Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3374-2
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Kategoria produktu:

Wstęp / 9

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK w Toruniu

Edmund Oberlan
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (pierwsze lata działalności) / 17

Karolina Pluskota
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK – obecnie / 23

W odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji

Ewa Lipińska
Synchroniczne kształcenie językowe w heterogenicznych grupach wielopoziomowych / 35

Olga Leszkowa
Gry językowe i gra w języku w aspekcie glottodydaktycznym / 51 

Przestrzenie kultury

Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak
Sposoby aktywizowania studentów przez uczestnictwo w kulturze / 65

Marta Bodzioch
Trening międzykulturowy jako istotny element lekcji języka polskiego  jako obcego / 79

Marzena Baran

Rozwijanie kompetencji socjokulturowej, socjolingwistycznej i realioznawczej w podręczniku Polski krok po kroku dla poziomu A1 / 87

Jacek Tomasz Kuchta
Komunikacja interkulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego studentów niemieckiego obszaru językowego / 99

 Aby wszystko było w porządku. Szyk w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Małgorzata Gębka-Wolak
Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiegojako obcego / 111

Aleksandra Walkiewicz
O hierarchii reguł w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie szyku wyrazów) / 131

 Literackie inspiracje

Bożena Szałasta-Rogowska
Majowie i Szymborska, czyli o poszerzaniu perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 147

Aleksandra Szwagrzyk
Literatura najnowsza na lekcjach języka polskiego jako obcego / 163

Emilia Kubicka, Marzenna Cyzman
Seria „Czytaj po polsku”. Ikony literatury polskiej? / 173

Podręcznikowe perspektywy

Magdalena Szelc-Mays
Jak nauczyć pisania? Propozycje ćwiczeń do nauki pisania dla początkujących / 195

Jerzy Kowalewski
Projekt „Jestem stąd!” – odpowiedź na potrzeby kształcenia międzykulturowego w Euroregionie Karpackim / 211

Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska
Zeszyty lektora do podręczników Start 1Start 2 – gry, ćwiczenia automatyzujące i Intensywny trening fonetyczny / 221

 

Jak i czego uczyć?  Nowe metody, nowe materiały

Anna Wajda, Emilia Danowska-Florczyk
Computer Assisted Language Teaching. Najnowsze pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 247

Elżbieta Gajek
Aktywizowanie ucznia języka polskiego jako obcego przez dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych / 257

Sylwia Kisielica
Aktywności teatralne i parateatralne w nauczaniu języka polskiego  jako obcego / 271

Weronika Rodzińska
Funkcje dramy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego / 287

 

Aleksandra Potocka
Wykorzystanie gry „Dixit” na lekcjach języka polskiego jako obcego / 295

Innowacje, uzupełnienia, nowe perspektywy

Kamila Kwiatkowska
Testowanie słuchowego różnicowania polskich dźwięków mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 305

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących – szanse, możliwości, trudności / 317

Jacopo Saturno
Łącznik w początkowej fazie nauki języka polskiego jako obcego / 329

Gabriela Dziamska-Lenart
Kompetencje frazeologiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 347

Katarzyna Jóskowska, Zenon Grabarczyk
Język łaciński i grecki na lekcjach języka polskiego jako obcego / 359

Bo lekcje to nie wszystko… Inne wymiary nauczania języka polskiego jako obcego

Joanna Zawadka
Poza lekcją – „subiektywny przewodnik” w nauce języka polskiego jako obcego / 375

Karolina Kowalcze-Franiuk
Język polski jako narzędzie do samorealizacji – uwagi na marginesie pracy lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Genui / 387

Regina Wojtoń
Karta Polaka – nowa perspektywa polskości / 399

New perspectives in teaching Polish as a foreign language III. Summary / 409
Noty o autorach / 411

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum