Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3230-1
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Kategoria produktu:

Camino de Santiago wpisało się w krajobraz współczesnej Europy, stając się ważną duchową arterią starego kontynentu. Widok tysięcy osób pielgrzymujących każdego roku do Composteli jest znakiem nie tylko nadziei i radości z tego, że została odzyskana ważna, chrześcijańska tradycja pątnicza sięgająca średniowiecza, lecz także skłania do refleksji naukowej, która z roku na rok staje się bardziej pogłębiona i popularna, również w Polsce. Camino przyciąga uwagę badaczy z rożnych dziedzin nauki, od teologii przez socjologię i geografię po historię, prowokując do stawiania pytań o sens i znaczenie Camino dla konfiguracji kulturowej europy wczoraj i dziś.

[…] Publikacja, którą składamy w życzliwe ręce czytelnika, już w swym tytule Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość zdradza najważniejsze rysy nowego projektu. To zaproszenie do multidyscyplinarnych poszukiwań, które nie zamkną Camino w prostych skojarzeniach, sprowadzając wszystko do jednego z wymiarów. Stawiamy sobie za cel rzucenie światła na fenomen Camino ze strony historii, historii sztuki, teologii, antropologii, geografii, kulturoznawstwa, muzykologii i wszelkich innych dziedzin tak, aby pokazać całą jego dynamikę i licząc na komplementarność ujęć. Podobnie jak to bywa na samym Szlaku św. Jakuba, tak w przedstawianych o nim badaniach, następuje ciekawa interakcja, odsłaniająca często pomijane przy pierwszym spojrzeniu aspekty. Camino zaskakuje rozległością tematycznych powiązań, o czym świadczy tak wiele tytułów książek, które opisują rutę jakubową w kategoriach „skrzyżowania kultur”, „korzeni humanizmu europejskiego”, „drogi wiary i „wartości”. Dostarczają w ten sposób ważnych narzędzi do interpretacji fenomenu, który wymyka się prostym opisom, pozostawiając zawsze pewien niedosyt.

[…] W tomie, który inauguruje – jak mamy nadzieję – cykl publikacji dotyczących „Camino Polaco” odnaleźć można artykuły, które wierne metodologii właściwej dla swej dyscypliny, stawiają sobie za cel przedstawienie aktualnego stanu badań oraz w kilku przypadkach również ukazania nowych kierunków refleksji nad Camino. Można je podzielić na kilka grup tematycznych: studia historyczne nad kultem św. Jakuba, teraźniejszość szlaku jakubowego, troska o odzyskanie chrześcijańskiego profilu Camino, stan dróg jakubowych w Polsce oraz w Europie, a w końcu bardzo cenne świadectwa pielgrzymów.

(Ze Wstępu)

Wstęp / 9

Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM
Lex peregrinorum. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku / 13

Piotr Roszak
Niebezpieczeństwa życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu / 43

Waldemar Rozynkowski
Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątow / 61

Adam Kucharski
„Kompostella” i Droga Jakubowa w polskiej literaturze geograficzno-krajoznawczej XVIII wieku / 73

Cezary Taracha
Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Uwagi wstępne / 93

Agnieszka Laddach
Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej / 101

Wacław Wierzbieniec
Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem? / 121

Agnieszka Brzezińska
Muzyka na Camino de Santiago. Analiza hymnu ku czci św. Jakuba Santo Adalid / 133

Agnieszka Jaworska
U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary” / 143

Dariusz Doburzyński
Praktyczne aspekty funkcjonowania dróg jakubowych w Europie / 155

Jolanta Grabowska-Markowska, Agnieszka Laskowska
Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie Portugalskiej Drogi św. Jakuba / 169

Kamila Pasławska
Awanturnicy czy dyplomaci? Śladami mazowieckich rycerzy – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba / 175

Łukasz Mróz, Jacek Marian Hołub
Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia / 187

Regina Madej-Janiszek
Rycerskim szlakiem z grodu syreniego na Mazowszu do Santiago de Compostela / 209

Ryszard Bożek, Wiesław Czajka, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak
Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego / 215

Zofia Barwińska
Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010–2012 / 247

Emil Mendyk
„Pielgrzymem jestem i ochotnym po gorach wędrownikiem”. Camino jako odpowiedź na kryzys kultury / 255

Tomasz Huzarek
„Zakorzenienie” – źródło fenomenu Camino de Santiago / 275

Łukasz Skarżyński
Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość / 293

Maciej Bołkowiec
Camino a europejski kryzys kultury i człowieczeństwa oczami Benedykta XVI / 301

Barbara Blachowska
Camino Portugues 2013 – dziennik pielgrzyma / 313

Elżbieta i Edward Hartwichowie
„Przymus” pielgrzymowania / 327

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum