Zbigniew Karpus, Mieczysław Wojciechowski (red.)

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1499-4
Publication year:
2003
Pages number:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Mieczysław Wojciechowski (red.)

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego

Kategoria produktu:

W 2003 roku obchodzona jest osiemdziesiąta piąta rocznica odbudowy niepodległego Państwa Polskiego. Powrót Polski na mapę Europy był wydarzeniem o nieprzemijającym dla Polaków znaczeniu. Powstanie niepodległej Polski wywarło także duży wpływ na dzieje współczesnej Europy, zwłaszcza zaś na sytuację w Europie Środkowej i Środkowowschodniej. W tym regionie Polska zajęła kluczową pozycję nie tylko z racji położenia i wielkości terytorium, była bowiem ważnym przedmiotem ładu wersalskiego po pierwszej wojnie światowej. Polska jako sojusznik Francji od 1921 r. i Wielkiej Brytanii od 1939 r. współuczestniczyła w kształtowaniu "wielkiej europejskiej polityki". Z tych powodów odegrała istotną rolę w powstrzymaniu pochodu rewolucji bolszewickiej na zachód Europy oraz przeciwstawieniu się pokojowej ekspansji niemieckiego faszyzmu w Europie.

Polska historiografia dotycząca odbudowy i pierwszych lat niepodległości jest bardzo obszerna i obejmuje wiele szczegółowych zagadnień. Niniejszy tom studiów przygotowano z zamiarem poszerzenia wiedzy o opisywanym okresie. Dominują w nim opracowania związane z regionem Polski Zachodniej i Północnej (Wielkopolska i Pomorze), pojedyncze teksty są poświęcone sytuacji ogólnopolskiej lub też innym regionom kraju. Zawsze dotykają problematyki dotychczas z różnych powodów dokładniej nie zbadanej. Prezentowany tom autorzy traktują jako udział toruńskiego środowiska historycznego w uczczeniu i upamiętnieniu rocznicy odbudowy Niepodległej Rzeczypospolitej.

Wstęp; W PRZEDEDNIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (DO LISTOPADA 1918 ROKU): Grażyna Gzella: "Wielkopolanin" - "pismo dla ludu" zaboru pruskiego a niepodległość Polski (l 848-1850); Roman Bäcker: Niepodległość a socjalizm. Koincydencja czy kontradykcja?; Mariusz Wołos: Związek Strzelecki w Paryżu przed pierwszą wojną światową; Grzegorz Górski: Akt 5 listopada w perspektywie historyczno-prawnej. WIELKOPOLSKA I POMORZE W OKRESIE WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE: Mieczysław Wojciechowski: Postawa polskich kół politycznych Wielkopolski wobec wydarzeń na ziemiach polskich i w Niemczech w latach 1918-1919 (w świetle poznańskiej prasy polskiej); Marek Chamot: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i jego znaczenie dla niepodległości byłej dzielnicy pruskiej; Ryszard Sudziński: Miejsce Pomorza w koncepcjach podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej; Waldemar Rezmer: Wpływ czynników polityczno-społecznych i wojskowych na dyslokację sił zbrojnych na obszarze DOK VIII w latach 1920-1939; Tomasz Chinciński: Związki kombatanckie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym wobec obchodów rocznic odzyskania niepodległości; Zofia Waszkiewicz: Rola duchowieństwa katolickiego w procesie integracji Pomorza z Polską w latach 1919-1925; Elżbieta Alabrudzińska: Kościoły ewangelickie na Pomorzu wobec odzyskania niepodległości; Kazimierz Przybyszewski: Torunia zryw do wolności (1918-1920); Bolesław Sprengel: Straż Ludowa w Toruniu (1919-1920); Jan Bełkot: Integracja Pomorza z kulturą narodową po odzyskaniu niepodległości; Mirosław Golon: Obchody rocznic odzyskania niepodległości na Pomorzu od lat dwudziestych do dziewięćdziesiątych XX wieku. W ODRODZONEJ RZECZYPOSPOLITEJ: Henryk Nowicki: Kontrola administracji publicznej w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (początki kształtowania się systemu kontroli); Aleksander Smoliński: Dzieje szwadronów wojewódzkich formowanych w końcu 1918 r. przez braci Wojciecha i Tadeusza Kossaków (listopad 1918: czerwiec 1919 r.); Jarosław Kłaczkow: Przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski po pierwszej wojnie światowej w świetle polskiej prasy ewangelickiej; Henryk Składanowski: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w podręcznikach do nauki historii w okresie stalinowskim; Maria Składanowska: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w podręcznikach do nauki historii w szkole podstawowej po przełomie 1989 roku; Wykaz użytych w książce ważniejszych skrótów; Indeks osób; Indeks geograficzny

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum