Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)

Kultura wsi w egodokumentach

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3605-7
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)

Kultura wsi w egodokumentach

Kategoria produktu:

Zasadniczym celem niniejszej publikacji nie jest budowanie teorii egodokumentów, roztrząsanie stopnia estetyzacji tego typu wypowiedzi czy wyjaśnianie związanych z tym zawiłości metodologicznych. Bardziej interesuje nas pytanie, na ile omawiane formy wypowiedzi autobiograficznej mogą być pomocne w badaniach antropologicznych, zwłaszcza w jej nurcie historycznym i etnograficznym. Książka została bowiem pomyślana jako rodzaj monografii próbującej wyłuskać z egodokumentów wyrastający z nich obraz kultury wsi, a w zasadzie wiele obrazów, gdyż trudno mówić o jednej spójnej wizji świata, jeśli rozważania oparto na różnorodnych materiałach co do czasu ich powstania (od XVIII do XXI wieku) oraz tworzących je podmiotów. Mamy zarówno spojrzenie elit – szlachty, księży, zakonnic, regionalistów, jak i – w większości przypadków – autoprezentację przedstawicieli warstw chłopskich. Z tej perspektywy egodokumenty, z całym swoim subiektywizmem, wybiórczością podejmowanych tematów i różnorodnością motywacji ich spisania, pozwalają rekonstruować nieoficjalne oblicza danej kultury; w wypadku niniejszego tomu – obrazu kultury wsi.

Od redakcji / 7

Część I. KULTURA WSI W DZIENNIKACH, PAMIĘTNIKACH I LISTACH
Violetta Wróblewska
Kultura wsi w Dziennikach podróży (1789–1805) Stanisława Staszica / 15
Łukasz Wróbel
Oblicza wsi i jej mieszkańców w świetle XVIII-wiecznych dzienników podróży / 31
Izabela Drozdowska-Broering
Po „gorączce brazylijskiej”. Pamiętniki emigrantów z pierwszych dekad masowego osadnictwa na południu Brazylii / 47
Aleksandra Kmak-Pamirska
Wizerunek podlaskiej wsi w XIX wieku – rekonstrukcja obrazu na podstawie relacji pamiętnikarskich wybranych rodzin szlacheckich / 63
Anna Kwaśniewska
Obraz wsi kaszubskiej we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego / 79
Jolanta Piekarska
Codzienność borowiackiej rodziny w 1982 roku opisana w listach / 99

Część II. WIEŚ W CHŁOPSKICH PAMIĘTNIKACH
Jacek Poniedziałek
Dwa modele etosu chłopskiego w pamiętnikach okresu II Rzeczypospolitej / 119
Roksana Sitniewska
Przemiany ludowych obrzędów rodzinnych ukazane w pamiętnikach/chłopskich / 133
Elwira Wilczyńska
Niemcy w kulturze wsi polskiej XIX i początku XX wieku w świetle/pamiętników chłopskich / 157
Anna Zdanowicz
Czytelnictwo chłopów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle materiałów pamiętnikarskich (wybrane zagadnienia) / 181
Hanna M. Łopatyńska
„Ciemnego chłopka” recepta na Polskę. O nieznanym pamiętniku Jana Drabikowskiego z Kujaw / 197

Część III. KULTURA WSI – MIĘDZY DOKUMENTEM A KREACJĄ
Agnieszka Przybyła-Dumin
Rekonstrukcja historii rodów i obiektów na podstawie badań Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / 213
Igor Borkowski
Reminiscencje ludowości w nekrologach zakonnych / 235
Damian Kasprzyk
Wieś i jej kulturowe wartości w autobiograficznych narracjach regionalistów / 249
Artur Trapszyc
Wypowiedziane przez rybaków i zapisane przez etnografa. Opracowania wywiadów terenowych jako rodzaj dokumentu osobistego / 265
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska
Między egodokumentem a kreacją – Spas Kozacki według Darii Uswiatowej / 281
Marta Muzioł
„Niema (…) i boleśniejszych i czystszych na ziemi, jak łzy rodziców nad dziećmi swojemi”. Językowy obraz relacji międzyludzkich i stanów emocjonalnych w wiejskich inskrypcjach nagrobnych (na przykładzie cmentarza w Drzycimiu) / 301


Spis fotografii / 313

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum