• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3332-2
Publication year:
2014
Pages number:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Kategoria produktu:

Wśród polskich archiwistów panuje zgoda, że nowoczesne archiwum i naukowa refleksja archiwistyczna kształtują się w XIX wieku. Kolejne dziesięciolecia uznają oni za czasy jedynie doskonalące wypracowaną w tym wieku refleksję archiwalną. Zmiany zachodzące obecnie w kulturze polskiej na gruncie kulturowej empirii, etykietowane zazwyczaj jako przejście od modernizmu do kultury późnej nowoczesności, przymuszają do spojrzenia na nowo zarówno na praktykę, jak i teorię archiwalną, z której ona wynika. 

Naszym zdaniem problemy i zjawiska dziś identyfikowane oraz opisywane przez praktyków i teoretyków w celu ich pełnego zdiagnozowania i powzięcia odpowiednich działań na gruncie samej archiwistyki, wymagają refleksji kulturowej, która w centrum swojego analitycznego języka umieszcza pojęcie kultury. Współczesna archiwistyka potrzebuje kulturowo zorientowanej archiwistyki – „nowej archiwistyki”. 

Wprowadzenie  / 7

Wojciech Piasek
„Nowa archiwistyka” – w stronę kulturowej teorii archiwum i archiwaliów   /  11

Waldemar Chorążyczewski
Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki   /  25

Piotr Bewicz
Doświadczenie archiwum według Paula Riceura. „Archiwizujcie, archiwizujcie, może coś z tego pozostanie!”  /  37

Hadrian Ciechanowski
Archiwum jako miejsce zapomnienia   /  45

Tomasz Czarnota
Problematyka działalności dokumentacyjnej współczesnych archiwów  /   53

Katarzyna Ziętal
Archiwa społeczne w Polsce  /   71

Magdalena Wiśniewska
Archiwum społeczne – archiwum emocji   /   77

Inga B. Kuźma
Archiwum jako teren działalności społeczno-badawczej   /  87

Alicja Kulecka
Archiwa powstania styczniowego  /  101

Rafał Galuba
Archiwa wyodrębnione w państwie demokratycznym  /   119

Marek Konstankiewicz
Współczesne wyzwania dla prawnej regulacji działalności archiwalnej  /  137

Marlena Jabłońska
W poszukiwaniu złotego środka. Kilka uwag na temat wewnętrznej i publicznej pracy archiwów  /   151

Hubert Mazur
Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów  /  163

Aliaksandr Bialiauski, Sciapan Zacharkiewicz, Aleksander Prudnikow
Heurystyczna rola archiwum w kręgu białoruskich historyków profesjonalistów  /  189

Ольга Иванова
Проектирование новых архивов в Беларуси  /  203

Adam Korczyński
Zasób i kierunki rozwoju Fototeki Lanckorońskich PAU a współczesne pojęcie „archiwum fotograficznego”  /   217

Grażyna Ewa Karpińska
Stare źródła w nowych mediach. O repozytorium cyfrowym zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”  /   223

Anna Sobczak
Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości  /   237

Elżbieta Galik
Archiwa i archiwistyka w poźnonowoczesnym kontekście kulturowym – kilka refleksji na zadany temat  / 249

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum