Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3783-2
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Kategoria produktu:

„Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest próbą poszerzenia perspektywy poznawczej w granicach dotychczasowego ujęcia komunikacji włączającej. Głównym celem monografii jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowego ujęcia podjętej w artykułach problematyki. Autorzy prezentowanych tekstów są teoretykami i praktykami bezpośrednio związanymi z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analizując najistotniejsze przemiany zachodzące w szeroko rozumianej komunikacji osób z niepełnosprawnością, akcentują potrzebę wdrażania nowatorskich lub/i alternatywnych projektów organizacyjno-metodycznych po to, aby osoby z niepełnosprawnością miały szansę na samouznanie i samorealizację na każdym etapie rozwoju. […]

Monografia ze względu na specyfikę omawianych zagadnień znajdzie szerokie grono odbiorców, wśród których powinni się znaleźć pedagodzy, logopedzi, terapeuci, psychologowie, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, studenci i inne osoby, którym bliskie jest zrozumienie złożoności omawianych problemów. Dzięki prezentacji celowo dobranych treści, napisanych przez czołowych ekspertów i praktyków, Czytelnicy otrzymają kompendium wiedzy w zakresie dwóch wydzielonych działów (rozdziałów), co w dużym stopniu podnosi walory recenzowanej pracy zbiorowej”.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP

Wstęp / 7

DYSKURS NAD KOMPETENCJAMI KOMUNIKACYJNYMI

Jacek Jarosław Błeszyński
Wykorzystanie wspomagającej i alternatywnej komunikacji – wybrane metody i wyzwania nowej technologii / 13

Ditta Baczała
Akces osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa – komunikacja / 27

Magdalena Grycman
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób wykorzystujących wspomagające sposoby do porozumiewania się / 45

Agnieszka Rygielska
Komunikacja alternatywna i wspomagająca / 85

WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI W SPOŁECZEŃSTWIE W ODNIESIENIU DO KOMUNIKACJI I EDUKACJI

Bogdan Szczepankowski
Znaki ręczno-ustne Jana Siestrzyńskiego jako początek komunikacji wspomagającej na ziemiach polskich / 105

Jolanta Zielińska, Klaudia Piotrowska-Madej
Komunikacja AAC w terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / 121

Aleksandra Królak
Aplikacja b-Link jako narzędzie wspomagające nauczanie osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu / 133

Róża Sobocińska
Komunikacja osób z jąkaniem w społeczeństwie / 149

Katarzyna Białas-Paluch
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Exchange Communication System) / 173

Jarosław Bąbka
Znaczenie edukacji w procesie wspierania inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz budowania społeczeństwa inkluzyjnego / 197

Zakończenie / 215
Noty o autorach / 219

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum