SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Zdolności, talent, twórczość, t. 1

autorzy: Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer redaktorzy: Joanna Dreszer
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:290 ISBN:978-83-231-2254-8
OPIS

Kształcenie uczniów zdolnych staje się coraz ważniejszym problemem nie tylko dla polskiej oświaty, ale także dla edukacji w państwach należących do Unii Europejskiej. W listopadzie 2007 roku , podczas COST Strategic Workshop przedstawiciele państw członkowskich UE uchwalili rezolucję związaną z kształceniem uczniów zdolnych. W dokumencie tym wskazuje się, że aby osiągnąć cele założone w Procesie Lizbońskim dotyczące zwiększenia konkurencyjności europejskiej nauki, ekonomii i gospodarki w porównaniu ze światowym poziomem, należy zainwestować w rozwój potencjału intelektualnego i twórczego wybitnie uzdolnionych i utalentowanych młodych Europejczyków. Dla ich rozwoju konieczne jest opracowanie skutecznych strategii kształcenia oraz zabezpieczenie możliwości finansowania projektów skierowanych na kształcenie i wspieranie rozwoju osób zdolnych. W uchwale zaleca się także rozwijanie międzynarodowej współpracy poprzez wymianę doświadczeń w zakresie efektywnego rozwijania i kształcenia potencjału osób zdolnych. Wskazuje się na konieczność finansowania badań naukowych oraz opracowania zasad ułatwiających wspieranie przez przemysł inicjatyw związanych z opieką i kształceniem osób zdolnych. Zdaniem zebranych ekspertów, państwa członkowskie UE powinny uzgadniać wspólne cele dotyczące edukacji osób zdolnych, ale jednocześnie stwarzać możliwości, aby poszczególne państwa członkowskie mogły wypracować różne strategie oświatowe w oparciu o własne doświadczenia. Dla stworzenia najlepszych rozwiązań opieki oraz kształcenia uczniów zdolnych i utalentowanych konieczne są zmiany w edukacji uczniów zdolnych, ale także zmiany w kształceniu nauczycieli i administracji oświatowej w zakresie zagadnień dotyczących zdolności. Jako pierwszy etap realizacji sformułowanych zaleceń rekomenduje się powołanie europejskiej grupy koordynującej pracę nad zdolnościami (European Gifted and Talented Coordination Unit), której zadaniami będą: kierowanie i przekazywanie informacji między wszystkimi partnerami włączonymi do projektu kształcenia osób zdolnych; wspieranie i rozwijanie europejskich programów na rzecz osób zdolnych, w tym także studiów z europejskim stopniem magistra w zakresie kształcenia zdolności; wspieranie i rozwijanie wspólnych projektów edukacyjnych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.