• Home
  • Historia nowożytna
  • Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym

Janusz Tandecki, Waldemar Chorążyczewski (red.)

Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-2062-9
Publication year:
2007
Pages number:
190
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

Miękka

Janusz Tandecki, Waldemar Chorążyczewski (red.)

Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym

Spis treści
Wstęp;
Elfie-Marita Eibl: Der schriftlich regierendeKaiser. Kanzlei und Urkundenproduktion zur Zeit Kaisers Friedrichs III.(1440-1493);
Zbynek Svitak: Ćeska krdlovska kancelar ve stredoveku(Nastin vyvoje);
Ivana Ebelova: Kancelar ceskych panovniku v obdobiraneho novoveku. Nastin jejiho vyvoje, soucasny stav a perspektivybadań;
Wojciech Krawczuk: Szwedzka kancelaria królewska (wiek XVI -początek XVIII);
Anna Adamska: Prowincjonalni władcy, prowincjonalne kancelarie: przykład północnych Niderlandów w średniowieczu;
JanuszTandecki: Kancelaria krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach;
Aliaksandr Hruśa: Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materiałów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi);
JanuszŁosowski: Kancelaria królewska w procesie komunikacji z urzędami grodzkimi w XVII wieku;
Krzysztof Syta: Kancelaria koronna za kanclerstwa Andrzeja Zamoyskiego 1764-1767;
Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen: Kancelarie "władców" polskich XIX i XX wieku. Rekonesans badawczy;
Janusz Grabowski: Kancelarie książęce na Mazowszu (XIII-XVIw.). Stan badań i perspektywy badawcze;
Antoni Barciak: Stan i perspektywy badań nad kancelariami książąt górnośląskich.;
AgnieszkaGut: Stan badań nad średniowieczną dyplomatyką książąt zachodniopomorskich

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum