Marcin Hlebionek

Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3944-7
Publication year:
2017
Pages number:
452
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Marcin Hlebionek

Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne

Kategoria produktu:

Książka Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne zawiera pierwszą próbę edycji zespołu pieczęci uwierzytelniających akty powołujące do życia tytułową konfederację. Obejmuje ona opisy typów 122 zachowanych oraz 18 pieczęci dziś nieistniejących, a przywieszonych niegdyś do dwóch kompletów dokumentów (toruńskiego i elbląskiego). Edycję poprzedza wstęp, w którym starano się wprowadzić Czytelnika w złożony świat dokumentów związkowych, prezentując różne aspekty jego ikono- oraz logosfery. Rozpoczyna się on od prezentacji stanu badań nad sfragistyką i dokumentami Związku, oraz prezentacji dziejów tej organizacji. Następnie przedstawione zostały skomplikowane losy obu zbiorów jej dokumentów oraz charakterystyka obecnego stanu ich zachowania. Istotną część pracy stanowią rozważania dotyczące rzadko podejmowanych w polskiej historiografii, ale też dość trudno uchwytnych źródłowo, zagadnień związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania pieczęci oraz procedurami sigillacji dyplomów. Osobno omówione zostały strona wizualna oraz inskrypcje znajdujące się na samych sigillach, tak miejskich jak rycerskich i kapituły warmińskiej. W samej edycji opisy pieczęci uzupełnione zostały o obszerny komentarz wydawcy, zawierający m.in. informacje na temat długości funkcjonowania poszczególnych typów czy innych pieczęci używanych przez dysponenta a także materiał ilustracyjny, w którym po raz pierwszy zestawiono obok siebie zdjęcia odcisków przywieszonych do różnych egzemplarzy dokumentów związkowych wraz z odrysami. Oddając niniejszy tom w ręce Czytelników Autor wyraża nadzieję, że ukaże on interesujący świat utrwalony w kruchym wosku dawnych pieczęci, a być może, dla niektórych, stanie się inspiracją do podjęcia pogłębionych badań, pozwalających na lepsze zrozumienie tego universum.

Recent years have seen an increased interest in the sigillography of the Teutonic state in Prussia. Nonetheless, the most important postulate in terms of research studies is to promote modern editions of the sigillographic sources of the region. Without them we cannot embark on any comprehensive comparative studies or a thorough analysis of the visual aspects of the seal or last but not least begin any work on typology. This study is the first effort to edit the seals preserved with the foundation documents of the Prussian Confederation as a whole in a separate publication. This approach has made it possible to compare the seals preserved with all the surviving records and create an ideal catalogue of the seal impressions which were used to authenticate the different documents.

Od Autora / 11
Wstęp / 13

I. Wcześniejsze publikacje / 14

II. Związek Pruski / 17

III. Dokumenty erekcyjne i akcesyjne Związku Pruskiego / 22
1. Charakterystyka i dzieje zbioru / 22
2. Formuły sigillacyjne / 26

IV. Pieczęcie przy dokumentach związkowych. Aspekty prawne i techniczne / 27
1. Podstawy prawne / 27
2. Procedury pieczętowania / 29
3. Problem zwrotu pieczęci / 32
4. Materiał dokumentów, stan zachowania i sposoby mocowania pieczęci / 33
5. Używanie więcej niż jednej pieczęci. Karencja pieczęci / 35
6. „Długość życia” pieczęci / 37

V. Charakterystyka pieczęci. Strona wizualna i inskrypcje / 38
1. Pieczęcie miejskie / 39
2. Pieczęcie rycerskie / 44
3. Pieczęć kapituły warmińskiej / 46

VI. Zasady wydawnicze / 47

Katalog
Pieczęcie przy dokumentach erekcyjnych i akcesyjnych / 51
Pieczęcie niezachowane / 347
Bibliografia / 365
Indeks dysponentów / 377
Siegel an Urkunden des Preußischen Bundes Gründungsurkunde und Beitrittsdokumente (Zusammenfassung) / 383
The seals on the documents of the Prussian Confederation. Charter of Foundation and Accession Documents (Summary) / 393
Tablice / 403

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum