Janusz Małłek

Opera Selecta, t. V: Polska w Europie nowożytnej. Studia i szkice

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4229-4
Publication year:
2019
Pages number:
496
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Series:
Opera Selecta. Janusz Małłek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

76,00 zł

twarda z obwolutą

Janusz Małłek

Opera Selecta, t. V: Polska w Europie nowożytnej. Studia i szkice

Kategoria produktu:

Kolejny tom studiów Profesora Janusza Małłka publikowany w serii „Opera Selecta”, przygotowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest z jednej strony kontynuacją prac nad polskim parlamentaryzmem, myślą polityczną, stosunkami religijnymi w epoce nowożytnej, z drugiej – próbą spojrzenia na zjawisko kształtowania się szkół historycznych oraz relacji mistrz–uczeń, tworzącej oblicze humanistyki w ostatnich stuleciach.

Słowo wstępne (Stanisław Roszak) / 7
Avant-propos (Stanisław Roszak) / 9
Przedmowa (Janusz Małłek) / 13

CZĘŚĆ I. POLONICA

1. Dzieje polityczne Polski
Miejsce Polski w dziejach Europy / 21
Traktat toruński z roku 1466 w historiografii polskiej i niemieckiej / 33
Samorząd w Prusach Polskich w czasach nowożytnych / 45
„Marzenia o potędze” a rzeczywistość polityczna Rzeczypospolitej w XVII w. / 61
Podróż dyplomatyczna Jana Ocieskiego do Konstantynopola w roku 1531 w świetle jego diariusza (wspólnie z Wojciechem Polakiem) / 71
Dyplomaci polscy w Istambule w latach 30. i 40. XVI w. Kartki z dziejów stosunków polsko-tureckich / 83

2. Dzieje parlamentaryzmu polskiego w epoce Odrodzenia
Drukarnie i druki w służbie polskiego parlamentu w XVI w. / 101
Trzy listy sejmowe z czasów Zygmunta Augusta (wspólnie z Wojciechem Polakiem) / 111
Polska instrukcja poselska z roku 1562 w archiwum meklemburskim (wspólnie z Teresą Borawską) / 121
Źródła do dziejów reprezentacji stanowej w krajach nadbałtyckich od Pomorza Zachodniego po Inflanty / 131
Zasługi Karola Górskiego we wprowadzeniu problematyki stanowej do historiografii polskiej / 141
Międzynarodowa Komisja do Badania Historii Zgromadzeń Stanowych i Instytucji Parlamentarnych (1936–2008) i udział w niej polskich badaczy / 153

3. Protestantyzm i katolicyzm w Polsce w XVI i XVII w.
Początki, rozwój i przyczyny załamania się reformacji w Polsce w XVI w. / 167
Periodyzacja dziejów reformacji w Polsce / 181
Zarys dziejów reformacji w Wielkopolsce / 189
Reformacja w Prusach Królewskich i Koronie w XVI w. Podobieństwa i różnice / 201
O Piotrze Artomiuszu, pastorze kościoła NMP w Toruniu i jego twórczości / 213
Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego protestantów i prekursor konfesjonalizacji trydencko-katolickiej w Polsce / 227

4. Kultura w Polsce i Skandynawii w XIV–XVIII w.
Stosunki kulturalne Polski i Litwy, a potem Rzeczypospolitej z państwami skandynawskimi w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych (1385/1397–1795) / 245
Kultura katolicka i kultura mniejszości wyznaniowych w Polsce w XVII i XVIII w. / 289

5. Przyczynki do biografii historyków polskich, badaczy późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej
Ludwik Kolankowski a uniwersytety polskie / 301
Cechy toruńskiej szkoły historycznej Karola Górskiego / 313
Karol Górski – autor biografii Mikołaja Kopernika / 323
Marian Biskup – historyk Zakonu Krzyżackiego, Pomorza i Prus / 337
Kontakty i przyjaźnie Klausa Zernacka z toruńskimi historykami w latach 70. i 80. XX w. / 343
Andrzej Tomczak – historyk dziejów Polski epoki nowożytnej / 355
Wielkie Pomorze (Pomorze Zachodnie, Prusy Zachodnie i Wschodnie) w historiografii polskiej po roku 1945 / 365

6. Z dziejów medycyny w Polsce w XVI w.
Nowe przyczynki do historii okularów w Polsce w XVI w. Gdańskie okulary księcia pruskiego Albrechta / 375
Przyczynek do historii chirurgii okulistycznej w Polsce w XV w. Toruńska operacja zaćmy Bartłomieja Płuczki w 1589 r. / 395

CZĘŚĆ II. ROMANICA
La naissance du protestantisme dans le duché de Prusse / 407
Tolérance religieuse et confessionnalisme en Pologne et en Suede aux XVIe et XVIIe siecles / 421
Prussiano, polacco o tedesco? Identita e minoranze in Prussia e Polonia del Nord (XVI–XX secolo) / 431
La Prusse Ducale et le Brandebourg dans les années 1525/1535–1701 (état des études et besoins de recherches) / 455

Nota bibliograficzna / 469
Indeks osobowy / 473

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum