Waldemar Turek, - oprac.

Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3916-4
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
116
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Waldemar Turek, - oprac.

Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

Kategoria produktu:

Tekst łaciński oraz tłumaczenie polskie, przypisy i wprowadzenie - ks. Waldemar Turek

Papież św. Innocenty I, pisząc w 416r. list do Decencjusza, biskupa Gubbio, odpowiadał na postawione mu pytania, dotyczące sprawowania sakramentów świętych i niektórych innych praktyk religijnych. Wykazywał również szczególną troskę o duchowy rozwój kleru i wiernych świeckich, którzy pragnęli głębiej i  bardziej świadomie realizować ideały życia chrześcijańskiego. W argumentacji odwoływał się do Pisma św., tradycji i zwyczajów, zabiegając o właściwe sformułowanie norm liturgicznych, obowiązujących w Kościele rzymskim. Oddane do rąk czytelników opracowanie zawiera oryginalny tekst łaciński oraz pierwsze tłumaczenie polskie tego ważnego listu cytowanego w dokumentach kościelnych i opracowaniach naukowych. Zostało także opatrzone przypisami, konkordancją i wprowadzeniem na temat autora i adresata listu, a także na temat głównych kwestii w nim poruszanych, zaskakująco aktualnych również w naszych czasach.

WYKAZ SKRÓTÓW / 7

WPROWADZENIE / 11
1. Święty Innocenty I i jego List do Decencjusza, biskupa Gubbio / 14
2. Decencjusz, biskup Gubbio, adresat listu / 16
3. Niektóre sformułowania listu / 19
3.1. Tajemnica (arcanum) / 19
3.2. Zwyczaje kościelne (instituta ecclesiastica, institutio, consuetudo ecclesiastica) / 21
3.3. Tradycja (traditio, tradere) / 25
4. Struktura listu i jego główne tematy / 28
4.1. Znak pokoju / 29
4.2. Podawanie imion / 33
4.3. Szafarz bierzmowania / 36
4.4. Post w soboty / 39
4.5. Chleb eucharystyczny / 43
4.6. Ochrzczeni opętani / 45
4.7. Sakrament pokuty / 47
4.8. Sakrament namaszczenia chorych / 50

Innocentius Decentio episcopo Eugubino | Innocenty Decencjuszowi, biskupowi Gubbio

nr 1–7 Introductio | Wstęp / 54 | 55
nr 8 De pace danda post confecta mysteria | O znaku pokoju, który należy przekazywać po modlitwie eucharystycznej / 56 | 57
nr 9–10 De nominibus ante precem sacerdotis non recitandis | O tym, że nie należy podawać imion przed kanonem odmawianym przez kapłana / 56 | 57
nr 11–13 Quod non debeant baptizati nisi ab episcopo consignari | O tym, że ochrzczeni powinni być bierzmowani jedynie przez biskupa / 56 | 57
nr 14–18 Quod rite omni sabbato ieiunetur | O tym, że jest słuszne pościć w każdą sobotę / 58 | 59
nr 19–21 De fermento civitatis presbyteris dirigendum | O chlebie eucharystycznym posyłanym do prezbiterów w obrębie miasta / 58 | 59
nr 22–24 De energumenis baptizatis | O ochrzczonych opętanych / 60 | 61
nr 25–27 De paenitentibus | O pokutujących / 60 | 61
nr 28–32 Oratio pro infirmis | Modlitwa za chorych / 60 | 61
nr 33–35 Conclusio | Zakończenie / 62 | 63

KONKORDANCJA / 65
BIBLIOGRAFIA / 111
1. Źródła / 113
2. Opracowania / 114

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum