• Home
  • Historia nowożytna
  • Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku – wybór tekstów źródłowych

Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska, - oprac.

Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku – wybór tekstów źródłowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4170-9
Publication year:
2019
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska, - oprac.

Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku – wybór tekstów źródłowych

Kategoria produktu:

[…] struktura publikacji obrazuje w przejrzysty sposób specyfikę regionu, który będąc graniczącą z Rosją prowincją Prus i Rzeszy Niemieckiej, był też pograniczem kulturowym i etnicznym, w którym mieszały się wpływy kultury polskiej, niemieckiej, a także charakterystycznej dla Pomorza społeczności kaszubskiej. […] Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwerendą objęto różnorodne tytuły prasy regionalnej (zrezygnowawszy jednak z gazet lokalnych, ukazujących się w mniejszych ośrodkach miejskich) [...] Przyjęta struktura, periodyzacja oraz dobór tekstów […] w odpowiedni sposób prezentują węzłowe problemy społecznej rzeczywistości Polaków na Pomorzu Nadwiślańskim pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z odpowiednim opracowaniem edytorskim czyni to recenzowaną pracę interesującym narzędziem, pomocnym szczególnie w przybliżeniu złożonych zagadnień dziejów społecznych i politycznych w tytułowych Prusach Zachodnich, ale też na terenie całego zaboru pruskiego w końcowej fazie epoki zaborowej. 

Z recenzji dr. hab. Tomasza Krzemińskiego
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Wstęp / 7
Artykuł wstępny / 11 

I. Społeczny wymiar pogranicza prusko-rosyjskiego / 23
II. Naród – ojczyzna – patriotyzm / 55
III. Kaszubi i kwestia kaszubska / 85
IV. Społeczny opór wobec germanizacji / 113
V. Ruch organizacyjny i stowarzyszeniowy / 133
VI. Społeczne aspekty Wielkiej Wojny / 165
VII. Kobieta – małżeństwo – rodzina / 203
VIII. Higiena i zdrowie / 229
IX. Rozmaitości – ciekawostki / 251
X. Ogłoszenia i reklamy / 263

Załącznik – spis artykułów / 267
Indeks nazwisk / 275
Indeks nazw geograficznych / 279

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum