Beata Przyborowska, Piotr Błajet, Iwona Murawska, Emilia Aksamit (red.)

Kategoria integralności w edukacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3888-4
Publication year:
2017
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Beata Przyborowska, Piotr Błajet, Iwona Murawska, Emilia Aksamit (red.)

Kategoria integralności w edukacji

Kategoria produktu:

Kategoria integralności może być różnie rozumiana. Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie opierają się na koncepcji Kena Wilbera AQAL. Głównymi jej składowymi są koncepcja Czterech Ćwiartek, ujmująca w sposób systemowy rzeczywistość i pozwalająca analizować związki między różnymi jej fenomenami, oraz Dynamika Spiralna, dotycząca rozwoju kulturowego, systemów i świadomości człowieka. Perspektywa integralna znalazła wyraz w ich publikacjach począwszy od 2005 roku, wcześniej – w praktyce akademickiej, a zwieńczeniem tego wstępnego etapu poszukiwań wilberowskich była konferencja naukowa „Ciało – Edukacja – Umysł” (2008) i monografia pod tym samym tytułem (2010).

Koncepcja Wilbera wzbudziła zainteresowanie w środowisku pedagogicznym akademickim i wśród praktyków. Między innymi Marzanna Bogumiła Kielar w monografii Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji (2012) dokonała rekonstrukcji koncepcji Wilbera, Zbigniew Kwieciński nawiązał do niej w wystąpieniu otwierającym VIII Zjazd Pedagogiczny w 2013 roku. Na UMK odbyły się też studia podyplomowe „Dyrektor jako lider oświaty”, których treści zostały skonstruowane na podwalinach koncepcji AQAL Wilbera.

Do tej pory ukazały się następujące nasze monografie, w których AQAL zastosowano jako narzędzie opisu i wyjaśniania: P. Błajet, Ciało w kulturze współczesnej (2006), B. Przyborowska, P. Błajet, Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008), P. Błajet, Miłość. Rozwój. Wychowanie (2010), P. Błajet, Od edukacji sportowej do olimpijskiej (2012), B. Przyborowska, Pedagogika innowacyjności: między teorią a praktyką (2013), P. Błajet, (Nie)przypadkowa edukacja (2016).

„Kategoria integralności w edukacji” stanowi pokłosie licznych spotkań i dyskusji z myśleniem Wilbera w tle lub jako wątkiem wiodącym, stanowi rozszerzenie i pogłębienie, autorski wkład, a czasami krytyczną analizę myśli tego autora.

Wprowadzenie / 9

CZĘŚĆ 1. CIAŁO

JOANNA SZEFER
Preracjonalność w badaniach pedagogicznych – pedagogiczne czytanie kultury w poszukiwaniu prześwitów dzikości / 13

BERNADETA KOSZTYŁA
Taniec jako twórcza metoda wszechstronnego rozwoju dziecka / 27

MONIKA STASZEWICZ, MARTA MAŁECKA
Zdrowie, seksualność, płciowość. O konieczności integralnej koncepcji/ kształcenia cielesnego / 37

CZĘŚĆ 2. UMYSŁ

MONIKA MICHALAK
Integralne podejście w nauczaniu języka angielskiego na przykładzie projektu angażującego uczniów w wieku gimnazjalnym z terenów wiejskich / 65

MARTYNA CIARKOWSKA
Nauczanie literatury a integralność / 75

MAŁGORZATA ANNA ŁUSZCZ
Integralność w nauczaniu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wśród uczniów liceum / 89

ANGELIKA FIGIEL
Szkoła jako „małe demokratyczne państwo” – dobre praktyki na rzecz demokratyzacji społeczności szkolnej / 103

MARTA CYWIŃSKA
Edukacja patriotyczna oczyma praktyka oraz popularyzatora – „fragment integralności” / 119

BEATA SUFA
Rola pytań we wspomaganiu myślenia krytycznego uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / 131

CZĘŚĆ 3. DUCH

ANETA GOP
Integralny trening mindfulness a edukacja / 145

JAROSŁAW MARZEC
Odkrycie uważności. Rozważania wokół instytucji „integralnej praktyki życiowe” Kena Wilbera / 155

ANNA KIZEWETER
Zintegrowany belfer = zintegrowany uczeń. Nauczyciel języków obcych wobec wyzwań współczesnego świata / 175

ANNA PEŁCZYŃSKA
Połączenie nauki języka obcego z samorozwojem, umożliwiające działanie paradoksu regresu w podejściu integralnym, zilustrowane za pomocą gry / 189

IWONA MURAWSKA
Podejście integralne w edukacji muzycznej na trzecim etapie edukacyjnym – oczekiwania i rzeczywistość / 209

CZĘŚĆ 4. INTEGRALNIE

MARZANNA BOGUMIŁA KIELAR
Duchowość według AQAL. Przyczynek do edukacji integralnej / 223

JERZY NORBERT GRZEGOREK
Twórczość przez małe „t” a dążenie do integralności w codzienności życia / 247

MAŁGORZATA MUSZYŃSKA
Paraart/alegoro/grafia jako koncept edukacyjny i badawczy / 263

ANDRZEJ GOFRON
Metodologiczna propozycja (re)konstrukcji integralności w edukacji / 281

Podsumowanie / 299

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Beata Przyborowska

  Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Pedagog – absolwentka Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu. Aktualnie prorektor ds. kształcenia UMK w Toruniu.  W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się: innowatyka pedagogiczna, pedagogika ogólna, teoria szkoły,  teoria organizacji  i zarządzania oświatą. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Najważniejsze jej prace naukowe to:  Szkoły niepubliczne w Polsce oczekiwania i rzeczywistość, (Toruń 1997); Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria – praktyka rozwój, (Toruń 2003); Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu (Olsztyn 2007); Pedagogika innowacyjności, między teorią a praktyką (2013). Jej pasją jest aktywność fizyczna: joga, biegi, rower  i narty. 

 • Piotr Błajet

  Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu, a tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych w 2012 r. Przez blisko 20 lat był trenerem koszykówki w sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie profesjonalnym, pracował także jako nauczyciele wychowania fizycznego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki ciała, pedagogiki sportu, edukacji integralnej. Najważniejsze jego prace: Ciało jako kategoria pedagogiczna (2006), Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008), Miłość. Rozwój. Wychowanie (2010), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne (2012); (Nie)przypadkowa edukacja (2016). Kolarstwo górskie i szosowe to jego pasja na co dzień.

 • Iwona Murawska

  Absolwentka pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK oraz antropologii kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Z zawodu i pasji także muzyk-wokalista. Badawczo zainteresowana szkołą, funkcjonowaniem młodzieży we współczesności, antropologią wychowania, a także szeroko pojętymi zdolnościami i twórczością.

  Show author's publications

 • Emilia Aksamit

  Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki specjalnej i nauk o rodzinie oraz studiów magisterskich z zakresu pedagogiki i kognitywistyki. Obecnie studentka IV roku studiów doktoranckich na WNP UMK. Jej zainteresowania naukowe związane są z metodologią badań społecznych oraz pedagogiką społeczną. Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji.

  Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum