Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4261-4
Publication year:
2019
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Kategoria produktu:

Kolejny tom z serii „Camino Polaco” został przygotowany z okazji I Forum Ekonomicznego Camino Polaco, które odbędzie się 18 października 2019 roku w Toruniu. Głównym zadaniem Forum jest odkrywanie potencjału Szlaku św. Jakuba w Polsce, zwłaszcza w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie to zorganizowano w ramach programu „Dialog” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum daje sposobność, aby naukowe poszukiwania realizowane od wielu lat przez historyków, teologów, geografów, kulturoznawców, socjologów, przedstawiane na licznych konferencjach oraz w publikacjach, zostały ukazane szerokiemu gronu osób zaangażowanych w rozwój środowisk lokalnych, prowadzących działalność gospodarczą w miejscowościach położonych wzdłuż polskiego Camino, a także by zaprezentowano ofertę biur pielgrzymkowych, bractw jakubowych, wydawnictw czy producentów towarów służących pielgrzymom (od „chleba św. Jakuba”, przez napoje pielgrzyma, po plecaki i inne akcesoria). Wiele podmiotów gospodarczych działa na rzecz rozwoju Szlaku Jakubowego w Polsce, a Forum to okazja do wspólnej dyskusji nad kierunkami rozwoju, który uszanuje religijny charakter tego doświadczenia, a jednocześnie stanie się „przyjazne dla pielgrzyma”, o czym ma przypominać powołana w ramach Forum marka „Camino Friendly”, mająca znakować miejsca, w których szanuje się ducha Camino i dba o rozwój szlaku. […]

Zawarte w wydawnictwie zbiorowym teksty – taką mamy nadzieję jako redaktorzy tomu – nie tylko obrazują wycinek historii i współczesności Szlaku św. Jakuba, lecz także świadczą o potencjale, jaki jeszcze pozostaje do wykorzystania przez wszystkich, którzy pojedynczo lub w grupach, działając w stowarzyszeniach, bractwach, klubach, opowiadają o Camino de Santiago. Dla wielu to ciąg dalszy pielgrzymowania, ale dla innych być może to dopiero początek ich własnej drogi do grobu Apostoła w Composteli. Wszystkim życzymy Ultreia et Suseia!

Ze Słowa wstępnego

Słowo wstępne / 9

Artykuły

Domingo L. González Lopo
Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530–1830): kryzys, rewitalizacja i upadek / 15

Adam Kucharski
Compostela – Rzym – Loreto. Podroż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607–1613) / 47

Waldemar Hass
Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie / 63

Roman Bielecki OP
Jakubie, gdzie jesteś? / 75

Ks. Elisardo Temperán Villaverde
Droga św. Jakuba – nowy „dziedziniec pogan” / 83

Dariusz Lipiński
Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę / 95

Barbara Karpała
Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie, czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba / 119

Emil Mendyk
Camino de Santiago jako element integracji europejskiej / 133

Berenika Seryczyńska
Dialog międzykulturowy w kontekście Camino de Santiago / 167

Kamila Pasławska
Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino? / 183

Agnieszka Laddach
Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie / 193

Ks. Maciej Ostrowski, Anna Wiater-Kawecka
Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych / 209

Jagoda Marszałek, ks. Dariusz Doburzyński
Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we wspołczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności / 231

Dk. Waldemar Rozynkowski
Świątobliwy Andrzej z Osnowa – o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba / 253

Franciszek Mróz
6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce – sukcesy, niepowodzenia i wyzwania / 267

Świadectwa

Marek Okoń
Przemiany na Camino w ostatnich czterech dekadach / 303

Piotr Pabianek, Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak
Polskie aspekty Camino. Pielgrzymka „Z Podlasia do Warszawy” po Drogach św. Jakuba / 319

Dokumenty

Mateusz Zimny
Aktualność duchowego i historycznego dziedzictwa Camino de Santiago. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji Drogi świętego Jakuba z 2015 i 2017 roku w polskim tłumaczeniu / 337

Camino de Santiago – poszukiwanie i spotkanie: List pasterski biskupów Camino Frances Drogi świętego Jakuba – 2015 / 341

Przyjęcie i gościnność na Camino de Santiago: List pasterski biskupów Drogi świętego Jakuba Francji i Hiszpanii – 2017 / 361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum