Waldemar Turek, - oprac.

Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3916-4
Publication year:
2017
Pages number:
116
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Waldemar Turek, - oprac.

Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

Kategoria produktu:

Tekst łaciński oraz tłumaczenie polskie, przypisy i wprowadzenie - ks. Waldemar Turek

Papież św. Innocenty I, pisząc w 416r. list do Decencjusza, biskupa Gubbio, odpowiadał na postawione mu pytania, dotyczące sprawowania sakramentów świętych i niektórych innych praktyk religijnych. Wykazywał również szczególną troskę o duchowy rozwój kleru i wiernych świeckich, którzy pragnęli głębiej i  bardziej świadomie realizować ideały życia chrześcijańskiego. W argumentacji odwoływał się do Pisma św., tradycji i zwyczajów, zabiegając o właściwe sformułowanie norm liturgicznych, obowiązujących w Kościele rzymskim. Oddane do rąk czytelników opracowanie zawiera oryginalny tekst łaciński oraz pierwsze tłumaczenie polskie tego ważnego listu cytowanego w dokumentach kościelnych i opracowaniach naukowych. Zostało także opatrzone przypisami, konkordancją i wprowadzeniem na temat autora i adresata listu, a także na temat głównych kwestii w nim poruszanych, zaskakująco aktualnych również w naszych czasach.

WYKAZ SKRÓTÓW / 7

WPROWADZENIE / 11
1. Święty Innocenty I i jego List do Decencjusza, biskupa Gubbio / 14
2. Decencjusz, biskup Gubbio, adresat listu / 16
3. Niektóre sformułowania listu / 19
3.1. Tajemnica (arcanum) / 19
3.2. Zwyczaje kościelne (instituta ecclesiastica, institutio, consuetudo ecclesiastica) / 21
3.3. Tradycja (traditio, tradere) / 25
4. Struktura listu i jego główne tematy / 28
4.1. Znak pokoju / 29
4.2. Podawanie imion / 33
4.3. Szafarz bierzmowania / 36
4.4. Post w soboty / 39
4.5. Chleb eucharystyczny / 43
4.6. Ochrzczeni opętani / 45
4.7. Sakrament pokuty / 47
4.8. Sakrament namaszczenia chorych / 50

Innocentius Decentio episcopo Eugubino | Innocenty Decencjuszowi, biskupowi Gubbio

nr 1–7 Introductio | Wstęp / 54 | 55
nr 8 De pace danda post confecta mysteria | O znaku pokoju, który należy przekazywać po modlitwie eucharystycznej / 56 | 57
nr 9–10 De nominibus ante precem sacerdotis non recitandis | O tym, że nie należy podawać imion przed kanonem odmawianym przez kapłana / 56 | 57
nr 11–13 Quod non debeant baptizati nisi ab episcopo consignari | O tym, że ochrzczeni powinni być bierzmowani jedynie przez biskupa / 56 | 57
nr 14–18 Quod rite omni sabbato ieiunetur | O tym, że jest słuszne pościć w każdą sobotę / 58 | 59
nr 19–21 De fermento civitatis presbyteris dirigendum | O chlebie eucharystycznym posyłanym do prezbiterów w obrębie miasta / 58 | 59
nr 22–24 De energumenis baptizatis | O ochrzczonych opętanych / 60 | 61
nr 25–27 De paenitentibus | O pokutujących / 60 | 61
nr 28–32 Oratio pro infirmis | Modlitwa za chorych / 60 | 61
nr 33–35 Conclusio | Zakończenie / 62 | 63

KONKORDANCJA / 65
BIBLIOGRAFIA / 111
1. Źródła / 113
2. Opracowania / 114

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum