Krzysztof Konecki (red.)

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2657-7
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
152
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Kategoria produktu:

Tematyka Dnia Pańskiego, a więc niedzieli, jest centralnym problemem wiary chrześcijańskiej, który powinien stanowić część podstawowej katechezy inicjacji w wierze. Jest to także zasadnicze zagadnienie dla przyszłości Kościoła i samej wiary chrześcijańskiej, ponieważ ta ostatnia zależy w sposób zasadniczy, szczególnie w dzisiejszej społeczności, od przeżywania wspólnoty, od przeżywania zgromadzenia, a zatem od przeżywania po chrześcijańsku niedzieli. Bez właściwego przeżywania tego dnia, a więc bez uczestnictwa w niedzielnym zgromadzeniu, będącego jej centrum, nie sposób doświadczyć wspólnotowej rzeczywistości Kościoła. Powstaje jednak pytanie: czy spadek liczby wiernych, którzy powinni uczestniczyć w niedzielnym zgromadzeniu, nie świadczy wyraźnie o tym, że dla wielu chrześcijan niedziela straciła to centralne znaczenie? czy znaczyłoby to także, że niedziela nie zajmuje już więcej centralnego miejsca w życiu i wierze ludzi wierzących, jakie miała dawniej? czy straciła sens znaku, który mówił o pewnej rzeczywistości? Jeśliby nawet tak było - pisze Ludwig Bertsch - to czyż nie mogło dojść do takiego stanu dlatego, ponieważ centrum wiary, także niedzielnej liturgii, nie jest wystarczająco wyraźnie przedstawiane jako coś, co daje nadzieję, co nadaje sens, więcej - co daje życie? albo może wynika to stąd, że dalej wychodzimy milcząco z założenia: niedziela oraz niedzielna liturgia eucharystyczna są dalej czymś trwałym w naszym społeczeństwie, podczas gdy jest to tylko złudzenie? czy te fałszywe założenia nie prowadzą do tego, że za mało zastanawiamy się, mówimy i nauczamy, jak powinniśmy przeżywać, sprawować i kształtować sprawowanie niedzielnej eucharystii? Przed całym Kościołem staje zatem zadanie, aby w praktycznej działalności pasterskiej ukazać na nowo pierwotne chrześcijańskie znaczenie Dnia Pańskiego, tak aby niedziela z liturgią eucharystyczną w jej centrum stała się prawdziwie źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jaskrawość tego problemu dostrzegał bł. Jan Paweł II, który usilnie apelował o ponowne odkrycie sensu niedzieli i ważności niedzielnej eucharystii w życiu Kościoła. Swój ogromny niepokój, związany z postępującymi procesami desakralizacji niedzieli, wyraził on w wielu swoich dokumentach. całościową syntezę własnego nauczania na temat świętowania niedzieli ojciec święty zawarł w liście apostolskim Dies Domini, który jest pierwszym dokumentem w historii Kościoła w całości poświęconym tej problematyce. [...] Nasza publikacja, zatytułowana „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił", w swym najgłębszym zamiarze chce być skromną odpowiedzią na papieskie wołanie o renesans niedzieli. Będąc dziełem zbiorowym znanych i cenionych autorów, naświetla i ukazuje kwestię przeżywania i świętowania niedzieli w różnych jej aspektach. Mamy tu bowiem wypowiedzi i refleksje biblisty, patrologa, katechety, liturgistów, moralisty oraz prawnika, które w sumie dają całościowe i kompletne spojrzenie na potrzebę, znaczenie i wartość chrześcijańskiego świętowania Dnia Pańskiego. 

Ze Wstępu ks. Krzysztofa Koneckiego

Wstęp /7
Stanisław Jankowski SDB „... abyś dzień święty święcił..." /11
Ks. Mirosław Mejzner SAC - Świętować czy odpoczywać? Refleksje o przeżywaniu niedzieli w pierwotnym Kościele/33
Ks. Krzysztof Konecki - Niedzielne zgromadzenie centrum i cel życia chrześcijanina/51
Ks. Mateusz Matuszewski - Pozaeucharystyczne elementy niedzielnego świętowania/63
Ks. Jerzy Bagrowicz - Świętowanie Dnia Pańskiego - aspekty pedagogiczno-katechetyczne/79
Ks. Jacek Szymański - Świętowanie niedzieli wymogiem moralnym/ 113
Ks. Janusz Gręźlikowski - Prawne aspekty świętowania niedzieli/ 123
Noty o autorach/ 151

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum