Piotr Oliński, Jarosław Wenta (red.)

In memoriam honoremque Casimiri Jasiński

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2479-5
Publication year:
2010
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

miękka

Piotr Oliński, Jarosław Wenta (red.)

In memoriam honoremque Casimiri Jasiński

Kategoria produktu:

Dnia 13 sierpnia 1997 roku, przygotowując krótką notatkę prasową i żegnając się z moim Nauczycielem, pisałem:

W środę, 13 sierpnia, społeczność akademicka pożegnała w Toruniu profesora Kazimierza Jasińskiego, jednego z najwybitniejszych znawców polskiego i europejskiego średniowiecza. Urodzony 12 grudnia 1920 roku w Jankowicach (wówczas woj. pomorskie), uczęszczał do Gimnazjum i L iceum im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. W okresie powojennym związał się z U niwersytetem Mikołaja Koperniku w Toruniu, gdzie osiągnął wszystkie akademickie stopnie, z profesurą zwyczajną włącznie. Należał do licznych towarzystw naukowych. Był znawcą nauk pomocniczych historii. Publikował prace z zakresu dyplomatyki i chronologii historycznej. Ze szczególnym zamiłowaniem uprawiał studia nad genealogią dynastyczną, pozostawiając po sobie wiele znakomitych rozpraw, obejmujących swoim zakresem obszar całej Europy. Zajmował się tez dziejami średniowiecznego Pomorza, w tym także średniowiecznego Gdańska, należąc w tym zakresie do niezaprzeczalnych autorytetów i prowadząc liczne dyskusje. Jego studia nad dziejami Śląska i trzytomowy Rodowód Piastów Śląskich są zaliczane do dzieł wybitnych. Dzieło Rodowód Piastów pozostaje niestety nieukończone. Po ostatnim tomie poświęconym pierwszym Piastom oczekiwaliśmy na tomy poświęcone Piastom Mazowieckim i Wielkopolskim. W ostatnim okresie życia pracował intensywnie nad Rodowodem Piastów Mazowieckich, przerywając to dla recenzowania przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Proszono go o te recenzje, znając i podziwiając jego takt, rozwagę i mądrość nie tylko w dyskusjach naukowych, ale i w codziennych kontaktach. Kolegów i uczniów zadziwiał opanowaniem warsztatu naukowego, będąc niewątpliwym mistrzem w jego stosowaniu. Jako kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Instytutu Historii i Archiwistyki współtworzył to, co się dzisiaj nazywa Toruńską Szkołą Mediewistyczną. Posiadał wyjątkowy dar zarażania swoją pasją młodych ludzi, budząc zarazem respekt swoją ogromną erudycją , orientacją w najróżniejszych tematach, źródłach i literaturze. Prawdziwą przyjemnością była obecność na jego ćwiczeniach, seminariach. Dla wielu z nas nazywanie siebie uczniem Profesora Kazimierza Jasińskiego to zaszczyt i powód do dumy. Zadziwiał nas swoją pracowitością, twórczą odwagą, znakomitą kondycją intelektualną i psychiczną oraz umiłowaniem wypraw do lasu, w których Mu towarzyszyliśmy, ciesząc się kontaktami z Nim. Bardzo chcielibyśmy go nie zwieść.

Z perspektywy dziesięciu lat po pożegnaniu z Nim dobrze jest móc pisać, że wyrażane przez Niego w publikacjach poglądy z reguły się ostały, a jego warsztatowa wirtuozeria nadal imponuje badaczom wieków średnich. Jego uczniowie są obecni w międzynarodowych dyskusjach i wielkich projektach
naukowych, korzystając z otrzymanego za Jego sprawą przygotowania warsztatowego. Pamięć o nim wydaje się pamięcią o Wieku Złotym toruńskich nauk pomocniczych historii, rodząc jednocześnie nadzieję na jego renesans po długim okresie dyskusji nad istotą obecnie obserwowanego kryzysu.

Tytułem wprowadzenia - Jarosław Wenta/7
Bibliografia prac Profesora Kazimierza Jasińskiego za lata 1950-1997 - Ireneusz Czarciński /9
Henryk Samsonowicz - Trzy rodzaje źródła: głos, obraz, pismo /25
Jan Tęgowski - Perspektywy badań nad genealogią dynastyczną w Polsce /35
Zenon Piech - W drodze do podręcznika sfragistyki (staro)polskiej /47
Dariusz Dąbrowski - Miejsca pochówków Mścisławowiczów (XII-XIII w.) /79
Joachim Zdrenka - Zapisy genealogiczne książąt śląsko-ziębickich w rodzinnej Biblii Podiebradów /95
Janusz Grabowski - Dokument starosty krzyżackiego, Jana z Narzymia-Hannusa von Wildenau z 6 X 1395 roku /105
Roman Stelmach - Toruniana zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu /121
Błażej Śliwiński - Rola i znaczenie grodu w Sartowicach w pierwszej połowie lat 40. XIII wieku /131
Edward Rymar - Wojna z Brandenburgią (1299) przyczyną upadku rządów Władysława Łokietka? /141
Marek Cetwiński - Radków, grudzień 1425 roku: wspólnota w godzinie próby /167
Piotr Oliński - Społeczne uwarunkowania zapisów testamentowych w średniowiecznym Elblągu /181
Jan Szymczak - Grzyby, ryby i polewki na średniowiecznym stole i w kotle obozowym /193
Franciszek Sikora - Dyplomatyka i łowy, lecieństwo i pszczoły. Z dziejów Puszczy Radłowskiej w średniowieczu /207
Antoni Barciak - Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Jasińskiego i perspektywy badań nad średniowiecznym Śląskiem /249
Stanisław Szczur - Zjazd praski Kazimierza Wielkiego z 1341 roku /257
Alicja Szymczakowa - Współwłaściciele Burzenina nad Wartą w późnym średniowieczu /277
Rościsław Żerelik - Litera „W" w symbolice miejskiej. Mały herb Wrocławia /291

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum