• Strona główna
  • Archeologia
  • Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych

Wojciech Chudziak (red.)

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2234-0
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
244
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

miękka

Wojciech Chudziak (red.)

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych

Kategoria produktu:

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach w polskiej archeologii można zaobser­wować szczególny postęp badań ukierunkowanych na określenie wzajemnych relacji między człowiekiem jako jednostką biologiczną i właściwą jemu kulturą a środowiskiem przyrodniczym. Problematyka „środowiskowa" stała się przedmio­tem, standardowych w wielu przypadkach, badań interdyscyplinarnych, nierzad­ko inspirowanych właśnie przez archeologów. W coraz większym stopniu uwaga badaczy skierowana zostaje na zagadnienia związane z funkcjonowaniem minio­nych społeczności widzianych pod kątem rozmaitych zależności paleoekologicznych, a do ich wyjaśniania wykorzystywane są różnorodne koncepcje teoriopoznawcze i rozwiązania metodyczne.'
Wzmożone zainteresowanie tą problematyką widoczne jest również w przy­padku archeologii wczesnego średniowiecza, choć wciąż nie przekłada się ono na liczbę opracowań o charakterze analitycznym, a tym bardziej syntetycznym. Liczne projekty badawcze realizowane w ostatnich latach, na czele ze sfinalizo­wanym niedawno programem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej TRAKT, prze­konują jednak o konieczności uwzględnienia na gruncie badań archeologicznych wczesnego średniowiecza problematyki środowiskowej we wszystkich jej aspektach stanowiących potencjalnie przedmiot poznania. Ta oczywista z pozoru konstata­cja traci walor „oczywistości", kiedy przyjrzymy się faktycznemu stanowi badań ukierunkowanych na wyjaśnianie zasad funkcjonowania grup ludzkich w środo­wisku przyrodniczym w okresie wczesnego średniowiecza. Niestety, wciąż zbyt rzadko uznaje się znaczenie badań otoczenia stanowisk archeologicznych wraz z procesami przyrodniczymi zachodzącymi w jego obrębie.

Słowo wstępne (Wojciech Chudziak) /7
Kazimierz Tobolski - Osady biogeniczne. Wiarygodne archiwa przyrody i najpewniejsi depozytariusze artefaktów /9
(Biogenic sediments. Credible natural archives and the most reliable depositaries of artifacts)
Krystyna Szeroczyńska - Historia jezior zapisana w osadach na podstawie analizy szczątków wioślarek /39
(The history of lakes written in the sediments based on the analysis of Cladocera remains)
Renata Bednarek - Wykorzystanie metod gleboznawczych i paleopedologicznych w badaniach archeologicznych /63
(The application of pedological and paleopedological studies in archeological research)
Zbigniew Celka - Relikty dawnych upraw - jak rośliny pomagają w badaniach archeologicznych /107
(Relicts of former cultivations - how plants help in archeological research)
Daniel Makowiecki - Badania archeozoologiczne w studiach nad paleośrodowiskiem człowieka /121
(Archeozoological research in studies on paleoenvironmentof man)
Alicja Lasota-Moskalewska - Archeozoologia i niektóre jej kierunki badawcze    /137
(Archeozoology and some of its research areas)
Marek Dulinicz, Urszula Iwaszczuk - Interdyscyplinarne badania wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z Mazowsza    /149
(Interdisciplinary research into early medieval sites in Masovia)
Przemysław Urbańczyk - Badania paleośrodowiskowe w programach finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej    /171
(Paleoecological research in projects financed by the Foundation for Polish Science)
Andrzej M. Wyrwa - Przyczynki do rekonstrukcji klimatu w prahistorii i czasach historycznych na Pałukach w świetle interdyscyplinarnych badań łekneńskiego kompleksu osadniczego    /181
(Contributions to the reconstruction of prehistorie and historie dimate in Pałuki in light of interdisdplinary research into Łekno settlement unit)    

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum