Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska

Edukacja artystyczna a metafora

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2251-7
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska

Edukacja artystyczna a metafora

Kategoria produktu:

W tomie pod tytułem "Edukacja artystyczna a metafora" zostały zamiesz­czone artykuły uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacji Arty­stycznej EDUART „Metafora - Sztuka - Aktywność twórcza", która odbyła się 20-21 października 2005 roku w Toruniu.
Współczesne rozumienie metafory nie wiąże jej tylko z językiem werbalnym, z twórczością literacką, ale także z zagadnieniami związany­mi z procesami poznawczymi i myśleniem człowieka, z jego życiem co­dziennym, jako zdolność do dostrzegania podobieństwa pomiędzy różny­mi zjawiskami, obiektami i znaczeniami. Wszechobecność i różnorodność metafory oraz jej ważność dla procesu rozumienia informaqi wskazuje na konieczność badań nad tym fenomenem w znacznie szerszym zakresie, niż to było do tej pory. Metafora uważana jest przez wielu badaczy za jedną z najważniejszych właściwości procesu poznawczego człowieka, przenosi bowiem znaczenie i pozwala na natychmiastowe rozumienie złożonych zja­wisk w różnych systemach symbolicznych - zarówno werbalnych, jak i wi­zualnych, dźwiękowych, ruchowych i innych.
Wzrost zainteresowania tworzeniem i rozumieniem metafor związany jest zatem z jednej strony z docenianiem metafory jako środka przenoszą­cego znaczenie i pozwalającego na odkrywanie nowych sensów i znaczeń w wyrażeniach mniej lub bardziej znanych. Z drugiej strony zaś z siłą jej od­działywania w sferze poznawczej, okazuje się bowiem, że to, jak rozumiemy rzeczywistość, zależy od tego, jaką metaforą się posługujemy w stosunku do niej.

CZĘŚĆ I: Kultura współczesna a edukacja artystyczna
Andrzej Krzywka - Rola metafory w przezwyciężaniu struktury obcego /13
Ryszard Solik - Dylematy kształcenia artystycznego w kulturze transgresji /23
Jan Husar - Czas na zmiany w wychowaniu plastycznym w szkołach słowackich /33
Katarina Sokolova - Komunikacja wizualna i edukacja przez percepcję dzieła sztuki w galeriach sztuki i muzeach w kontekście kształcenia podstawowego /39

CZĘŚĆ II: Metafora w sztuce
Mirosława Moszkowicz - Dialog miejsc (land art, environmental art, eco art) / 47
Jolanta Dąbkowska-Zydroń - Metafora i metaforyczność v. nostalgia w sztuce / 55
Marzanna Morozewicz - Wizualne formy kobiecości w sztuce / 63
Marcin Jaworski - Implikacje edukacyjne dialektycznego negocjowania popularnych przekazów na przykładzie muzyki rap /73

CZĘŚĆ III Wymiary twórczości w edukacji
Aleksandra Tokarz, Magdalena Poznańska - Jedna czy wiele koncepcji twórczości? / 87
Beata Dyrda, Irena Przybylska - Emocjonalne i twórcze kompetencje nauczyciela a wspomaganie aktywności twór­czej uczniów / 101
Aleksandra Tokarz, Iwona Wysocka - Twórcze postawy a twórcze zachowania młodzieży - przyczynek do rozważań o metodach diagnozowania dyspozycji twórczych / 111
Jadwiga Roman - Asertywność i twórcza postawa młodzieży szkół artystycznych i liceów ogólno­kształcących/123

CZĘŚĆ IV: Poznawcze i terapeutyczne funkcje aktywności artystycznej dzieci i młodzieży
Maria Paula Stasiakiewicz - Twórczość profesjonalna i twórczość dziecka - obszary podobieństw i różnic. Pro­blem adaptywnego sensu artystycznej aktywności dziecka/135
Bernadeta Didkowska - Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży /145
Wiesław Karolak - Rysunek, rysunek w arteterapii/159
Wiesława Limont, Michaela Martinkovd - Osoby zdolne z zespołem Aspergera a myślenie wizualne /167

CZĘŚĆ V: Edukacja muzyczna w teorii i praktyce
Ewa Schreiber - Oglądanie muzyki. O roli metafor wizualnych w myśli o muzyce /185
Julia Kaleńska - Zjawisko tremy - od badań do praktyki: mechanizmy powstawania tremy i spo­soby radzenia sobie z nią / 193
Urszula Bissinger-Ćwierz - Kompetencje zawodowe nauczyciela szkoły muzycznej w aspekcie psycholo­gicznym/201
Wiesława A. Sacher - Twórczy aspekt słuchania muzyki przez dzieci o specjalnych potrzebach eduka­cyjnych/213

CZĘŚĆ VI: Znaczenie metafory w edukacji
Edyta M. Nieduziak - Haiku - czy tylko literacka forma wolnej ekspresji? /223
Monika Just - Metafora w działaniu - rozwijanie zdolności twórczego obrazowania świata /233
Beata Sufa - Metafora w języku uczniów szkoły podstawowej/ 243
Anna Zadęcka-Cekiera - Określenia metaforyczne w języku uczniów klas III-VI szkoły podstawowej/253
Sylwia Bartosik - Drama - metaforyczne przedstawienie otaczającej rzeczywistości, rozwijające wy­obraźnię i aktywność twórczą/259

CZĘŚĆ VII: Metodyczne problemy edukacji artystycznej
Lidia Długołęcka-Pinkwart - Komplementarność sztuki w dydaktyce szkoły artystycznej w Zakopanem /269
Jorun Retvik - Sztuka jako narzędzie w międzynarodowej współpracy szkół. Uczenie się w epoce cyfrowej /281
Roman Fawłowski - Poezja i plastyka w edukacji szkolnej - trwały związek czy przelotny romans?.... /295
Janina Florczykiewicz - Dziecko jako odbiorca sztuki - specyfika percepcji dzieła plastycznego/305

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum