• Home
  • Socjologia
  • Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4523-3
Publication year:
2021
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4606-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4606-3

32,30 zł

miękka

Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia bowiem perspektywy: historyczną, socjologiczną, pedagogiczną i ekonomiczną emigracji zarobkowej Polaków w Szkocji. Ukazuje specyfikę oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania ich adaptacji w nowych warunkach i związane z tym problemy, a także dylematy tożsamościowe, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

Jako autorzy mamy nadzieję, że książka zainteresuje badaczy emigracji, studentów nauk społecznych i osoby zajmujące się tym zagadnieniem, np. polityków społecznych i pracowników socjalnych czy działaczy organizacji polonijnych. Staraliśmy się pokazać wielowymiarowy świat współczesnych emigrantów i wyjaśnić przyczyny ich życiowych wyborów. Są oni bowiem w jakimś stopniu zawieszeni między różnymi rzeczywistościami, które inaczej postrzegają, doświadczają i wartościują. Migracja zawsze wiąże się z próbą ich połączenia i nadania sensu.

Wstęp / 7

Rozdział I. Historyczne konteksty emigracji Polaków do Szkocji / 13
1. Związki między narodami: Szkoci w Polsce i Polacy w Szkocji / 13
2. Emigracja czasów II wojny światowej / 20
3. Polska emigracja powojenna (do 2004 roku) / 27

Rozdział II. „Nowa” emigracja poakcesyjna Polaków do Wielkiej Brytanii i Szkocji / 35
1. Fenomen emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii / 35
2. Migracja zarobkowa Polaków do Szkocji po 2004 roku / 43
3. Wybrane polskie organizacje społeczno-kulturalne działające w Szkocji / 49
4. Uwarunkowania edukacyjne dzieci polskich migrantów w Szkocji / 51
5. Polskie duszpasterstwo katolickie w Szkocji / 60

Rozdział III. Teoretyczno-metodologiczne aspekty refleksji nad polską emigracją poakcesyjną w Szkocji / 69
1. Konceptualizacja teoretyczna badań: emigracja zarobkowa w aspekcie wybranych teorii migracji / 69
2. Adaptacja jako przejaw optymalizacji form funkcjonowania człowieka w zmieniających się warunkach / 76
3. Metodologia i organizacja badań / 83

Rozdział IV. Społeczno-demograficzne determinanty emigracji zarobkowej / 88
1. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy / 88
2. Motywy emigracji i ich społeczno-ekonomiczne uwarunkowania / 97
3. Kapitał społeczny i kulturowy emigrantów a miejsce w strukturze społecznej. Problem dekwalifikacji i „szklanego sufitu” / 107

Rozdział V. Adaptacja emigrantów zarobkowych i jej społeczno-kulturowe konteksty / 119
1. Problemy adaptacyjne emigrantów zarobkowych / 119
2. Poczucie bezpieczeństwa i postrzegane zagrożenia / 132
3. Otrzymana pomoc i oczekiwane wsparcie / 141
4. Społeczno-kulturowe determinanty procesu adaptacji emigrantów zarobkowych / 145

Rozdział VI. Emigracja zarobkowa jako wyzwanie adaptacyjne dla rodziny / 154
1. Emigracja zarobkowa rodziców (eurosieroty, eurorodzice i eurorodziny) / 154
2. Rodzina migracyjna – konteksty adaptacyjne i rozwojowe / 159
3. Specyfika i dynamika emigracji rodzinnej: analiza typowego przypadku / 168
4. Pomiędzy domem i szkołą – transnarodowe dzieciństwo i podwojona tożsamość / 178

Rozdział VII. Wyzwania tożsamościowe migracji zarobkowej / 188
1. Tożsamość emigrantów w kontekście doświadczeń wielokulturowości przeżywanego świata / 188
2. Doświadczanie i przemiany tożsamości towarzyszące emigracji – problem społecznego uznania / 191
3. Ambiwalencja, konflikty i dylematy tożsamościowe / 195
4. Tożsamość a adaptacja / 198

Zakończenie / 204
Bibliografia / 209
Aneks / 229
Summary / 235

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum