Beata Przyborowska, Piotr Błajet, Iwona Murawska, Emilia Aksamit (red.)

Kategoria integralności w edukacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3888-4
Publication year:
2017
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Beata Przyborowska, Piotr Błajet, Iwona Murawska, Emilia Aksamit (red.)

Kategoria integralności w edukacji

Kategoria produktu:

Kategoria integralności może być różnie rozumiana. Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie opierają się na koncepcji Kena Wilbera AQAL. Głównymi jej składowymi są koncepcja Czterech Ćwiartek, ujmująca w sposób systemowy rzeczywistość i pozwalająca analizować związki między różnymi jej fenomenami, oraz Dynamika Spiralna, dotycząca rozwoju kulturowego, systemów i świadomości człowieka. Perspektywa integralna znalazła wyraz w ich publikacjach począwszy od 2005 roku, wcześniej – w praktyce akademickiej, a zwieńczeniem tego wstępnego etapu poszukiwań wilberowskich była konferencja naukowa „Ciało – Edukacja – Umysł” (2008) i monografia pod tym samym tytułem (2010).

Koncepcja Wilbera wzbudziła zainteresowanie w środowisku pedagogicznym akademickim i wśród praktyków. Między innymi Marzanna Bogumiła Kielar w monografii Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji (2012) dokonała rekonstrukcji koncepcji Wilbera, Zbigniew Kwieciński nawiązał do niej w wystąpieniu otwierającym VIII Zjazd Pedagogiczny w 2013 roku. Na UMK odbyły się też studia podyplomowe „Dyrektor jako lider oświaty”, których treści zostały skonstruowane na podwalinach koncepcji AQAL Wilbera.

Do tej pory ukazały się następujące nasze monografie, w których AQAL zastosowano jako narzędzie opisu i wyjaśniania: P. Błajet, Ciało w kulturze współczesnej (2006), B. Przyborowska, P. Błajet, Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008), P. Błajet, Miłość. Rozwój. Wychowanie (2010), P. Błajet, Od edukacji sportowej do olimpijskiej (2012), B. Przyborowska, Pedagogika innowacyjności: między teorią a praktyką (2013), P. Błajet, (Nie)przypadkowa edukacja (2016).

„Kategoria integralności w edukacji” stanowi pokłosie licznych spotkań i dyskusji z myśleniem Wilbera w tle lub jako wątkiem wiodącym, stanowi rozszerzenie i pogłębienie, autorski wkład, a czasami krytyczną analizę myśli tego autora.

Wprowadzenie / 9

CZĘŚĆ 1. CIAŁO

JOANNA SZEFER
Preracjonalność w badaniach pedagogicznych – pedagogiczne czytanie kultury w poszukiwaniu prześwitów dzikości / 13

BERNADETA KOSZTYŁA
Taniec jako twórcza metoda wszechstronnego rozwoju dziecka / 27

MONIKA STASZEWICZ, MARTA MAŁECKA
Zdrowie, seksualność, płciowość. O konieczności integralnej koncepcji/ kształcenia cielesnego / 37

CZĘŚĆ 2. UMYSŁ

MONIKA MICHALAK
Integralne podejście w nauczaniu języka angielskiego na przykładzie projektu angażującego uczniów w wieku gimnazjalnym z terenów wiejskich / 65

MARTYNA CIARKOWSKA
Nauczanie literatury a integralność / 75

MAŁGORZATA ANNA ŁUSZCZ
Integralność w nauczaniu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wśród uczniów liceum / 89

ANGELIKA FIGIEL
Szkoła jako „małe demokratyczne państwo” – dobre praktyki na rzecz demokratyzacji społeczności szkolnej / 103

MARTA CYWIŃSKA
Edukacja patriotyczna oczyma praktyka oraz popularyzatora – „fragment integralności” / 119

BEATA SUFA
Rola pytań we wspomaganiu myślenia krytycznego uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / 131

CZĘŚĆ 3. DUCH

ANETA GOP
Integralny trening mindfulness a edukacja / 145

JAROSŁAW MARZEC
Odkrycie uważności. Rozważania wokół instytucji „integralnej praktyki życiowe” Kena Wilbera / 155

ANNA KIZEWETER
Zintegrowany belfer = zintegrowany uczeń. Nauczyciel języków obcych wobec wyzwań współczesnego świata / 175

ANNA PEŁCZYŃSKA
Połączenie nauki języka obcego z samorozwojem, umożliwiające działanie paradoksu regresu w podejściu integralnym, zilustrowane za pomocą gry / 189

IWONA MURAWSKA
Podejście integralne w edukacji muzycznej na trzecim etapie edukacyjnym – oczekiwania i rzeczywistość / 209

CZĘŚĆ 4. INTEGRALNIE

MARZANNA BOGUMIŁA KIELAR
Duchowość według AQAL. Przyczynek do edukacji integralnej / 223

JERZY NORBERT GRZEGOREK
Twórczość przez małe „t” a dążenie do integralności w codzienności życia / 247

MAŁGORZATA MUSZYŃSKA
Paraart/alegoro/grafia jako koncept edukacyjny i badawczy / 263

ANDRZEJ GOFRON
Metodologiczna propozycja (re)konstrukcji integralności w edukacji / 281

Podsumowanie / 299

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum