Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3783-2
Publication year:
2017
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Kategoria produktu:

„Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest próbą poszerzenia perspektywy poznawczej w granicach dotychczasowego ujęcia komunikacji włączającej. Głównym celem monografii jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowego ujęcia podjętej w artykułach problematyki. Autorzy prezentowanych tekstów są teoretykami i praktykami bezpośrednio związanymi z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analizując najistotniejsze przemiany zachodzące w szeroko rozumianej komunikacji osób z niepełnosprawnością, akcentują potrzebę wdrażania nowatorskich lub/i alternatywnych projektów organizacyjno-metodycznych po to, aby osoby z niepełnosprawnością miały szansę na samouznanie i samorealizację na każdym etapie rozwoju. […]

Monografia ze względu na specyfikę omawianych zagadnień znajdzie szerokie grono odbiorców, wśród których powinni się znaleźć pedagodzy, logopedzi, terapeuci, psychologowie, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, studenci i inne osoby, którym bliskie jest zrozumienie złożoności omawianych problemów. Dzięki prezentacji celowo dobranych treści, napisanych przez czołowych ekspertów i praktyków, Czytelnicy otrzymają kompendium wiedzy w zakresie dwóch wydzielonych działów (rozdziałów), co w dużym stopniu podnosi walory recenzowanej pracy zbiorowej”.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP

Wstęp / 7

DYSKURS NAD KOMPETENCJAMI KOMUNIKACYJNYMI

Jacek Jarosław Błeszyński
Wykorzystanie wspomagającej i alternatywnej komunikacji – wybrane metody i wyzwania nowej technologii / 13

Ditta Baczała
Akces osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa – komunikacja / 27

Magdalena Grycman
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób wykorzystujących wspomagające sposoby do porozumiewania się / 45

Agnieszka Rygielska
Komunikacja alternatywna i wspomagająca / 85

WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI W SPOŁECZEŃSTWIE W ODNIESIENIU DO KOMUNIKACJI I EDUKACJI

Bogdan Szczepankowski
Znaki ręczno-ustne Jana Siestrzyńskiego jako początek komunikacji wspomagającej na ziemiach polskich / 105

Jolanta Zielińska, Klaudia Piotrowska-Madej
Komunikacja AAC w terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / 121

Aleksandra Królak
Aplikacja b-Link jako narzędzie wspomagające nauczanie osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu / 133

Róża Sobocińska
Komunikacja osób z jąkaniem w społeczeństwie / 149

Katarzyna Białas-Paluch
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Exchange Communication System) / 173

Jarosław Bąbka
Znaczenie edukacji w procesie wspierania inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz budowania społeczeństwa inkluzyjnego / 197

Zakończenie / 215
Noty o autorach / 219

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum