• Home
  • Filologia polska
  • Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie

Katarzyna Nowakowska, Joanna Kamper-Warejko (red.)

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2113-8
Publication year:
2007
Pages number:
320
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,10 zł

Miękka

Katarzyna Nowakowska, Joanna Kamper-Warejko (red.)

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp; Z przeszłości: Danuta Bieńkowska:Prorok, widosen i wieszcz, czyli o nazwach osób przepowiadającychprzyszłość w polskich XVI-wiecznych tłumaczeniach starego testamentu; Edward Breza: Antroponimy ze starogermańskim rdzeniem fridu "pokój"; Joanna Kulwicka-Kamińska: Nazwy bogów pogańskich w Koranie i w Biblii - polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna; Maria Kalinowska: Mickiewiczowskie wizje egzystencji - pamięć jako ocalenie; Joanna Kamper-Warejko: Chrystus z martwych wstał jest - wielkanocny trop w wybranych XVI-wiecznych kancjonałach protestanckich; Maria Karpluk: O Piotrze Krzesichlebie - Artomiuszu (1552-1609) rozważanie antroponimiczne; Czesław Łapicz: Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski; Leszek Moszyński:Trzy najstarsze wersje cyrylometodejskiego przekładu modlitwy prorokaJonasza (Kantyk Psałterza Synajskiego, Parimiejnik Grigorowiczai najstarszy znany tekst Starego Testamentu); Zofia Mocarska-Tycowa: Odpowiedź poety. Wokół treści i kontekstów wiersza Adama Asnyka Wobec Sfinksa; Katarzyna Nowakowska: O prefiksach werbalnych obecnych w cyrylickim Ewangeliarzu z Vosislivik; Ewa Owczarz: Widzenia miasta. Wilno w powieściach autobiograficznych Kraszewskiego; Elżbieta Smułkowa: Glosa do teorii badań pograniczy językowych (na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny); Zofia Sawaniewska-Mochowa: "Teksty szlachty żmujdzkiej" jako źródło do badań nad polszczyzną kresową; Elżbieta Umińska-Tytoń: Pan i ksiądz. Z dziejów form adresatywnych; Halina Wiśniewska: Nazwy pożywienia biedaków i bogaczy w XVII wieku; Bogdan Walczak: Czy nowe dane do genezy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego? Z teraźniejszości: Stanisław Bąba: Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. Adiektywizacja polskich zwrotów idiomatycznych; Małgorzata Gębka-Wolak: O konstrukcjach typu nie mnie o tym decydować; Maciej Grochowski: O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci me; Krystyna Kallas: Przymiotniki symilatywne we współczesnym języku polskim; Iwona Kaproń-Charzyńska: O formantach tworzących nowe nazwy żeńskie we współczesnej polszczyźnie; Andrzej Moroz: O wtrąceniach z segmentem nie mówiąc; Teresa Skubalanka: Potoczność i regionalizmy w języku poezji Czesława Miłosza; Maria Szupryczyńska: Budowa składniowa i funkcje polskich przysłów typu lepszy rydz niż nic, lepiej śmiać się niż płakać

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum