• Home
  • Archeologia
  • Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4

Wojciech Chudziak

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1395-5
Publication year:
2002
Pages number:
232
Series:
Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Wojciech Chudziak

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4

Kategoria produktu:

Spis treści
Od redakcji (Wojciech Chudziak)
Jacek Bojarski: Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim we wczesnym średniowieczu
Dariusz Poliński: Osadnictwo średniowieczne w Chełmży i najbliższej okolicy na podstawie najnowszych badań archeologicznych (1995-1997)
Marcin Weinkauf: Wczesnośredniowieczna półziemianka z Kaldusa, woj, kujawsko-pomorskie, stanowisko l
Marcin Weinkauf: Ceramika naczyniowa z wczesnośredniowiecznego grodziska i osady w Skępem, woj, kujawsko-pomorskie (stanowiska l, 2)
Andrzej Janowski: Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Ostrowitego, woj. pomorskie (stanowisko 1)

Od redakcji
Mija dziesięć lat od ukazania się pierwszego, nienumerowanego tomu "Studiów nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej" (Toruń 1990). Pomyślany był on początkowo, jako wydawnictwo zwarte, nieseryjne, którego kontynuacja w przyszłości miała ograniczyć się do pojedynczych, niezależnych tomów zatytułowanych w podobny sposób. Łączyć je miała wspólna problematyka dotycząca głównego kierunku prac badawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych UMK w Toruniu oraz badaczy z nimi związanych. Od początku istnienia Zakładu, czyli od połowy lat 80-tych, koncentrowały się one wokół szeroko rozumianych zagadnień osadniczych, studiowanych w odniesieniu do ziemi chełmińskiej oraz obszarów z nią bezpośrednio związanych: ziemi dobrzyńskiej, ziemi świeckiej i Pomezanii. Z upływem czasu ukazywały się następujące tomy: l) tom drugi z 1994 roku pt. "Wybrane zagadnienia i materiały"; 2) tom trzeci z 1999 roku, w którym znalazły się dwa bloki problemowe - jeden poświęcony osadnictwu w dorzeczu środkowej Drwęcy oraz drugi, w którym zamieszczono prace różnorodne tematycznie pod wspólnym tytułem "Przemiany kulturowe na ziemi chełmińskiej. Źródła i ich treści". Stało się oczywiste, że dotychczasowa formuła wydawnictwa wyczerpała się, głównie z powodu trudności w cytowaniu podobnie brzmiących danych bibliograficznych kolejno ukazujących się tomów. Pojawiła się zatem alternatywa, albo tom trzeci jest zarazem ostatnią publikacją zatytułowaną "Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej", albo też tom czwarty będzie numerowany i powstanie kolejne w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK wydawnictwo seryjne (obok Archeologii w Acta Universitatis Nicolai Copemici oraz Archaeologia Histońca Polona). Mamy nadzieję, że wybór jakiego dokonaliśmy chociaż częściowo usatysfakcjonuje czytelników.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum