Aldona Glińska-Neweś

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-3953-9
Publication year:
2017
Pages number:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aldona Glińska-Neweś

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Kategoria produktu:

 „Książka zawiera niezwykle staranną, wszechstronną i dogłębną analizę stosunkowo nowego i słabo znanego u nas nurtu w naukach o zarządzaniu określanego mianem Positive Organizational Scholarship [oraz] wyjątkowo udane połączenie wątków teoretycznych i empirycznych opartych na prowadzonych przez Autorkę badaniach. […] Autorka nie ukrywa osobistego emocjonalnego zaangażowania w promocję pozytywnych relacji międzyludzkich w organizacjach. Nadaje to książce walor swoistej »świeżości«”.

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

 „[Książka] jest opracowaniem dojrzałym i wnoszącym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oryginalne koncepcje, tym samym stanowi znaczące opracowanie w skali kraju. […] Wartością jest multimetodyczność, a jednocześnie zaproponowanie narzędzi, zmiennych, wymiarów, proponowanie sposobów rozumienia zjawisk. […] W monografii odnajdujemy wiele konceptualizacji, typologii, schematów klasyfikacyjnych, które z pewnością staną się bazą do dalszych badań prowadzonych przez innych badaczy. […] Walorem monografii, obok merytorycznego, jest także język i styl wypowiedzi. Profesjonalny, rzeczowy, precyzyjny, a jednocześnie przyjazny czytelnikowi”.

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Wstęp / 9

Rozdział 1. Geneza współczesnego zainteresowania pozytywnymi relacjami interpersonalnymi w naukach o zarządzaniu / 16
1.1. Wprowadzenie / 16
1.2. Positive Organizational Scholarship / 17
1.3. Pozytywny potencjał organizacji / 25
1.4. Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności / 28
1.5. Pozytywne relacje interpersonalne w rozważaniach klasyków nauk o zarządzaniu / 30
1.6. Podsumowanie / 38

Rozdział 2. Pozytywne relacje w zespole pracowniczym / 41
2.1. Wprowadzenie / 41
2.2. Istota i znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych w świetle literatury / 42
2.3. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu: propozycja wymiarów i mierników / 57
2.4. Podsumowanie / 68

Rozdział 3. Pozytywne relacje w zespołach pracowniczych jako element proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego / 70
3.1. Wprowadzenie / 70
3.2. Istota proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego / 72
3.3. Pozytywne relacje interpersonalne w organizacji a przekonania na temat tworzenia innowacji / 81
3.4. Relacje interpersonalne w zespole jako wymiar typologii zespołów pracowniczych tworzących innowacje / 87
3.5. Związek pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym z komunikacją wewnętrzną jako mechanizm sprzyjający innowacyjności / 96
3.6. Podsumowanie / 108

Rozdział 4. Pozytywne relacje interpersonalne przełożony – podwładny / 109
4.1. Wprowadzenie / 109
4.2. Teoria wymiany lider – podwładny (leader – member exchange) / 112
4.3. Autentyczne przywództwo jako podstawa relacji przełożony – podwładny / 117
4.4. Istota bezpieczeństwa psychologicznego / 121
4.5. Autentyczne przywództwo, bezpieczeństwo psychologiczne i efekty uczenia się / 126
4.6. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Pozytywne relacje interpersonalne pracowników a negatywne zjawiska organizacyjne / 136
5.1. Wprowadzenie / 136
5.2. Pozytywne relacje interpersonalne a organizacyjne zachowania obywatelskie / 138
5.3. Istota zachowań kontrproduktywnych pracowników / 145
5.4. Związek pozytywnych i negatywnych zachowań pracowniczych w świetle badania jednostek samorządu terytorialnego / 153
5.5. Teorie wyjaśniające współwystępowanie zachowań pozytywnych i negatywnych w organizacji / 158
5.6. Podsumowanie / 166

Rozdział 6. Pozytywne relacje interpersonalne w relacjach międzyorganizacyjnych / 168
6.1. Wprowadzenie / 168
6.2. Rola relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce / 170
6.3. Więź interpersonalna partnerów a istota relacji międzyorganizacyjnych. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych jako komponentu relacji międzyorganizacyjnych / 176
6.4. Relacje interpersonalne a zaufanie i zaangażowanie partnerów biznesowych / 180
6.5. Kulturowe uwarunkowania budowania osobistych relacji w biznesie / 195
6.6. Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w biznesie / 200
6.7. Podsumowanie / 203

Rozdział 7. Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu jako wskaźnik równowagi organizacyjnej / 205
7.1. Wprowadzenie. Definicja pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu – raz jeszcze / 205
7.2. Teoria równowagi organizacyjnej / 208
7.3. Pozytywne relacje interpersonalne a wskaźniki równowagi organizacyjnej / 212
7.4. Pozytywne relacje interpersonalne a instrumenty zarządzania służące równowadze organizacyjnej / 216
7.5. Podsumowanie / 220

Zakończenie / 222
Literatura / 226
Spis tabel i rysunków / 250
Załączniki / 252
Załącznik 1 / 252
Załącznik 2 / 255
Załącznik 3 / 257
Summary / 263

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum