Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.)

Teoria literatury w świetle językoznawstwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2689-8
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.)

Teoria literatury w świetle językoznawstwa

Kategoria produktu:

Lingwistyka wpływa na teorię literatury, musi wpływać, skoro tworzywem dzieła literackiego jest język - to stwierdzenie raczej banalne; jak jednak wpływa i jakie efekty pozostawia w literaturoznawstwie, to już kwestia nieoczywista i dyskusyjna. Zawarte w prezentowanym tomie prace pokazują to w sposób rozmaity, za każdym razem jednak inspirujący dalsze rozważania i problematyzacje. Wprawdzie żaden z autorów nie deklaruje solidarności ze skrajnym stanowiskiem Romana Jakobsona, wyrażonym między innymi w znanym i z różnych względów przełomowym tekście Poetyka w świetle językoznawstwa, zgodnie z którym teoria dzieła literackiego jest wręcz częścią lingwistyki, ale jednocześnie nie mają oni wątpliwości, że sam problem pozostaje aktualny. Co więcej, wpływ określonych tez nauki o języku na język literatury lub język nauki o literaturze nie jest jednokierunkowy. Równie ciekawe okazuje się zbadanie relacji odwrotnej, mianowicie - w jaki sposób literatura lub teoria literatury wpływają na język i językoznawstwo.  Autorzy prac zamieszczonych w niniejszym tomie reprezentują różne środowiska naukowe, co stwarza doskonałą okazję do konfrontacji wielu postaw badawczych. [...] Dzięki zainteresowaniu tym samym problemem badaczy związanych z różnymi uczelniami w kraju i za granicą oraz z różnymi tradycjami badawczymi nie są w książce uprzywilejowane żadne określone aspekty sygnalizowanego w jej tytule związku ani żadna określona doktryna lingwistyczna czy teoretycznoliteracka. Choć wszystkie prace łączy przekonanie o zasadności, wręcz konieczności i poznawczej owocności współpracy między lingwistyką a teorią literatury, to jednocześnie żadna z nich nie czyni rozważanego związku rozstrzygającym dla ujęcia podstawowych problemów literatury i literaturoznawstwa.

MARZENNA CYZMAN, ANNA SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA
Wstęp 7
ANDRZEJ STOFF
Język dla literatury - literatura dla języka 11
ALEKSANDER KIKLEWICZ
Paradygmaty teorii języka vs. paradygmaty literatury 25
DOROTA HECK
Filologia jako synteza literaturoznawstwa i językoznawstwa.
Za i przeciw 39
ЛЮДМИЛА ЗУБОВА
Поэтическая грамматика как объект лингвистического литературоведения и литературоведческой лингвистики 49
НАТАЛЬЯ ФАТЕЕВА
Лингвистическая поэтика как наука понимания 59
PRZEMYSŁAW PIETRZAK
Literatura jako odnowienie języka. O nielingwistycznym kontekście młodej lingwistycznej nauki o literaturze 73
ŁUKASZ WRÓBEL
Między fenomenologią a strukturalizmem 85
АНДРЕЙ РАНЧИН, АННА БЛОКИНА
Поэзия грамматики и грамматика поэзии: из размышлений
над концепцией Романа Осиповича Якобсона 105
BOŻENA TOKARZ
Lingwistyczne korzenie poetyki w perspektywie kulturowej teorii literatury 115
DARIUSZ BRZOSTEK
Antropologia (literatury) w świetle językoznawstwa 129
CEZARY ZALEWSKI
Geneza znaku i reprezentacji językowej w antropologii Renégo Girarda 141
ВАЛЕРИЙ ТЮПА
Дискурсоведение как металингвистика 157
НАТАН ТАМАРЧЕНКО
«Двуголосое слово» и «двутелое тело» (прозаический словесный образ и гротескный эстетический «канон» в системе идей М. М. Бахтина) 169
BOGUSŁAW ŻYŁKO
Lingwistyka Gustawa Szpeta 181
JERZY SMULSKI
Prace Stalina o językoznawstwie a literaturoznawstwo polskie I połowy lat 50. 189
АЛЕКСАНДР ШАЙКИН, ANNA MAJMIESKUŁOW
Языковые игры на страницах летописи в свете риторики текста 203
ДИНА МАГОМЕДОВА
Понятие «речевого жанра» в анализе лирического стихотворения 215
ЛАРИСА ПАВЛОВА
Неоспоримые свидетельства любви Вячеслава Иванова к эпитету 225
ИРИНА РОМАНОВA
«Форма лингвистической неизбежности» в поэзии Иосифа Бродского 235
MIROSŁAW OLĘDZKI
O niektórych aspektach wpływu językoznawstwa na teorię powieści 253
ГАЛИНА ДЕНИСОВА
Русский язык и современная проза: динамика развития в начале третьего тысячелетия 263
Indeks 277

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum