• Home
  • Językoznawstwo
  • Adwerbialia w przekładzie. Polskie konstrukcje quasi-narzędnikowe w świetle ich niemieckich odpowiedników przekładowych

Emilia Kubicka

Adwerbialia w przekładzie. Polskie konstrukcje quasi-narzędnikowe w świetle ich niemieckich odpowiedników przekładowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4782-4
Publication year:
2022
Pages number:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4783-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4783-1

44,00 zł

miękka

Emilia Kubicka

Adwerbialia w przekładzie. Polskie konstrukcje quasi-narzędnikowe w świetle ich niemieckich odpowiedników przekładowych

Kategoria produktu:

Monografia charakteryzuje funkcje polskich konstrukcji formalnie narzędnikowych typu szybkim krokiem, donośnym głosem, które były możliwe do uchwycenia po ich zestawieniu z odpowiednikami w niemieckich tekstach równoległych w obu kierunkach tłumaczenia. Przyjrzenie się ekwiwalentom quasi-narzędnikowego adwerbiale w niemieckich tekstach pozwoliło na postawienie na nowo pytania o jego rolę w systemie polszczyzny. „Obiektywność informacyjna” quasi-narzędnika sprawia, że możliwe jest przeniesienie charakterystyki wskazanego w wypowiedzeniu „narzędzia” (ktoku, głosu itd.) zarówno na właściwości akcji, jak i agensa. Formalne narzędniki zatem lepiej niż przysłówki i przymiotniki nadają się do pełnienia funkcji predykatów sekundarnych. Ich wielosylabowość sprawia też, że to one, a nie leksykalne przysłówki, są preferowane w pozycjach rematycznych. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny: przekładoznawczy, językoznawczy i metaleksykograficzny.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Języki w relacji przekładowej / 13
1.1. Przekładoznawstwo a językoznawstwo konfrontatywne / 14
1.2. Korpusy w badaniach przekładowych / 21
1.2.1. Uniwersalia przekładowe / 25
1.2.2. Krytyka tłumaczenia / 31
1.2.3. Charakterystyka korpusu wykorzystanego w pracy / 39
1.3. Porównywanie przekładu z oryginałem – podstawowe pojęcia / 45
1.3.1. Tertium comparationis / 45
1.3.2. Ekwiwalencja / 48
1.3.3. Jednostka tłumaczenia / 57

Rozdział 2. Operacja quasi-narzędnikowa / 67
2.1. Funkcje form narzędnikowych w polszczyźnie / 70
2.1.1. Adwerbializacja form narzędnikowych / 72
2.1.2. Narzędnik sposobowy / 74
2.2. Stan badań nad konstrukcjami formalnie narzędnikowymi / 79
2.2.1. Quasi-narzędnik jako adwerbiale / 83
2.2.2. Quasi-narzędnik w polskich słownikach ogólnych / 87
2.3. Frazy narzędnikowe w przekładzie na niemiecki / 91
2.4. Zakres klasy quasi-narzędników / 93

Rozdział 3. Quasi-narzędnik w tekstach równoległych / 103
3.1. Podstawowe założenia badawcze / 103
3.2. Wybrane konstrukcje quasi-narzędnikowe i ich odpowiedniki przekładowe / 116
3.2.1. QN _ głosem i _ tonem / 116
3.2.2. QN _ wzrokiem i _ spojrzeniem / 141
3.2.3. QN _ krokiem / 153
3.2.4. QN _ ruchem i _ gestem / 166
3.3. Podsumowanie / 180

Rozdział 4. Quasi-narzędnik w świetle przekładu / 185
4.1. Quasi-narzędnik jako predykat sekundarny / 185
4.2. Rola „narzędzia” w informacji niesionej przez quasi-narzędnik / 193
4.3. Wartość stylistyczna form quasi-narzędnikowych / 203

Rozdział 5. Leksykografia dwujęzyczna a przekład / 215
5.1. Słowniki dwujęzyczne a ich użytkownicy / 215
5.2. Ekwiwalencja w przekładzie a ekwiwalent słownikowy / 222
5.3. Leksykograficzny opis quasi-narzędników / 231
5.3.1. QN _ głosem / 237
5.3.2. QN _ tonem / 239
5.3.3. QN _ wzrokiem / 240
5.3.4. QN _ spojrzeniem / 241
5.3.5. QN _ krokiem / 241
5.3.6. QN _ ruchem / 245
5.3.7. QN _ gestem / 246
5.3.8. Podsumowanie / 247

Zakończenie / 249
Źródła / 253
Słowniki i korpusy / 258
Literatura / 259
Streszczenie / 285
Summary / 289

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum