Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak (red.)

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3400-8
Publication year:
2015
Pages number:
200
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

twarda

Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak (red.)

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze

Kategoria produktu:

W ostatnich latach badania nad tzw. źródłami autobiograficznymi stały się popularne w wielu krajach. Przyniosły one liczne artykuły, monografie, serie wydawnicze. Powstały bazy danych z wykazem pamiętników, dzienników, wspomnień, prywatnych listów. Ukazały się też antologie tekstów obejmujących różne grupy społeczne i zawodowe. Z uwagi na specyfikę poszczególnych obszarów i charakter danego okresu historycznego badania te przyniosły różne propozycje terminologiczne i metodologiczne.

Prezentowany tom studiów Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze to efekt współpracy badaczy polskich i litewskich. Zawiera on studia poświęcone piśmiennictwu przestrzeni prywatnej od XVI do XXI wieku. Znalazły się tu zarówno analizy teoretyczne, ujęcia metodologiczne, jak i studia przypadków. Obok doświadczonych badaczy w dyskusję włączyli się także młodzi historycy, archiwiści, bibliolodzy, którzy stawiają nowe pytania i podejmują próby własnych interpretacji.

Wstęp  / 7

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
Egodokumenty  –  egodokumentalność  –  analiza  egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna  / 11

Piotr Bewicz
Historyk wobec egodokumentu – intymność i granica / 23

Arvydas Pacevičius
Litewski program badań egodokumentów – LEGODOK / 33

Aleksandra Ziober
Korespondencja  Kazimierza  Leona  i Mikołaja  Krzysztofa  Sapiehów z podróży w latach 1625–1627. Wybrane aspekty / 43

Stanisław Roszak, Joanna Orzeł
Tożsamość i przynależność. Józef Jerzy Hylzen w pięciu odsłonach / 57

Łukasz Wróbel
Józef  Jerzy  Hylzen  jako  diarysta.  Kontynuacja  diariusza  od  roku  1754  miesiąca augusta 25 dnia we Gdańsku / 79

Vytautas Plečkaitis
Egodokumenty  jako  źródło  do  dziejów  politycznych  Litwy  międzywojennej na przykładzie dziennika Jurgisa Šaulysa (1879–1948)  / 95

Robert Degen
Portrety w pamiętniku Ryszarda Mienickiego / 103

Kamila Siuda
Życiorysy jako egodokumenty / 131

Arūnas Vyšniauskas
Sprawozdania z pobytu w Wilnie. Przykłady współczesnych egodokumentów studenckich / 167

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum