Janusz Małłek

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3627-9
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
364
Nr wydania:
drugie, poprawione
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

twarda z obwolutą

Janusz Małłek

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Kategoria produktu:

Wykaz skrótów / 9
Przedmowa do drugiego wydania / 11
Wstęp / 15
1. Przedmiot i zakres pracy / 15
2. Źródła archiwalne/ 17
3. Źródła drukowane / 21
4. Stan badań. Opracowania / 21

Część pierwsza. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525–1548

Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525–1526/ 27
1. Przełomowe znaczenie traktatu krakowskiego z 1525 roku dla stosunków politycznych i gospodarczych Prus Książęcych z Prusami Królewskimi i całą Polską / 27
2. Udział przedstawicieli Prus Królewskich w realizacji postanowień traktatowych 1525 roku / 38
3. Pomoc wojskowa Prus Królewskich w stłumieniu powstania chłopskiego na Sambii jesienią 1525 roku/ 43
4. Książę Albrecht wobec interwencji królewskiej w Gdańsku w roku 1526 / 48

Rozdział II. Współpraca parlamentarna Prus Książęcych z Prusami Królewskimi w latach 1527–1548 / 61
1. Wspólne obrady stanów Prus Królewskich z przedstawicielami Prus Książęcych / 61
2. Wspólna moneta / 68
3. Wspólna ordynacja / 83
4. Wspólna polityka celna / 87
5. Wspólna obrona / 90
6. Arbitraż, wspólna rewizja prawa chełmińskiego i sprawy o charakterze polityczno-gospodarczym / 92

Część druga. Współudział grupy rządzącej w Prusach Królewskich w tworzeniu polskiej polityki księcia Albrechta w latach 1525–1548

Rozdział I. Kształtowanie się kręgu księcia Albrechta w Prusach Królewskich i początki jego działalności w latach 1525–1532 / 97
1. Książę Albrecht a rada pruska Prus Królewskich / 97
2. Definicja kręgu politycznego i jego funkcje / 108
3. Czynniki sprzyjające powstaniu kręgu księcia Albrechta / 111
4. Pierwsi stronnicy – Achacy Cema i Jerzy Bażyński oraz ich kontakty osobiste z księciem Albrechtem w latach 1525–1531 / 118
5. Współpraca polityczna Achacego Cemy i Jerzego Bażyńskiego z księciem Albrechtem – w latach 1525–1532 – w świetle korespondencji / 121
6. Umacnianie się kręgu księcia Albrechta w roku 1531 / 131

Rozdział II. Krąg księcia Albrechta w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 / 135
1. Nowy stronnik Jan Werden i sympatyk Jan Dantyszek / 135
2. Kontakty osobiste księcia Albrechta z jego kręgiem w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 / 139
3. Działalność kręgu w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 w świetle korespondencji księcia Albrechta / 147
4. Tajna narada kręgu książęcego w Królewcu 10 kwietnia 1537 roku / 177

Rozdział III. Wpływ kręgu księcia Albrechta na jego polską politykę w latach 1537–1544 / 185
1. Konsolidacja kręgu w latach 1537–1544 / 185
2. Wzajemne kontakty w latach 1537–1544 / 187
3. Udział stronników książęcych z Prus Królewskich w polityce księcia Albrechta wobec Polski w świetle korespondencji / 212

Rozdział IV. Dwutorowość polityki Prus Książęcych wobec Polski i współudział w niej stronników z Prus Królewskich w latach 1544–1548 / 259
1. Kontakty osobiste księcia Albrechta z jego stronnikami w Prusach Królewskich w latach 1545–1548 / 259
2. Polityka wobec Polski jako cel współpracy księcia Albrechta z jego stronnikami w Prusach Królewskich / 273

Zakończenie / 303
1. Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI wieku. Porównanie z Pomorzem Szczecińskim i Wołogoskim, Saksonią Albertyńską i Ernestyńską, Szlezwikiem-Holsztynem, Meklemburgią i Niderlandami / 303
2. Wyniki badań nad polityką księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i całej Polski w latach 1525–1548 / 310

Spis ilustracji / 323
Bibliografia / 325
Zusammenfassung / 339
Indeks osób / 345
Indeks nazw geograficznych / 357

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum