Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)

Folklor - tradycja i współczesność

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3524-1
Publication year:
2016
Pages number:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka

Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)

Folklor - tradycja i współczesność

Kategoria produktu:

Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko pojętym zjawiskom folkloru, ma uzmysłowić czytelnikom, że badania folklorystyczne są potrzebną i ważną częścią antropologii kulturowej, ogarniającej różne okresy, nurty, środowiska i działania. W jej obszarze jest miejsce na tradycję i współczesność, na dawne obyczaje, obrzędy i wierzenia, ginące formy folkloru, jak też współczesne działania i przekonania, których naturalnym środowiskiem popularyzacji staje się Internet. Póki w człowieku istnieje potrzeba przynależności do jakiejś grupy, która będzie z nim dzielić pasje i poglądy o świecie, nierzadko wbrew oficjalnym sądom, dopóty istnieje w kulturze przestrzeń na folklor; folklor rozumiany jako zespół powtarzalnych wzorców komunikacyjnych – werbalnych, wizualnych, audialnych czy mieszanych, o określonej tematyce i zakresie funkcji społecznych. W tym kontekście za Stefanem Czarnowskim można powiedzieć, że „Folklor nie jest tylko tradycją”, lecz stałym, integralnym składnikiem kultury współczesnej.

Violetta Wróblewska, Folklor – tradycja i współczesność. Wprowadzenie / 7

Folklor w teorii i praktyce
Tomasz Kalniuk, Literatura i folklor w kontekście mityczności  /  21\
Joanna Rękas, Tradycja i współczesność – o niejednoznaczności terminologicznej w badaniach folklorystycznych / 33
Anna Weronika Brzezińska, Wywiad z twórcą ludowym – wytwarzanie dokumentacji terenowej / 49
Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Storytelling. O współczesnej potrzebie opowiadania w mieście / 61

Folklor i wieś w przekazach kultury
Łukasz Wrobel, Obrazy europejskiej codzienności. Kultura ludowa w dzienniku podróży edukacyjnej Jozefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754  / 75
Elwira Wilczyńska, Odmienność religijna Niemców w świetle źródeł folklorystycznych / 89
Olga Zadurska, „Niechrzczeńcy” i „niedonoski”. W kręgu ludowych wyobrażeń o dzieciach zmarłych bez chrztu i spędzonych płodach  / 105
Roksana Sitniewska, Przemiany ludowego obrzędu weselnego na przykładzie oczepin  / 123
Sylwia Kołos, O szczęśliwym to chłopie opowieść. Obraz wsi w Polskiej Kronice Filmowej / 143

Folklor w działaniach artystycznych
Dorota Sołęga, Rekonstrukcje folkloru muzycznego w Polsce. Kryteria doboru repertuaru / 159
Ewa Fabiańska-Jelińska, Weronika Nowak, Folklor jako źródło inspiracji polskich kompozytorów muzyki współczesnej / 179
Magdalena Pasewicz-Rybacka, Ludowość w modzie. Inspiracje folklorem i swojskością wśród polskich projektantów z okresu PRL / 187

Folklor w Internecie
Emilia Wieczorkowska, Religijność potoczna (wczoraj i) dziś. Internet jako nowy „teren” badaczy folkloru  / 209
Piotr Małczyński, Euro na kwejku. Nacjonalizm w piłkarskim wydaniu w folklorze internetowym /  221
Paulina Tchurzewska, Mamy coś swojego, w stu procentach polskiego, czyli tęsknota za PRL-em jako zjawisko folkloru internetowego / 241
Anna Natalia Kmieć, Działalność graficzna Haikupsychola i Jana III Wazy z Łodzi – folklor miejski w przestrzeni wirtualnej i realnej  /  257

Spis fotografii  / 271

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum