Janusz Małłek

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3265-3
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
288
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

twarda

Janusz Małłek

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Kategoria produktu:

Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu (1466) podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie, odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce, natomiast pozostałe ziemie pruskie (tzw. Prusy Krzyżackie) pozostały pod panowaniem Zakonu. Kolejna wojna Polski z zakonem krzyżackim (1519-1521) zakończyła się pokojem w Krakowie (1525), który przewidywał sekularyzację państwa zakonnego w Prusach i utworzenie tam świeckiego księstwa – Prus Książęcych. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI i XVII wieku były jednak nadal w jakimś stopniu owymi „dwiema częściami” dawnej całości. Prawie wszystkie studia publikowane w tym tomie bezpośrednio lub pośrednio traktują o procesie „schodzenia się” czy też „rozchodzenia się” tych części. W XVI stuleciu przebieg i tempo tego procesu były warunkowane przez trzy stałe elementy  - Prusy Książęce, Prusy Królewskie i całą Polskę, w XVII wieku doszedł czwarty – Brandenburgia. Stąd w książce znalazły się także studia omawiające proces „zrastania się” – bo on ostatecznie przeważył – zarówno Prus Królewskich z Rzeczpospolitą Polską, jak i Prus Książęcych z Brandenburgią. 

Przedmowa / 7

Przedmowa do II wydania / 11

Wykaz częściej stosowanych skrótów / 13

Powstanie poczucia krajowej odrębności w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku / 15

Prusy Królewskie a Prusy Krzyżackie, a potem Prusy Książęce w XV i XVI wieku. Izolacja czy gospodarcze i polityczne zbliżenie? / 27

Hołd pruski 1525 roku. Ostateczna likwidacja zakonu krzyżackiego w Prusach / 43

Polityka Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta / 53

Prusy Książęce, Polska i Rzesza w czasach księcia Albrechta / 71

Stany Prus Królewskich a Rzeczpospolita Polska w latach 1526–1660 / 87

Prusy Królewskie a państwo prusko-brandenburskie w latach 1525–1772 / 107

Prawo chełmińskie w Prusach Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Książęcych (1525–1620) / 125

Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych (1530–1531) / 149

Polityka celna Prus Królewskich i Prus Książęcych w latach 1525–1548 / 181

Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji w latach 1525–1548 / 197

Reformacja w Prusach Książęcych / 209

Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 219

Prusy Książęce a reformacja w Polsce / 229

Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI wieku / 241

Jan Kochanowski w Królewcu / 253

Nota bibliograficzna / 265

Indeks osobowy / 269

Indeks geograficzny / 283

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum