Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3374-2
Publication year:
2015
Pages number:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Kategoria produktu:

Wstęp / 9

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK w Toruniu

Edmund Oberlan
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (pierwsze lata działalności) / 17

Karolina Pluskota
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK – obecnie / 23

W odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji

Ewa Lipińska
Synchroniczne kształcenie językowe w heterogenicznych grupach wielopoziomowych / 35

Olga Leszkowa
Gry językowe i gra w języku w aspekcie glottodydaktycznym / 51 

Przestrzenie kultury

Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak
Sposoby aktywizowania studentów przez uczestnictwo w kulturze / 65

Marta Bodzioch
Trening międzykulturowy jako istotny element lekcji języka polskiego  jako obcego / 79

Marzena Baran

Rozwijanie kompetencji socjokulturowej, socjolingwistycznej i realioznawczej w podręczniku Polski krok po kroku dla poziomu A1 / 87

Jacek Tomasz Kuchta
Komunikacja interkulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego studentów niemieckiego obszaru językowego / 99

 Aby wszystko było w porządku. Szyk w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Małgorzata Gębka-Wolak
Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiegojako obcego / 111

Aleksandra Walkiewicz
O hierarchii reguł w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie szyku wyrazów) / 131

 Literackie inspiracje

Bożena Szałasta-Rogowska
Majowie i Szymborska, czyli o poszerzaniu perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 147

Aleksandra Szwagrzyk
Literatura najnowsza na lekcjach języka polskiego jako obcego / 163

Emilia Kubicka, Marzenna Cyzman
Seria „Czytaj po polsku”. Ikony literatury polskiej? / 173

Podręcznikowe perspektywy

Magdalena Szelc-Mays
Jak nauczyć pisania? Propozycje ćwiczeń do nauki pisania dla początkujących / 195

Jerzy Kowalewski
Projekt „Jestem stąd!” – odpowiedź na potrzeby kształcenia międzykulturowego w Euroregionie Karpackim / 211

Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska
Zeszyty lektora do podręczników Start 1Start 2 – gry, ćwiczenia automatyzujące i Intensywny trening fonetyczny / 221

 

Jak i czego uczyć?  Nowe metody, nowe materiały

Anna Wajda, Emilia Danowska-Florczyk
Computer Assisted Language Teaching. Najnowsze pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 247

Elżbieta Gajek
Aktywizowanie ucznia języka polskiego jako obcego przez dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych / 257

Sylwia Kisielica
Aktywności teatralne i parateatralne w nauczaniu języka polskiego  jako obcego / 271

Weronika Rodzińska
Funkcje dramy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego / 287

 

Aleksandra Potocka
Wykorzystanie gry „Dixit” na lekcjach języka polskiego jako obcego / 295

Innowacje, uzupełnienia, nowe perspektywy

Kamila Kwiatkowska
Testowanie słuchowego różnicowania polskich dźwięków mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 305

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących – szanse, możliwości, trudności / 317

Jacopo Saturno
Łącznik w początkowej fazie nauki języka polskiego jako obcego / 329

Gabriela Dziamska-Lenart
Kompetencje frazeologiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 347

Katarzyna Jóskowska, Zenon Grabarczyk
Język łaciński i grecki na lekcjach języka polskiego jako obcego / 359

Bo lekcje to nie wszystko… Inne wymiary nauczania języka polskiego jako obcego

Joanna Zawadka
Poza lekcją – „subiektywny przewodnik” w nauce języka polskiego jako obcego / 375

Karolina Kowalcze-Franiuk
Język polski jako narzędzie do samorealizacji – uwagi na marginesie pracy lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Genui / 387

Regina Wojtoń
Karta Polaka – nowa perspektywa polskości / 399

New perspectives in teaching Polish as a foreign language III. Summary / 409
Noty o autorach / 411

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum