Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI wieku

Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
370
Nr wydania:
pierwsze
Seria:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4068-9
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3423-7

64,00 zł

Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI wieku

Kategoria produktu:

Kolejny, czwarty już tom z serii zatytułowanej „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi” został poświęcony prezentacji wyników badań nad parafiami na obszarze władztwa zakonu niemieckiego w Prusach. Badania te zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243–1525” (DEC–2011/01/B/HS3/00828). Znalazło się w nim trzynaście artykułów poświęconych różnym aspektom działalności parafii oraz duchowieństwa parafialnego. W tekstach tych omawiane są zagadnienia z zakresu historii, w tym dziejów osadnictwa w kontekście powstawania sieci parafialnej, historii sztuki, a także źródłoznawstwa. W ramach realizacji wspomnianego grantu powstaje również baza danych zawierająca podstawowe dane na temat kościołów parafialnych w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (www.parafie.umk.pl). Zarówno opracowana baza danych, jak również przedstawione badania wpisują się ściśle w profil badawczy nowego Zakładu Historii Krajów Bałtyckich, który istnieje w Instytucie Historii i Archiwistyki od 2013 r.

Fragm. „Wprowadzenia” do książki.

Wprowadzenie / 7

GRZEGORZ BIAŁUŃSKI (OLSZTYN)
Zarys dziejów parafii na terytorium „Wielkiej Puszczy” do 1525 r. / 11

RADOSŁAW BISKUP (TORUŃ)
Tzw. formularz z Uppsali jako źródło do dziejów parafii w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (XIV–XVI w.) / 27

MARIO GLAUERT (POTSDAM)Kościoły, klasztory i szpitale między Kwidzynem a Suszem w czasach średniowiecza (do 1525 r.). Przyczynek do topografii sakralnej i prozopografii niższego duchowieństwa w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach / 51

ALICJA GRABOWSKA-LYSENKO (TORUŃ)
Parafie wiejskie z obszaru Prus okiem historyka sztuki – problemy i dezyderaty badawcze na przykładzie kościoła pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy / 109

SŁAWOMIR JÓŹWIAK (TORUŃ)
Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi chełmińskiej w świetle średniowiecznych źródeł pisanych / 127

RADOSŁAW KRAJNIAK (TORUŃ)
Średniowieczni plebani kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmży / 141

KAMILA LIPNIEWSKA (TORUŃ)
„Pamiętaj, toć Tobie wiele, by czcił święta niedzielę”. Obowiązek mszalny w średniowiecznych Prusach w świetle ustawodawstwa synodalnego / 155

MONIKA JAKUBEK-RACZKOWSKA (TORUŃ)
Obrazy w przestrzeni liturgicznej miejskich kościołów parafialnych w średniowiecznych Prusach. Przegląd funkcji / 173

WALDEMAR ROZYNKOWSKI (TORUŃ)
Badania nad siecią parafialną w diecezji chełmińskiej w średniowieczu – charakterystyka bazy źródłowej oraz metod badawczych / 205

REMIGIUSZ STACHOWIAK (BERLIN)
Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. – zabiegi o beneficja i kariery / 219

MARCIN SUMOWSKI (TORUŃ)
Rachunki witryka kościoła św. Jakuba w Toruniu z 1468 r. / 237

SEWERYN SZCZEPAŃSKI (OLSZTYN)
Traktat dzierzgoński (1249 r.) a początki organizacji parafialnej w Pomezanii / 273

LESZEK ZYGNER (CIECHANÓW)
Białuty – dzieje parafii na pograniczu mazowiecko-pruskim / 297

Wykaz skrótów / 315
Ilustracje / 321 
Indeks geograficzny / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum