Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3230-1
Publication year:
2014
Pages number:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Kategoria produktu:

Camino de Santiago wpisało się w krajobraz współczesnej Europy, stając się ważną duchową arterią starego kontynentu. Widok tysięcy osób pielgrzymujących każdego roku do Composteli jest znakiem nie tylko nadziei i radości z tego, że została odzyskana ważna, chrześcijańska tradycja pątnicza sięgająca średniowiecza, lecz także skłania do refleksji naukowej, która z roku na rok staje się bardziej pogłębiona i popularna, również w Polsce. Camino przyciąga uwagę badaczy z rożnych dziedzin nauki, od teologii przez socjologię i geografię po historię, prowokując do stawiania pytań o sens i znaczenie Camino dla konfiguracji kulturowej europy wczoraj i dziś.

[…] Publikacja, którą składamy w życzliwe ręce czytelnika, już w swym tytule Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość zdradza najważniejsze rysy nowego projektu. To zaproszenie do multidyscyplinarnych poszukiwań, które nie zamkną Camino w prostych skojarzeniach, sprowadzając wszystko do jednego z wymiarów. Stawiamy sobie za cel rzucenie światła na fenomen Camino ze strony historii, historii sztuki, teologii, antropologii, geografii, kulturoznawstwa, muzykologii i wszelkich innych dziedzin tak, aby pokazać całą jego dynamikę i licząc na komplementarność ujęć. Podobnie jak to bywa na samym Szlaku św. Jakuba, tak w przedstawianych o nim badaniach, następuje ciekawa interakcja, odsłaniająca często pomijane przy pierwszym spojrzeniu aspekty. Camino zaskakuje rozległością tematycznych powiązań, o czym świadczy tak wiele tytułów książek, które opisują rutę jakubową w kategoriach „skrzyżowania kultur”, „korzeni humanizmu europejskiego”, „drogi wiary i „wartości”. Dostarczają w ten sposób ważnych narzędzi do interpretacji fenomenu, który wymyka się prostym opisom, pozostawiając zawsze pewien niedosyt.

[…] W tomie, który inauguruje – jak mamy nadzieję – cykl publikacji dotyczących „Camino Polaco” odnaleźć można artykuły, które wierne metodologii właściwej dla swej dyscypliny, stawiają sobie za cel przedstawienie aktualnego stanu badań oraz w kilku przypadkach również ukazania nowych kierunków refleksji nad Camino. Można je podzielić na kilka grup tematycznych: studia historyczne nad kultem św. Jakuba, teraźniejszość szlaku jakubowego, troska o odzyskanie chrześcijańskiego profilu Camino, stan dróg jakubowych w Polsce oraz w Europie, a w końcu bardzo cenne świadectwa pielgrzymów.

(Ze Wstępu)

Wstęp / 9

Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM
Lex peregrinorum. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku / 13

Piotr Roszak
Niebezpieczeństwa życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu / 43

Waldemar Rozynkowski
Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątow / 61

Adam Kucharski
„Kompostella” i Droga Jakubowa w polskiej literaturze geograficzno-krajoznawczej XVIII wieku / 73

Cezary Taracha
Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Uwagi wstępne / 93

Agnieszka Laddach
Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej / 101

Wacław Wierzbieniec
Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem? / 121

Agnieszka Brzezińska
Muzyka na Camino de Santiago. Analiza hymnu ku czci św. Jakuba Santo Adalid / 133

Agnieszka Jaworska
U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary” / 143

Dariusz Doburzyński
Praktyczne aspekty funkcjonowania dróg jakubowych w Europie / 155

Jolanta Grabowska-Markowska, Agnieszka Laskowska
Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie Portugalskiej Drogi św. Jakuba / 169

Kamila Pasławska
Awanturnicy czy dyplomaci? Śladami mazowieckich rycerzy – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba / 175

Łukasz Mróz, Jacek Marian Hołub
Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia / 187

Regina Madej-Janiszek
Rycerskim szlakiem z grodu syreniego na Mazowszu do Santiago de Compostela / 209

Ryszard Bożek, Wiesław Czajka, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak
Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego / 215

Zofia Barwińska
Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010–2012 / 247

Emil Mendyk
„Pielgrzymem jestem i ochotnym po gorach wędrownikiem”. Camino jako odpowiedź na kryzys kultury / 255

Tomasz Huzarek
„Zakorzenienie” – źródło fenomenu Camino de Santiago / 275

Łukasz Skarżyński
Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość / 293

Maciej Bołkowiec
Camino a europejski kryzys kultury i człowieczeństwa oczami Benedykta XVI / 301

Barbara Blachowska
Camino Portugues 2013 – dziennik pielgrzyma / 313

Elżbieta i Edward Hartwichowie
„Przymus” pielgrzymowania / 327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum