• Home
  • Socjologia
  • Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4523-3
Publication year:
2021
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4606-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4606-3

38,00 zł

miękka

Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia bowiem perspektywy: historyczną, socjologiczną, pedagogiczną i ekonomiczną emigracji zarobkowej Polaków w Szkocji. Ukazuje specyfikę oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania ich adaptacji w nowych warunkach i związane z tym problemy, a także dylematy tożsamościowe, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

Jako autorzy mamy nadzieję, że książka zainteresuje badaczy emigracji, studentów nauk społecznych i osoby zajmujące się tym zagadnieniem, np. polityków społecznych i pracowników socjalnych czy działaczy organizacji polonijnych. Staraliśmy się pokazać wielowymiarowy świat współczesnych emigrantów i wyjaśnić przyczyny ich życiowych wyborów. Są oni bowiem w jakimś stopniu zawieszeni między różnymi rzeczywistościami, które inaczej postrzegają, doświadczają i wartościują. Migracja zawsze wiąże się z próbą ich połączenia i nadania sensu.

Wstęp / 7

Rozdział I. Historyczne konteksty emigracji Polaków do Szkocji / 13
1. Związki między narodami: Szkoci w Polsce i Polacy w Szkocji / 13
2. Emigracja czasów II wojny światowej / 20
3. Polska emigracja powojenna (do 2004 roku) / 27

Rozdział II. „Nowa” emigracja poakcesyjna Polaków do Wielkiej Brytanii i Szkocji / 35
1. Fenomen emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii / 35
2. Migracja zarobkowa Polaków do Szkocji po 2004 roku / 43
3. Wybrane polskie organizacje społeczno-kulturalne działające w Szkocji / 49
4. Uwarunkowania edukacyjne dzieci polskich migrantów w Szkocji / 51
5. Polskie duszpasterstwo katolickie w Szkocji / 60

Rozdział III. Teoretyczno-metodologiczne aspekty refleksji nad polską emigracją poakcesyjną w Szkocji / 69
1. Konceptualizacja teoretyczna badań: emigracja zarobkowa w aspekcie wybranych teorii migracji / 69
2. Adaptacja jako przejaw optymalizacji form funkcjonowania człowieka w zmieniających się warunkach / 76
3. Metodologia i organizacja badań / 83

Rozdział IV. Społeczno-demograficzne determinanty emigracji zarobkowej / 88
1. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy / 88
2. Motywy emigracji i ich społeczno-ekonomiczne uwarunkowania / 97
3. Kapitał społeczny i kulturowy emigrantów a miejsce w strukturze społecznej. Problem dekwalifikacji i „szklanego sufitu” / 107

Rozdział V. Adaptacja emigrantów zarobkowych i jej społeczno-kulturowe konteksty / 119
1. Problemy adaptacyjne emigrantów zarobkowych / 119
2. Poczucie bezpieczeństwa i postrzegane zagrożenia / 132
3. Otrzymana pomoc i oczekiwane wsparcie / 141
4. Społeczno-kulturowe determinanty procesu adaptacji emigrantów zarobkowych / 145

Rozdział VI. Emigracja zarobkowa jako wyzwanie adaptacyjne dla rodziny / 154
1. Emigracja zarobkowa rodziców (eurosieroty, eurorodzice i eurorodziny) / 154
2. Rodzina migracyjna – konteksty adaptacyjne i rozwojowe / 159
3. Specyfika i dynamika emigracji rodzinnej: analiza typowego przypadku / 168
4. Pomiędzy domem i szkołą – transnarodowe dzieciństwo i podwojona tożsamość / 178

Rozdział VII. Wyzwania tożsamościowe migracji zarobkowej / 188
1. Tożsamość emigrantów w kontekście doświadczeń wielokulturowości przeżywanego świata / 188
2. Doświadczanie i przemiany tożsamości towarzyszące emigracji – problem społecznego uznania / 191
3. Ambiwalencja, konflikty i dylematy tożsamościowe / 195
4. Tożsamość a adaptacja / 198

Zakończenie / 204
Bibliografia / 209
Aneks / 229
Summary / 235

  • Sylwia Hibner

    Skończyłam czytać Emigrację Zarobkową Polaków do Szkocji i jest to książka bardzo ważna dla mnie. Myślę również, że dla każdego Polaka w Szkocji. To jest książka o nas. Z książki dowiedziałam się dużo ciekawych faktów na temat emigracji zarobkowej Polaków, o istocie adaptacji emigrantów zarobkowych do nowych warunków życia i związanych z tym dylematach. W książce zostały zestawione i przedstawione ciekawe statystyki na ten temat. Zawiera ona bardzo ciekawe informacje o roli Polaków w Szkocji podczas drugiej wojny światowej. Miło czyta się o miejscach w których byłam, które odwiedziłam i które są ważne dla Polaków z punktu widzenia historycznego. Bardzo ważny dla mnie temat polskich szkół oraz tego, jak ważnym zadaniem jest dbałość o dwujęzyczność dzieci. To nie tylko troska o polską tożsamość i rozwój kulturalny, ale i otwarte drzwi na rozwój lepszej kariery zawodowej. Bardzo cenne informacje o tym, jakie problemy mają polskie dzieci i ich rodzice jeśli chodzi o edukację, barierę językową i integrację w społeczeństwie. Bardzo się cieszę, że mogłam tą książkę przeczytać. My, wierni z Livingston i Edynburga, mamy ogromne szczęście, że Pan Bóg postawił księdza Piotra Krakowiaka na naszej drodze, tutaj na obczyźnie. Ksiądz Piotr zna wyzwania dnia codziennego jakie nas spotykają i jest on dla nas ogromnym wsparciem, szczególnie w najtrudniejszym czasie w jakim przyszło nam kiedykolwiek żyć. Życzę autorom kolejnych sukcesów wydawniczych.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum