Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

Nakład wyczerpany

ISBN:
078-83-231-2932-5
Publication year:
2012
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Dialog chrześcijańsko-muzułmański
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

miękka

Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

Kategoria produktu:

W dniach 19–20 października 2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga międzynarodowa konferencja poświęcona teorii i praktyce chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu. Do jej organizacji zachęciły nas pozytywne echa pierwszej konferencji z października 2010 roku oraz dobre przyjęcie opublikowanych materiałów pokonferencyjnych (Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2011). Mamy podstawy, aby sądzić, że zarówno konferencja, jak i publikacja przyczyniły się do przełamywania „wzajemnej ignorancji”, wzbogaciły naszą wiedzę o partnerach religijnego dialogu i o naszych religiach, określiły szanse oraz wskazały wyzwania i zagrożenia chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu we współczesnym świecie. Uświadomiły także, że zarówno chrześcijaństwo, jak i islam są nie tylko wiarą, ale także wiedzą, nauką i historią. Oba wyznania są również systemem wartości ważnych dla współczesnego świata; wśród tych wartości na pierwszym miejscu należy wymienić pokój. Toruńskiej konferencji patronują dwie wybitne osobistości reprezentujące świat chrześcijański oraz świat islamu, darzący się szacunkiem i doskonale rozumiejący się zwolennicy i orędownicy międzyreligijnego dialogu – błogosławiony Jan Paweł II oraz Fethullah Gulen. W niniejszym tomie pomieściliśmy teksty wygłoszonych podczas konferencji referatów, których autorzy podejmowali różnorodne aspekty chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu: od zagadnień metodologiczno- merytorycznych, poprzez pogłębioną refleksję o orędownikach dialogu, przemyślenia dotyczące praktyki dialogowej, informacji o chrześcijańsko-muzułmańskich relacjach w wielowyznaniowym, wielonarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym Wielkim Księstwie Litewskim, aż do literackich ujęć chrześcijaństwa oraz islamu. W sumie prezentujemy Czytelnikowi dwadzieścia różnorodnych opracowań autorskich, będących pokłosiem dwudniowych obrad. Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują za pomoc w jej organizacji, za obecność i udział w obradach patronom honorowym, szanownym gościom, referentom oraz wszystkim jej uczestnikom. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy pod adresem patronów honorowych konferencji: reprezentującego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego członka Zarządu Sławomira Kopyścia oraz reprezentującego Prezydenta Miasta Torunia – Wiceprezydenta Ludwika Szuby. Swą obecnością na uroczystym otwarciu konferencji zaszczycili organizatorów. Ich Ekscelencje Ambasadorowie krajów arabskich: J.E. Ambasador Republiki Jemeńskiej, Ali Ali Abdulaziz Aqlan; J.E. Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Asim Mirza Ali Mohamed Al-Rahma; J.E. Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Abdelkader Khemri, którym przekazujemy nasze wyrazy wdzięczności i głębokiego szacunku. W konferencji uczestniczył jako gość honorowy, a zarazem jako współorganizator i współgospodarz spotkania, p. Selcuk Mustafa Ozcan, prezes Instytutu Dialogu Dunaj, któremu również składamy serdeczne podziękowania. Słowa powitania w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz władz Wydziału Filologicznego skierował do organizatorów i uczestników konferencji Dziekan prof. Adam Bednarek. Miło nam było gościć również przedstawicieli ważnych dla międzyreligijnego dialogu Instytucji od wielu lat efektywnie realizujących dialog nie tylko w teorii, ale także w praktyce: ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich; ks. dra Adama Wąsa oraz dra Artura Konopackiego – współprzewodniczących Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania: patronom honorowym, gościom, referentom, słuchaczom oraz dyskutantom. W osobach referentów podziękowania kierujemy zarazem do autorów tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie.

Od redaktorów /  9
Czesław Łapicz
Wprowadzenie / 17

METODOLOGICZNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKIEGO
Ks. Waldemar Chrostowski
Zasady dialogu religijnego w odniesieniu do relacji chrześcijańsko-muzułmańskich – perspektywa katolicka / 23
Davut Han Aslan
Koncepcja dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w islamie / 43
Bassam Aouil
Czy dialog chrześcijańsko-muzułmański ma sens? Jeżeli tak – to jaki? Kto ma go prowadzić i po co? / 53
Aldona Maria Piwko
Modlitwa, post, jałmużna – chrześcijańskie i muzułmańskie drogowskazy do wspolnej przyszłości / 61
Marcin Grodzki
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w świetle badań naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego / 75

ORĘDOWNICY MIĘDZYRELIGIJNEGO DIALOGU
Dorota Rudnicka-Kassem
Pacem in terris: nieustanne zaangażowanie. Misja dialogiczna w orędziach Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju / 89
Eugeniusz Sakowicz
Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gulena „wizja” pedagogiki dialogu / 103
Magdalena Lewicka
Między teorią a praktyką – Gulenowski model dialogu międzywyznaniowego  / 117
Michał Moch
Sercem szukamy jedności. Matta ăl-Miskīn – wybitny myśliciel, teolog i orędownik dialogu / 143

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI W PRAKTYCE
Kazimierz Banek
Islam na Krymie (aspekt dialogu międzyreligijnego) / 159
Selim Chazbijewicz
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce w kontekście sytuacji dialogicznej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie / 179
Selcuk Mustafa Ozcan
Wkład Fethullaha Gulena w rozwój dialogu międzywyznaniowego w Turcji / 187
Michał Łyszczarz
Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań empirycznych / 201

MUZUŁMANIE WŚROD CHRZEŚCIJAN W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM
Czesław Łapicz
Językowe aspekty chrześcijańsko-muzułmańskiego dyskursu: dysputy teologiczne a międzyreligijny dialog / 219
Міхаіл Тарэлка
“Калі езуса катавалі…” (рэлігійна-палемічны тэкст з рукапіснай спадчыны беларускіх татараў) / 235
Ірына Сынкова
Хрысціянскія матывы ў знахарскіх замовах беларускіх мусульман / 249
Artur Konopacki
Raz jeszcze o konwersjach Tatarów – postulaty badawcze / 259

CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE W SZTUCE I LITERATURZE
Arleta Szulc
Bog jednoczący wszystkie narody w przekładach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 267
Magdalena Kubarek
Chrześcijanie i muzułmanie w tworczości Rafika Schamiego – literacka fikcja a rzeczywistość / 283
Zdzisław Preisner
Między chrześcijaństwem a islamem – dwa tysiące lat świetności Stambułu / 297

Noty o autorach / 309

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum