w kulturze współczesnej  / 146
1. Oikonomia zabawy: zarządzanie, rządzenie, urządzenie  / 147
2. Struktura celowości  / 167
3. Struktura aktywności  / 187

Rozdział IV. Zabawa w „czytanie” komiksu  / 195
Wprowadzenie  / 195
1. Potencjalność zabawy w „czytanie” komiksu: podmiot, przyjemność, urządzenie zabawy  / 200
1.1. Potencjalność podmiotu i kategoria przyjemności  / 200
1.2. Potencjalność urządzenia zabawy  / 211wo
2. Świąteczna struktura zabawy w „czytanie” komiksu  / 240

2.1. Zabawa w „czytanie” okładki  / 244
2.2. Zabawa w „czytanie” przygody  / 260
2.3. Zabawa formą przygody  / 268
2.3.1. Tarzan – przygoda pełna powagi  / 275
2.3.2. Tintin – pełnia zabawy  / 285

3. Zabawa ucieleśniona  / 306
3.1. Somatyczna praktyka „pisania”  / 309
3.2. Somatyczna praktyka „czytania”  / 331
4. Praktyka profanowania i odzyskiwania  / 352
4.1. Profanacja, reutylizacja… uświęcenie  / 354
4.2. Profanacja i odzyskiwanie zabawy  / 371
5. Świąteczne dopełnienie  / 396

Rozdział V. Dar zabawy  / 403
1. Zabawa – tak, ale jaka? Poststrukturalne i neopragmatyczne podejście do popularnych praktyk ludycznych  / 404
2. W stronę alternowoczesnego modelu zabawy  / 429

Zakończenie  / 457
Bibliografia  / 461
Indeks osobowy  / 477
Indeks tytułowy  / 486
Spis ilustracji  / 488
Play, feast, desecration: the culture-making potential of play in modern culture. A social and cultural study of playing with a comic book (summary)  / 490

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum