Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3332-2
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Kategoria produktu:

Wśród polskich archiwistów panuje zgoda, że nowoczesne archiwum i naukowa refleksja archiwistyczna kształtują się w XIX wieku. Kolejne dziesięciolecia uznają oni za czasy jedynie doskonalące wypracowaną w tym wieku refleksję archiwalną. Zmiany zachodzące obecnie w kulturze polskiej na gruncie kulturowej empirii, etykietowane zazwyczaj jako przejście od modernizmu do kultury późnej nowoczesności, przymuszają do spojrzenia na nowo zarówno na praktykę, jak i teorię archiwalną, z której ona wynika. 

Naszym zdaniem problemy i zjawiska dziś identyfikowane oraz opisywane przez praktyków i teoretyków w celu ich pełnego zdiagnozowania i powzięcia odpowiednich działań na gruncie samej archiwistyki, wymagają refleksji kulturowej, która w centrum swojego analitycznego języka umieszcza pojęcie kultury. Współczesna archiwistyka potrzebuje kulturowo zorientowanej archiwistyki – „nowej archiwistyki”. 

Wprowadzenie  / 7

Wojciech Piasek
„Nowa archiwistyka” – w stronę kulturowej teorii archiwum i archiwaliów   /  11

Waldemar Chorążyczewski
Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki   /  25

Piotr Bewicz
Doświadczenie archiwum według Paula Riceura. „Archiwizujcie, archiwizujcie, może coś z tego pozostanie!”  /  37

Hadrian Ciechanowski
Archiwum jako miejsce zapomnienia   /  45

Tomasz Czarnota
Problematyka działalności dokumentacyjnej współczesnych archiwów  /   53

Katarzyna Ziętal
Archiwa społeczne w Polsce  /   71

Magdalena Wiśniewska
Archiwum społeczne – archiwum emocji   /   77

Inga B. Kuźma
Archiwum jako teren działalności społeczno-badawczej   /  87

Alicja Kulecka
Archiwa powstania styczniowego  /  101

Rafał Galuba
Archiwa wyodrębnione w państwie demokratycznym  /   119

Marek Konstankiewicz
Współczesne wyzwania dla prawnej regulacji działalności archiwalnej  /  137

Marlena Jabłońska
W poszukiwaniu złotego środka. Kilka uwag na temat wewnętrznej i publicznej pracy archiwów  /   151

Hubert Mazur
Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów  /  163

Aliaksandr Bialiauski, Sciapan Zacharkiewicz, Aleksander Prudnikow
Heurystyczna rola archiwum w kręgu białoruskich historyków profesjonalistów  /  189

Ольга Иванова
Проектирование новых архивов в Беларуси  /  203

Adam Korczyński
Zasób i kierunki rozwoju Fototeki Lanckorońskich PAU a współczesne pojęcie „archiwum fotograficznego”  /   217

Grażyna Ewa Karpińska
Stare źródła w nowych mediach. O repozytorium cyfrowym zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”  /   223

Anna Sobczak
Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości  /   237

Elżbieta Galik
Archiwa i archiwistyka w poźnonowoczesnym kontekście kulturowym – kilka refleksji na zadany temat  / 249

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum