Aldona Glińska-Neweś

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3953-9
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aldona Glińska-Neweś

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Kategoria produktu:

 „Książka zawiera niezwykle staranną, wszechstronną i dogłębną analizę stosunkowo nowego i słabo znanego u nas nurtu w naukach o zarządzaniu określanego mianem Positive Organizational Scholarship [oraz] wyjątkowo udane połączenie wątków teoretycznych i empirycznych opartych na prowadzonych przez Autorkę badaniach. […] Autorka nie ukrywa osobistego emocjonalnego zaangażowania w promocję pozytywnych relacji międzyludzkich w organizacjach. Nadaje to książce walor swoistej »świeżości«”.

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

 „[Książka] jest opracowaniem dojrzałym i wnoszącym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oryginalne koncepcje, tym samym stanowi znaczące opracowanie w skali kraju. […] Wartością jest multimetodyczność, a jednocześnie zaproponowanie narzędzi, zmiennych, wymiarów, proponowanie sposobów rozumienia zjawisk. […] W monografii odnajdujemy wiele konceptualizacji, typologii, schematów klasyfikacyjnych, które z pewnością staną się bazą do dalszych badań prowadzonych przez innych badaczy. […] Walorem monografii, obok merytorycznego, jest także język i styl wypowiedzi. Profesjonalny, rzeczowy, precyzyjny, a jednocześnie przyjazny czytelnikowi”.

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Wstęp / 9

Rozdział 1. Geneza współczesnego zainteresowania pozytywnymi relacjami interpersonalnymi w naukach o zarządzaniu / 16
1.1. Wprowadzenie / 16
1.2. Positive Organizational Scholarship / 17
1.3. Pozytywny potencjał organizacji / 25
1.4. Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności / 28
1.5. Pozytywne relacje interpersonalne w rozważaniach klasyków nauk o zarządzaniu / 30
1.6. Podsumowanie / 38

Rozdział 2. Pozytywne relacje w zespole pracowniczym / 41
2.1. Wprowadzenie / 41
2.2. Istota i znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych w świetle literatury / 42
2.3. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu: propozycja wymiarów i mierników / 57
2.4. Podsumowanie / 68

Rozdział 3. Pozytywne relacje w zespołach pracowniczych jako element proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego / 70
3.1. Wprowadzenie / 70
3.2. Istota proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego / 72
3.3. Pozytywne relacje interpersonalne w organizacji a przekonania na temat tworzenia innowacji / 81
3.4. Relacje interpersonalne w zespole jako wymiar typologii zespołów pracowniczych tworzących innowacje / 87
3.5. Związek pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym z komunikacją wewnętrzną jako mechanizm sprzyjający innowacyjności / 96
3.6. Podsumowanie / 108

Rozdział 4. Pozytywne relacje interpersonalne przełożony – podwładny / 109
4.1. Wprowadzenie / 109
4.2. Teoria wymiany lider – podwładny (leader – member exchange) / 112
4.3. Autentyczne przywództwo jako podstawa relacji przełożony – podwładny / 117
4.4. Istota bezpieczeństwa psychologicznego / 121
4.5. Autentyczne przywództwo, bezpieczeństwo psychologiczne i efekty uczenia się / 126
4.6. Podsumowanie / 135

Rozdział 5. Pozytywne relacje interpersonalne pracowników a negatywne zjawiska organizacyjne / 136
5.1. Wprowadzenie / 136
5.2. Pozytywne relacje interpersonalne a organizacyjne zachowania obywatelskie / 138
5.3. Istota zachowań kontrproduktywnych pracowników / 145
5.4. Związek pozytywnych i negatywnych zachowań pracowniczych w świetle badania jednostek samorządu terytorialnego / 153
5.5. Teorie wyjaśniające współwystępowanie zachowań pozytywnych i negatywnych w organizacji / 158
5.6. Podsumowanie / 166

Rozdział 6. Pozytywne relacje interpersonalne w relacjach międzyorganizacyjnych / 168
6.1. Wprowadzenie / 168
6.2. Rola relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce / 170
6.3. Więź interpersonalna partnerów a istota relacji międzyorganizacyjnych. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych jako komponentu relacji międzyorganizacyjnych / 176
6.4. Relacje interpersonalne a zaufanie i zaangażowanie partnerów biznesowych / 180
6.5. Kulturowe uwarunkowania budowania osobistych relacji w biznesie / 195
6.6. Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w biznesie / 200
6.7. Podsumowanie / 203

Rozdział 7. Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu jako wskaźnik równowagi organizacyjnej / 205
7.1. Wprowadzenie. Definicja pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu – raz jeszcze / 205
7.2. Teoria równowagi organizacyjnej / 208
7.3. Pozytywne relacje interpersonalne a wskaźniki równowagi organizacyjnej / 212
7.4. Pozytywne relacje interpersonalne a instrumenty zarządzania służące równowadze organizacyjnej / 216
7.5. Podsumowanie / 220

Zakończenie / 222
Literatura / 226
Spis tabel i rysunków / 250
Załączniki / 252
Załącznik 1 / 252
Załącznik 2 / 255
Załącznik 3 / 257
Summary / 263

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum